Tuesday, February 20, 2018

Presentatie: Geïllustreerd en verklarend Woordenboek van de Vlaamse waternamen

KANTL

Op 1 maart 2018 wordt het tweede deel van het Geïllustreerd en verklarend woordenboek van de Vlaamse waternamen gepresenteerd. Het betreft de waternamen uit de provincies West- en Oost-Vlaanderen.
De presentatie gaat gepaard met een academische zitting. Ze vindt plaats op donderdag 1 maart 2018 (vanaf 15:00 uur) in de KANTL.

Programma
Verwelkoming en begroeting:
  • Prof. dr. Willy Vandeweghe (vast secretaris van de KANTL)
  • Gedeputeerden Jozef Dauwe en Bart Naeyaert (prov. Oost- & West-Vlaanderen)
Voordrachten door leden van de Koninklijke Commissie voor Toponymie en Dialectologie, tevens medewerkers aan het woordenboek:
  • Dr. Luc Van Durme, medeauteur: "De Vlaamse Waternamen II: sluitstuk en bekroning"
  • Dr. Vic Mennen, medeauteur: "Het abdijbezit in het graafschap Vlaanderen onder de loep van de waternamen"
  • Dr. Karel Leenders, medeauteur: "Waarom is de Grote Geule zo smal?"
  • Dr. Frans Debrabandere, redactielid:  "Draagt West-Vlaanderen weinig water naar de zee?"
  • Prof. dr. Luc De Grauwe, redactielid:  "Hoe Waals is de Waalse Krook?"
  • Prof. dr. José Cajot, algemeen KCTD-secretaris & eindredacteur: "Afsluiting en dankwoord"
Receptie vanaf 16:45 uur
Praktisch
Aanmelding met opgave van het aantal personen uiterlijk op 23 februari 2018 via ons secretariaat (09 265 93 40).
Met de steun van de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen.

No comments:

Post a Comment