Wednesday, January 9, 2019

Данните за имената в България през 2018 г.

link

Onomastic data on the newborn children in Bulgaria  in 2018:

Днес излязоха данните за имената на новородените деца в България през 2018 г.


No comments:

Post a Comment