Monday, March 13, 2017

NORNA:s 47:e symposiumhttp://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/internationellt-samarbete/norna-47.html


Bebyggelsenamnens dynamik

Institutet för språk och folkminnenVälkomna att anmäla er till NORNA:s 47:e symposium som äger rum i Lund den 11–12 maj 2017. Symposiets tema, Bebyggelsenamnens dynamik, riktar uppmärksamheten mot olika typer av förändringar i bebyggelsenamnsskicket, från äldsta tid och fram till idag, men också till exempel mot hur bebyggelsenamnen samspelar med andra typer av namn, som naturnamn och ägonamn.
Plats Symposiet är ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning och hålls på Arkivcentrum Syd i Lund (http://arkivcentrumsyd.se). Det är här som samlingarna från Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund numera är placerade och finns tillgängliga för allmänheten. Under symposiet kommer det att finnas möjlighet att vara med på en visning av dessa samlingar.
Workshop I symposiet kommer det att ingå en workshop om namn på -lev och -löv som är öppen för alla att anmäla bidrag till. Workshoppen tar sin utgångspunkt i att olika arkeologiska och språkliga undersökningar under senare år har kastat nytt ljus över denna namntyp, både vad gäller etymologi, spridning och kulturhistorisk kontext.
Program
Symposiet kommer att börja omkring klockan tio på torsdagen den 11 maj. På fredag förmiddag kommer workshoppen om namn på -lev och -löv att hållas, och därefter avslutas symposiet med en exkursion som beräknas hålla på fram till halv fem.
Image result for norna onomastics
Boende Alldeles i närheten av Arkivcentrum Syd ligger hotell Scandic Star Lund (www.scandichotels.se/hotell/sverige/lund/scandic-star-lund). Vill man hellre bo centralt i Lund finns det många olika hotell att välja på där.
Konferensavgift Konferensavgiften beräknas bli högst 1000 kr. Den inkluderar lunch och fika båda dagarna, samt en symposiemiddag på torsdagkvällen.
Anmälan Anmälan om deltagande och eventuell föredragstitel skickas till Elin Pihl (elin.pihl@sprakochfolkminnen.se) senast den 31 januari. Ange om ditt föredrag ska ingå i workshoppen eller i den allmänna sektionen.
Frågor? Frågor om symposiet besvaras av Elin Pihl (elin.pihl@sprakochfolkminnen.se). Om ni har frågor om workshoppen kan ni vända er till Jesper Hansen (jesha@odense.dk). Mer information kommer efterhand att publiceras på symposiets webbsida: http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/namn/internationellt-samarbete/norna-47.html
Preliminärt program Vi inleder på torsdagen med registrering och kaffe mellan 9.30 och 10.30. Därefter följer ett pass med föredrag fram till lunch. Under lunchen finns det möjlighet att gå på visning av de skånska namnsamlingarna. Efter lunch och visning blir det ett kortare pass med föredrag och kl. 15.15–17 är alla välkomna på en workshop om namn på -lev och -löv. Kvällen avslutas med en middag på lokal kl. 19.30. På fredagen börjar vi med föredrag kl. 9.15. Efter kaffet håller Peder Dam en plenarföreläsning och efter lunchen, ca 12.30, beger vi oss ut på den skånska landsbygden för en ortnamnsexkursion. Vi beräknar att vara tillbaka i Lund kl. 16.30.
Abstract Från föredragshållarna vill vi ha in titel och abstract senast 1 april.
Boende Alldeles i närheten av Arkivcentrum Syd ligger hotell Scandic Star Lund (www.scandichotels.se/hotell/sverige/lund/scandic-star-lund). Vi har reserverat ett antal rum den 11:e maj för våra deltagare. Om man vill nyttja ett av dessa rum ska man ringa Centralbokningen på nummer (+46) 08-517 517 00 och uppge koden NOR110517. Ett rum kostar då 1090 SEK. Vill man hellre bo centralt i Lund finns det många olika hotell att välja på där. Buss nr 5 går hela vägen från Bantorget (centralt i Lund) till Arkivcentrum Syd (för tidtabell se www.skanetrafiken.se).
Konferensavgift Konferensavgiften blir 750 SEK (€75). Den inkluderar lunch och fika båda dagarna, en symposiemiddag på torsdagskvällen samt exkursion på fredag eftermiddag.
Betalning Konferensavgiften, 750 SEK, betalas senast den 1 april till NORNA:s PG-konto 14 91 08-3 (IBAN: SE04 9500 0099 6034 0149 1083 och BIC: NDEASESS). Om ni får problem med betalningen kan ni ta kontakt med Elin Pihl (elin.pihl@sprakochfolkminnen.se).
Varmt välkomna! Kristina Neumüller
Jesper Hansen
Elin Pihl
Mathias Strandberg
Josefin Devine