Friday, September 25, 2015

Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim

http://www.kubon-sagner.de/opac.html?record=3432613

http://wydawnictwo.univ.rzeszow.pl/product_info.php?products_id=2100

Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe


Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe30,45zł
Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim. Studium językowo-kulturowe
Kliknij, aby powiększyć
Autor: Ewa Oronowicz-Kida
ISBN: 978-83-7338-986-1
Rok wydania: 2014
Liczba stron: 428
Format: B5
Oprawa: broszurowa
Cena: 30,45 zł (z VAT)


Spis treści:

Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Uwagi teoretyczne
1.1.1. Definicja ulicy na wsi
1.1.2. Podstawy prawne nadawania nazw ulicom na wsi
1.1.3. Oficjalne nazwy wiejskich ulic w badaniach językoznawczych
1.2. Województwo podkarpackie a oficjalne nazwy ulic
1.2.1. Ogólna charakterystyka województwa podkarpackiego
1.2.2. Powiaty województwa podkarpackiego a oficjalne nazwy wiejskich ulic
1.2.3. Chronologia nadawania nazw ulicom we wsiach województwa podkarpackiego
1.3. Ogólne założenia badawcze

Rozdział 2. Typy znaczeniowe nazw wiejskich ulic
2.1. Nazwy pochodzące od innych nazw własnych
2.1.1. Nazwy ulic od antroponimów
2.1.2. Nazwy ulic od nazw miejsc
2.1.3. Nazwy ulic od nazw obiektów terenowych
2.1.4. Nazwy ulic od innych nazw o charakterze geograficznym lub etnograficznym
2.1.5. Nazwy ulic od nazw własnych organizacji o charakterze wojskowym lub świeckim
2.2. Nazwy pochodzące od wyrazów pospolitych
2.2.1. Nazwy ulic od nazwań ludzi
2.2.2. Nazwy kulturowe
2.2.3. Nazwy związane z topografią terenu
2.2.4. Nazwy przyrodnicze
2.2.5. Nazwy ekspresywne
2.2.6. Nazwy związane z faktami historycznymi
2.3. Podsumowanie

Rozdział 3. Zagadnienia motywacji nazw wiejskich ulic
3.1. Typy motywacyjne nazw ulic
3.2. Związek motywacyjny nazwy z ulicą
3.2.1. Typy związków motywacyjnych w miejskiej plateonimii
3.2.2. Typy związków motywacyjnych w wiejskiej plateonimii
3.2.3. Ustalanie motywacji oficjalnych nazw wiejskich ulic w województwie podkar-packim
3.3. Charakterystyka wybranych typów motywacyjnych oficjalnych nazw wiejskich ulic w województwie podkarpackim
3.3.1. Nazwy pamiątkowe we wsiach województwa podkarpackiego
3.3.2. Nazwy kierunkowe we wsiach województwa podkarpackiego
3.4. Podsumowanie

Rozdział 4. Nazwy wiejskich ulic w aspekcie strukturalnym
4.1. Dwuczłonowa budowa nazw ulic
4.2. Struktura nazw ulic we wsiach województwa podkarpackiego
4.2.1. Nazwy jednoskładnikowe
4.2.2. Nazwy wieloskładnikowe
4.3. Podsumowanie

Rozdział 5. Serie nazewnicze

Rozdział 6. Inspiracje kulturowe w oficjalnych nazwach wiejskich ulic
6.1. Rozumienie wpływów kulturowych
6.2. Inspiracje kulturowe o charakterze ogólnopolskim
6.3. Inspiracje kulturowe o charakterze lokalnym
6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Oficjalne nazwy ulic – nowy element w językowej komunikacji środowiska wiejskiego
7.1. Funkcje nazw ulic w procesie komunikacji językowej
7.1.1. Funkcja identyfikacyjna
7.1.2. Funkcja charakterystyki lokalnej społeczności
7.1.3. Funkcja ekspresywna
7.1.4. Funkcja edukacyjna
7.1.5. Funkcja charakterystyki miejscowości
7.1.6. Funkcja waloryzowania elementów wiejskiej przestrzeni
7.2. Podsumowanie

Rozdział 8. Najczęściej występujące we wsiach województwa podkarpackiego oficjalne nazwy ulic

Rozdział 9. Nazwy ulic we wsiach województwa podkarpackiego w aspekcie poprawnościowym
9.1. Różne aspekty poprawności nazw ulic
9.1.1. Formalna poprawność językowa (ortograficzna, fleksyjna i słowotwórcza)
9.1.2. Poprawność komunikacyjna
9.1.3. Poprawność statystyczna
9.2. Stan poprawności językowej oficjalnych nazw wiejskich ulic w województwie podkarpackim
9.3. Podsumowanie

Zakończenie

Słownik nazw ulic i innych obszarów przestrzeni wiejskiej w województwie podkarpackim

Aneks

Skróty

Tabele

Źródła

BibliografiaTitel:

Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim.

Untertitel:
Studium językowo-kulturowe.
Autor:
Jahr:
2014
Ort:
Rzeszów
Verlag:
Land:
Polen
Seiten:
Br., 427 S., Tab., Bibliogr., Ortsreg.
ISBN:
978-83-7338-986-1
Medienart:
Buch
Sprache:
Polnisch
Gewicht:
700 g.
Preis:
22,00 Euro
Bestellnummer:
3432613
Sofort ab Lager lieferbar
Oronowicz-Kida, Ewa: Oficjalne nazwy wiejskich ulic w województwie podkarpackim.