Tuesday, October 6, 2015

Svetniška imena in njihovo prevajanje

http://www.emka.si/svetniska-imena-in-njihovo-prevajanje/PR/1595616

Svetniška imena in njihovo prevajanje

.
Redna cena:17,00 €
Rok dobave: 2-3 dni.Opis

Avtorica je študirala nemški jezik in prevajalstvo na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Prevajalsko pripravništvo je opravila pri Evropskem parlamentu v Luksemburgu. Kot strokovna sodelavka je sodelovala pri projektu Deutsche Lehnwörter in Slavischen Sprachen na inštitutu IDS v Mannheimu v Nemčiji.
 
Veliko prevajalskih področij vključuje svetniška imena (vključno s turizmom, etnologijo, geografijo, muzikologijo in literarnimi vedami). Ta imena niso omejena zgolj na verske vsebine, saj so zelo razširjena in se z njimi ne srečujemo samo v humanistiki, temveč tudi v bolj analitičnih vedah, npr. v povezavi s toponimi, običaji in obredi ter imeni institucij in del. Rezultat znatnega napora, vloženega v zbiranje in analizo tega gradiva je delo, ki ne le prepričljivo potrjuje potrebo po načelnem pristopu k prevajanju svetniških imen, temveč predstavi tudi bogastvo prevodnih ustreznic v slovenščini, angleščini in nemščini na način, ki je dosleden in uporaben v katerikoli od navedenih jezikovnih kombinacij. Besedilo temeljito in zaokroženo predstavi tematiko in je pomemben vir za nadaljnje raziskave na tem področju. Veliko število zbranih prevodnih ustreznic v treh jezikih je predstavljeno pregledno in dosledno. Te so zato zlahka uporabne v katerikoli od navedenih jezikovnih kombinacij in so bogat ter uporaben pripomoček pri prevajanju.
 
Doc. dr. Donald Reindl
 
***
 
Monografija je sinteza prevodoslovja in jezikoslovja – onomastike. Avtorica je zbrala več kot štiristo imen svetnikov, ki so na Slovenskem kulturno odmevni, ter slovenskim imenom dodala ustreznice v angleškem in nemškem jeziku. Utemeljila je, kdaj in zakaj je svetniška imena potrebno prevajati ter izpostavila veliko primerov napačnega prevoda. Delo je dragocen in izjemno koristen prispevek k področju prevajalstva – v teoretičnem, pa tudi v praktičnem smislu. Posredno pa je relevantna tudi za druga področja kot so religija, kultura, zgodovina, glasba, turizem in še kaj. Prevajalcem v pomoč so dodani glosar svetniških imen, regionalne in lokalne variante svetniških imen ter uradno sprejete variante le-teh. Besedilo odlikuje v uvodu, virih, literaturi in sprotnih opombah zajeta predstavitev jezikoslovcev, onomastikov, teologov, etnologov, zgodovinarjev, geografov in drugih raziskovalcev, ki so se – vsak s svoje strokovne perspektive ukvarjali s svetniki oz. svetniškimi imeni. Delo lahko služi kot vodilo prevajalcem zgodovinskih, turističnih, verskih ter številnih drugih besedil, kjer se svetniška imena pojavljajo. Prav tako pa je lahko uporaben didaktični vir pri poučevanju prevajanja na visokošolski ravni.
 
Izr. prof. dr. Ada Gruntar Jermol