Saturday, January 28, 2023

"Ономастика и топонимија - Заврши код Фоче"

Journalist, columnist and long-term member of the Association of Journalists of Serbia (UNS), Milenko Mišo Todović, published the book "Onomastics and Toponymy - Finish at Foča". This book is a unique linguistic treasure because it interprets the original language concepts.

As Milenko Todović says, the book is a struggle to preserve the original names, which were almost lost over time. 


Новинар, публициста и вишегодишњи члан Удружења новинара Србије (УНС) Миленко Мишо Тодовић објавио је књигу "Ономастика и топонимија - Заврши код Фоче". Ова књига представља јединствену језичку ризницу јер се у њој тумаче изворни језички појмови.

У лексичком смислу, како каже Миленко Тодовић, књига је борба да се сачувају изворни називи, који су се временом готово изгубили.

У књизи су обухваћени називи планина, брда, пећина и јама, водотокова, река, потока, језера и више лековитих извора, о којима се мало зна. Попис домаћих животиња, опис заборављених заната и навођење назива мера за тежину, дужину и време само су неке од свари које је аутор уврстио у ову збирку текстова.

Тодовић се у књизи бавио различитим појмовима у језичком, историјском и географско‒привредном погледу.

Поред тога, књига садржи више од 5500 имена људи, презимена, породичних и личних надимака. 

Издавачи су аутор и Народна библиотека „Шклопотницаˮ из Ријеке код Фоче. Тираж књиге је 100 примерака, а ИСБН је 978-26-901962-2-3.

No comments:

Post a Comment