Wednesday, March 28, 2018

"Namn og Nemne" Vol 34 (2017)

NOVUS FORLAG

INNHOLDSFORTEGNELSE

Artikler

Forkortingar
Namn og Nemne

Etternamnssystemet i bygd og by på slutten av 1800- talet
Gulbrand Alhaug

Norsk Ordbok – nasjonalverket i mål
Oddvar Nes, Helge Sandøy

"Utländskt", "inhemskt" och ortnamnsanpassning. Finns det universella anpassningsprinciper?
Alexandra Petrulevich

Kuli-steinen og landsnamnet Noreg
James E. Knirk

Det hypotetiske gårdsnavnet *Sukulrud i Spydeberg ‒onomastikk og primærkilder
Atle Steinar Langekiehl

Bruse- i gards- og bruksnavn
Ragnvald Lien

Bokmeldinger

Innovationer i namn och namnmönster. Handlingar från NORNA:s 43:e symposium i Halmstad den 6–8 november 2013.
Aud-Kirsti Pedersen

Norsk etternamnleksikon. 2. utgåva. Revidert, oppdatert og utvida.
Kristoffer Kruken

Svenskt ortnamnslexikon
Botolv Helleland

Personnamnarbeid av P.A. Munch
Gudlaug Nedrelid

Søndeled og Risør historielag: Stedsnavn i Risør kommune.
Vidar Haslum


ISSN: 0800-4684

No comments:

Post a Comment