Friday, January 6, 2017

Честито професор д-р Кирил Цанков

https://www.dnesbg.com/goreshti-novini/udostoyavat-dvama-profesori-sas-srebarni-medali-na-vtu.html

Удостояват двама професори със сребърни медали на ВТУ


Двама водещи професори ще бъдат удостоени с почетното звание „Емеритус професор“ на Великотърновския университет. За отличието са предложени проф. дфн Пенка Ангелова и проф. д-р Кирил Цанков. Двамата ще бъдат наградени със сребърен медал на ВТУ. Дългогодишните преподаватели ще получат отличията във връзка със своето пенсиониране. Това решиха на своето последно заседание членовете на Академичния съвет на търновската алма матер.


Проф. Пенка Ангелова е известен литературовед, културолог, джендър-изследовател, преводач и културен деятел. Тя е професор по немскоезична литература и култура към катедра „Германистика и нидерландистика“ във ВТУ и професор по европейска цивилизация и немскоезична култура към катедра „Европеистика“ на Русенския университет „Ангел Кънчев“ и в „Българо-румънски интеруниверситетски Европа център“ в Русе.
Проф. Ангелова е председател на международното дружество „Елиас Канети“, което тя самата създава през 1992 г. Членува в няколко литературни общества в Европа – в Австрийско общество за литература, „Общество Юра Зойфер“, Международно дружество за германистично литературознание и езикознание и в Съюза на германистите в България. Освен това участва и в управителния съвет на Института за изследване и насърчаване на международни културни процеси и ръководи секция „Европеистика“ в Съюза на учените в България.
Кирил Цанков е професор по съвременен български език във ВТУ. Неговите научни интереси са насочени в областта на ономастиката, българо-румънските езикови паралели, социолингвистиката, речевия етикет, езиковата култура. Той преподава от години в катедрата по съвременен български език и бил директор на Центъра по българска ономастика при ВТУ.
Златина ДИМИТРОВА