Friday, October 21, 2016

Convocat el Premi d'Investigació Ramon Amigó

http://www.onomastica.cat/news/premi-investigacio-ramon-amigo

La Universitat Rovira i Virgili, a través de la Fundació URV i del Departament de Filologia Catalana, i amb el suport de la Direcció General de Política Lingüística del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, convoca el I Premi Ramon Amigó i Anglès.


 
El Premi Ramon Amigó i Anglès es concedeix a treballs de recerca que tinguin com a objectiu la confecció d’inventaris de noms de lloc i de persona. En igualtat de condicions es valoraran preferentment els treballs que ajudin a acabar de completar l’estudi de l’àrea geogràfica corresponent a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili.