Saturday, February 22, 2020

Onomastica LXIV (2020) - Zaproszenie do przesyłania tekstów


Zapraszamy Autorów do przesyłania artykułów teoretycznych, materiałowych i przeglądowych, dotyczących nazw własnych we wszystkich ich aspektach i rodzajach do 64. tomu czasopisma Onomastica, który ukaże się w 2020 r. Czasopismo jest otwarte na poświęcone nazwom własnym artykuły ze wszystkich dyscyplin językoznawczych i niejęzykoznawczych, takich jak filozofia języka, historia, geografia, socjologia, kulturoznawstwo i innych.

Onomastica są recenzowanym czasopismem poświęconym teorii i interpretacji nazw własnych, wydawanym przez Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. Przyjęte teksty publikowane są zarówno w wersji elektronicznej (wersja podstawowa) na zasadzie Open Access, jak i tradycyjnej - papierowej. Każdy z opublikowanych tekstów otrzymuje numer DOI, ułatawiający indeksowanie w bazach danych.


Prace mogą być nadsyłane w języku angielskim, polskim, niemieckim, francuskim oraz we wszystkich językach słowiańskich. Do artykułów należy dołączyć tytuł, abstrakt i słowa kluczowe w języku angielskim.


Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 kwietnia 2020 r.


Zgłoszenia artykułów przyjmowane są poprzez system OJS (Open Journal System) - w celu przesłania artykułu, prosimy autorów o zarejestrowanie się na stronie https://onomastica.ijp.pan.pl/index.php/ONOM/about/submissions

No comments:

Post a Comment