Saturday, January 30, 2016

Presentació de les publicacions de la Societat d'Onomàstica a l'IEC

http://www.onomastica.cat/news/presentacio-publicacions-societat-onomastica

La Societat d'Onomàstica va presentar el 15 de desembre de 2015, a la seu de l'Institut d'Estudis Catalans, les seves noves publicacions, la revista de divulgació Noms i l'anuari Onomàstica, que es poden consultar gratuïtament en aquest web i que són possibles gràcies als seus socis.
L'acte de presentació va comptar amb membres dels respectius equips de redacció. En la fotografia, d'esquerra a dreta, Fèlix Bruguera, Ventura Castellvell, Joan Tort i Albert Turull.