Friday, February 19, 2016

Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие
П О К А Н А

за участие в конференция „Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие”

Центърът по българска ономастика “Проф. Николай Ковачев” при Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” най-учтиво Ви кани да вземете участие в поредната Международна научна конференция по ономастика „ Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие”, която ще се проведе на 4 и 5 ноември 2016 г.


Работни езици: английски, немски, френски, руски и всички славянски езици.

Заявки за участие се приемат до 1 септември 2016 г. на адрес:

5003 Велико Търново, ул. “Теодосий Търновски” No 2
ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
Център по българска ономастика „Проф. Николай Ковачев”
и на E-mail: (cbo_vtu@abv.bg)
Телефон за контакти: 062/ 650 993.

Лица за контакти:
доц. д-р Анелия Петкова – директор на ЦБО (aneliapetkova@abv.bg)
Соня Семова – специалист в ЦБО – (sxs_vt@abv.bg)

Таксата за участие е 40 лв. (20 евро) и може да бъде заплатена предварително в
Алианц Банк, клон Велико Търново (БИН - BUIN BG SF) по банкови сметки (BG 20
BUIN70013452500022 – бюджетна валутна в евро; BG 50 BUIN70013152500016 – бюджетна
в лева) или в деня на регистрацията на място.

Текстът на докладите трябва да бъде предаден на електронен и хартиен носител до
края на 2016 г. Указания за графичното им оформление ще бъдат изпратени допълнително
на заявилите участие.

От Организационния комитет

No comments:

Post a Comment