Sunday, July 8, 2018

Zomrel jazykovedec Milan Majtán


link

Majtán pracoval hlavne v oblasti výskumu dejín slovenského jazyka a dialektológie.

BRATISLAVA. Významný slovenský jazykovedec, nestor systematického výskumu vlastných mien na Slovensku a dlhoročný pracovník Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra Slovenskej akadémie vied (SAV) PhDr. Milan Majtán, DrSc. (nar. 3. 5. 1934 vo Vrútkach), zomrel 30. júna v Bratislave vo veku 84 rokov.

TASR o tom informoval predseda Slovenskej onomastickej komisie pri Jazykovednom ústave Ľudovíta Štúra SAV a vedúci Katedry slovenského jazyka a literatúry na Trnavskej univerzite Juraj Hladký.
Milan Majtán pracoval hlavne v oblasti onomastiky, výskumu dejín slovenského jazyka a dialektológie.
Verejnosť ho pozná najmä vďaka publikáciám o vlastných menách Vyberte si meno pre vaše dieťa, Názvy obcí na Slovensku - Vývin v rokoch 1773 - 1997 a popularizačnej publikácii Slovenské priezviská.
Bol vedeckým redaktorom Historického slovníka slovenského jazyka, spoluautorom ďalších vedeckých publikácií o názvoch riek (Hydronymia povodia Oravy, Hydronymia povodia Ipľa) a desiatok odborných článkov o vlastných menách.
Rozlúčka s Milanom Majtánom sa uskutočnila 4. júla v úzkom kruhu rodiny v Bratislave.
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, milí priatelia,


dnes sme dostali správu, ktorá nás hlboko zasiahla.  V pondelok 30. 6. nás navždy opustil významný jazykovedec, dlhoročný kolega a vzácny priateľ, PhDr. Milan Majtán, DrSc. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v úzkom rodinnom kruhu. 

Túto smutnú správu Vám posielame s presvedčením, že sa spolu s nami, pracovníkmi JÚĽŠ SAV, pristavíte na chvíľu pri spomienke na Milana Majtána, človeka s výnimočným vedeckým i ľudským rozmerom.

S úctou,

Gabriela Múcsková

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV

No comments:

Post a Comment