Friday, December 18, 2015

Presentació de l’anuari Onomàstica i la revista Nomshttp://www.iec.cat/activitats/veure.asp?id_agenda=3091

dimarts
15  desembre  2015

Presentació de l’anuari Onomàstica i la revista Noms

 
En l’acte de presentació intervindran Joan Tort, president de la Societat d’Onomàstica (SdO) i director de l’anuari Onomàstica; Fèlix Bruguera, secretari de l’anuari Onomàstica; Albert Turull, secretari de la SdO i codirector de la revista Noms, i Ventura Castellvell, codirector de la revista Noms.


Lloc: Sala Nicolau d’Olwer de l’IEC 

Hora:18.30 hores 


Organització: Societat d’Onomàstica


http://www.onomastica.cat/ca/anuari-onomastica

Onomàstica. Anuari de la Societat d'Onomàstica

La Societat d'Onomàstica té el goig d'oferir al públic el primer número d'Onomàstica. Anuari de la Societat d'Onomàstica, revista acadèmica en suport digital dedicada a l'estudi dels noms, en el sentit més ampli de l'expressió. Com a publicació pròpia de la Societat d'Onomàstica complementa la revista Noms, el primer número de la qual va aparèixer a finals de 2014. Ara, Onomàstica i Noms, conjuntament, donen continuïtat i actualitzen el projecte originari del Butlletí Interior de la Societat d'Onomàstica, òrgan d'expressió de la Societat des de la seva fundació, el 1980, promogut per Enric Moreu-Rey i Albert Manent, i que ha esdevingut una fita històrica en les publicacions periòdiques sobre onomàstica als Països Catalans.
Onomàstica. Anuari de la Societat d'Onomàstica s'adreça a tots els interessats i estudiosos de l'onomàstica, tant vinculats a institucions acadèmiques, com professionals, com autodidactes, i vol ser, per a tot aquest coŀlectiu, una eina útil d'intercomunicació i un canal efectiu de difusió de tota mena de recerques relacionades amb aquest camp del coneixement, més enllà de les limitacions derivades de la diversitat de llengües, de la multiplicitat de parceŀles científiques i de la profusió d'escales i de contextos geogràfics. La premissa de partida és que el nom és, en si mateix, un concepte interdisciplinari i que, potencialment, el seu ús és obert i pot arribar a ser objecte d'estudi des de qualsevol branca de la ciència si hi ha una voluntat expressa de posar-la en relació amb la perspectiva de l'onomàstica.
Conscients de l'abast potencialment multitemàtic i totalitzador de l'onomàstica, pensem que és coherent que la revista tingui, també, la màxima obertura de mires possible des del punt de vista lingüístic. Per tant, tot i partir del català com a llengua base de la publicació, admet també originals escrits en qualsevol llengua romànica, a més de l'anglès i l'alemany. Aquest primer número, amb dos articles en català, un en castellà, un en anglès i un altre en francès, exemplifica bé la voluntat de posar en circulació una publicació que busca, en el fons, demostrar que es pot assolir un cert punt d'equilibri entre llengües, entre territoris i entre perspectives temàtiques. Aquest és el nostre punt de partida, i aquest és el nostre propòsit de cara al futur.
Onomàstica. Anuari de la Societat d'Onomàstica és previst que tingui una periodicitat anual, per bé que un mateix número pot constar d'un sol volum o més d'un. Tant des del punt de vista formal com dels continguts, és voluntat del consell editor que la revista assoleixi els estàndards exigits per arribar a ser considerada com una publicació científica de qualitat. A l'efecte, s'ha constituït un consell assessor que vetlla per la idoneïtat i el rigor de la publicació a diferents escales, i s'ha establert com a principi que els originals siguin revisats per dos experts anònims.
Completem aquest preàmbul fent una crida a la participació activa en aquest projecte; tant per part dels socis com també de les persones que, sense ser-ho, comparteixen l'ideari i els principis en pro de l'onomàstica que animen la nostra Societat.

Joan Tort
President de la Societat d'Onomàstica