Friday, September 25, 2015

Zalety imionami ludzi

http://www.pulswejherowa.pl/start/2206-zalety-imionami-ludzi

Zalety imionami ludzi

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Redzie odbyło się ciekawe spotkanie z prof. Edwardem Brezą, wybitnym językoznawcą, który zaprezentował swoją najnowszą książkę  „Zalety imionami ludzi”. Organizatorem promocji książki była nie tylko biblioteka, ale również Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Redzie, którego prezesem jest Bogusław Breza, syn autora książki.

- Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskie jest wydawcą książki „Zalety imionami ludzi”, ponieważ jest to bardzo ważna i interesująca pozycja - mówi Bogusław Breza. – Każdy z nas jest ciekawy, skąd pochodzi jego imię i co oznacza. Ta książka powinna trafić do bibliotek i szkół, aby była dostępna dla mieszkańców.
Zainteresowanie książką potwierdza dyrektor redzkiej biblioteki, Bożena Natzke.
- Nowe wydawnictwo jest już w naszych zbiorach, a czytelnicy chętnie sięgają po tę książkę – mówi dyrektor biblioteki. - Zwłaszcza przyszli rodzice, mogą skorzystać z wiedzy prof. Brezy, wybierając się dla mającego się urodzić dziecka.
Uczestnicy promocji książki wysłuchali wykładu prof. Edwarda Brezy o pochodzeniu imion oraz zadawali szczegółowe pytania autorowi.
Bogusław Breza jest m.in. autorem opracowania pt. „Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Redzie 1992-2002”, ale także monografii Wejherowa i Rumi. Był dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, inicjatorem  Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, pomysłodawcą „Biblioteki Kaszubskiej”.  Jest historykiem i prawnikiem. W Redzie, gdzie mieszka od 1990 roku, pracuje w kancelarii prawnej.  Bogusław Breza jest kandydatem do Rady Powiatu Wejherowskiego w nadchodzących wyborach samorządowych.
Bogusław Breza jest m.in. autorem opracowania pt. „Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Redzie 1992-2002”, ale także monografii Wejherowa i Rumi. Był dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, inicjatorem Ogólnopolskiego Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona, pomysłodawcą „Biblioteki Kaszubskiej”. Jest historykiem i prawnikiem. W Redzie, gdzie mieszka od 1990 roku, pracuje w kancelarii prawnej. Bogusław Breza jest kandydatem do Rady Powiatu Wejherowskiego w nadchodzących wyborach samorządowych.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizatorem wielu imprez kulturalnych w Redzie, na ogół organizowanych we współpracy z biblioteką. Wkrótce, bo 18 listopada o godz. 17.00 odbędzie się tam promocja książki w języku kaszubskim Aleksandry i Dariusza Majkowskich pt. „Mòja pierwszô Bibliô”. W programie: prezentacja książki, rozmowa z autorami i spotkanie przy kawie i herbacie.
Do tradycji weszły organizowane przez Zrzeszenie w redzkich szkołach eliminacje do konkursu recytatorskiego „Rodno mowa” oraz nabożeństwa, przygotowywane przez Zrzeszenie w redzkich parafiach, odprawiane w języku kaszubskim.
- Spotkania, koncerty, promocje wydawnictw – to wszystko służy pielęgnowaniu języka i kultury kaszubskiej, ale praca w Zrzeszeniu uzmysławia, jak wiele jest jeszcze do zrobienia – mówi Bogusław Breza. - Niekiedy wręcz poraża lekceważenie, szczególnie u młodego pokolenia, kultury kaszubskiej, a niekiedy kultury w ogóle. Dotyczy to znajomości miejscowych dziejów, specyfiki środowiska naturalnego, a są w nich elementy, z których wszyscy redzianie powinni być dumni.
Bolączką działaczy ZK-P, podobnie jak innych redzkich organizacji społecznych jest brak odpowiedniej do ich działalności i znaczenia siedziby.
- Może nadszedł czas, aby przerwać dyskusję na temat jej umiejscowienia, a podjąć decyzję i skutecznie ją realizować? - pyta Bogusław Breza       AK.http://kaszubskaksiazka.pl/426-zalety-imionami-ludzi.html

Zalety imionami ludzi
Imiona pochodzące od wartości oraz zalet, zwanych często cnotami, znajdzie Czytelnik w przedłozonym opracowaniu. Zazwyczaj Autor rozpoczyna kolejne rozdziały stosownymi rozważaniami na temat tytułowych pojęć. Czyni to w duchu humanistyki (przynajmniej) europejskiej z wyeksponowaniem filozofii Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i nauki Kościoła Rzymskokatolickiego.
Status: dostępnyCena: 39,00 zł
 
  • Kod:402 978-83-63538-36-1
  • Język: polski
  • Oprawa: miękka
  • Wydawca: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
  • Format: 16,5 x23,5 cm
  • Miejsce i rok wydania: Gdańsk 2014