Thursday, September 16, 2021

The Hidden History of Placenames with Dr Frances Kane


A virtual talk with Dr Frances Kane, Research Fellow with The Northern Ireland Place-Name Project, exploring the various historical events, linguistic developments and changes in the social context within which contemporary place-names in Ireland have been coined. Léacht fhíorúil leis an Dr Frances Kane, Comhalta Taighde le Tionscadal Logainmneacha Thuaisceart Éireann, a thaiscéalfaidh na himeachtaí stairiúla, forbairtí teanga agus athruithe sa chomhthéacs sóisialta a raibh tionchar acu ar éábhlóid na logainmneacha comhaimseartha in Éirinn.

No comments:

Post a Comment