Sunday, March 18, 2018

The Wales Map Symposium 2018 / Carto-Cymru - Symposiwm Mapiau Cymru 2018

link

Siartio'r moroedd | Charting the seas

Charting the seas and coasts of the World – how maps depict the sea and coastline and how such mapping is used to widen our understanding of these environments. The symposium is a collaboration between The National Library of Wales and The Royal Commission on the Ancient and Historic Monuments of Wales.

***A bilingual event***

***Simultaneous translation provided***

***Admission by ticket £20.00, which includes a buffet lunch and morning / afternoon refreshments***


Siartio moroedd ac arfordiroedd y Byd – sut mae mapiau’n darlunio’r môr a’r morlin, a sut y defnyddir mapio o’r fath i ehangu’n dealltwriaeth o’r amgylcheddau hyn. Mae’r symposiwm yn ddigwyddiad ar y cyd rhwng Llyfrgell Genedlaethol Cymru a Chomisiwn Brenhinol Henebion Cymru.

***Digwyddiad dwyieithiog***

***Darperir cyfieithu ar y pryd***

***Mynediad trwy docyn £20.00, sy’n cynnwys cinio bys a bawd, a lluniaeth yn y bore/prynhawn.***


Llyfrgell Genedlaethol Cymru / The National Library of Wales
Aberystwyth on Friday 18 May 2018
Doors Open at 9:00AM
From 9:30AM to 4:30PM
Ticket Price: £20.00
Box Office: (01970) 632 548

No comments:

Post a Comment