Sunday, March 12, 2017

Желєзняк М.І. Ономастика України першого тисячоліття нашої ериhttp://www.twirpx.com/file/2180726/

Київ: Наукова думка, 1992. – 274с.

Желєзняк М.І. Ономастика України першого тисячоліття нашої ериМонографія присвячена дослідженню власних назв, які виникли і функціонували на території сучасної України у І тис. н.е. На основі етимологічного аналізу визначається стратиграфія онімів регіону, вивчається характер і природа дослов'янських і архаїчних слов'янських елементів у власних назвах України, що дозволяє виявити особливості етнолінгвістичних явищ. Наводяться історичні та археологічні свідоцтва про народи, які заселяли територію сучасної України, встановлюється зв'язки між даними археології та ономастики (особливо етноніміки) для уточнення міграційних процесів. Монографія продовжує серію комплексних праць з вивчення мови, історії та духовної культури населення України. Для наукових працівників - лінгвістів, істориків, археологів, етнографів та усіх, хто цікавиться ономастикою, історією та культурою України.