Wednesday, October 12, 2016

Міжнародна наукова конференція «Ареалогія й ономастика»

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/582.htm

13–14 жовтня 2016 року кафедра української мови філологічного факультету Ужгородського університету проводить Міжнародну наукову конференцію «Ареалогія й ономастика».

На запрошення взяти участь у цьому форумі відгукнулися близько 70 осіб, що представляють відомі наукові й освітні установи України (Київ, Львів, Житомир, Вінниця, Івано-Франківськ, Чернівці, Тернопіль, Луцьк, Запоріжжя, Суми, Луганськ, Старобільськ, Кам’янець-Подільський, Ізмаїл, Ужгород, Мукачеве, Берегове) і зарубіжжя (Молдова, Хорватія, Польща). Крім пленарного засідання, передбачається робота чотирьох секцій – «Діалектна лексикологія і фраземіка», «Діалектна фонетика, граматика, словотвір», «Ареалогія. Діалектна лексикографія і текстографія», «Ономастика» (підсекції «Теоретична та історична ономастика», «Українська літературно-художня та регіональна ономастика»).Задум організувати й провести в Ужгороді наукове зібрання з проблем ареалогії й ономастики зумовлений, по-перше, тим, що на сучасному етапі розвитку лінгвістичних галузей відкриваються нові перспективи для успіш­ного дослідження комплексу важливих питань, які стосуються функціону­вання підсистем загальнонародної української мови, їхньої взаємодії у просторі і часі, удосконалення методики вивчення карпатоукраїнських говорів у їхніх зв’язках з іншими українськими говорами та літературною мовою, із суміжними слов’янськими і неслов’янськими мовами; по-друге, тим, що проблеми ономастики належать до ключових наукових тем, над якими працює значна частина членів кафедри української мови. Усім цим кафедра української мови подає знак, що прагне продовжувати дослідницькі традиції того наукового осередку, який зарекомендував себе як Ужгородська діалектологічна й ономастична школа, яка сформувалася в 60—70-х роках ХХ ст. і здобула визнання у слов’янському мовознавстві.