Wednesday, February 19, 2014

19. Slovenská onomastická konferencia (28-30.04.2014)Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV


Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV


Medzinárodná komisia pre slovanskú onomastiku
pri Medzinárodnom komitéte slavistov

Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV
19. slovenská onomastická konferencia

venovaná významnému životnému jubileu

PhDr. Milana Majtána, DrSc.


sa bude konať 28. – 30. apríla 2014

v Ústave vzdelávania a služieb, s. r. o., Bárdošova 33, Bratislava
http://www.uvs.sk/

Konferenčný poplatok 50 € je potrebné zaplatiť bankovým prevodom do 15. 3. 2014
na účet:

IBAN: Sk 23 8180 0000 007000006607
SWIFT: SPSRSKBA
Banka: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Adresa účtu prijímateľa: Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV
Panská 26
811 01 Bratislava
Do správy pre prijímateľa treba uviesť meno + 19.SOK

Pri platbe v hotovosti na mieste sa zvyšuje konferenčný poplatok na 60 €.
UBYTOVANIE


Pre účastníkov konferencie je rezervované ubytovanie pre 70 osôb v mieste konania konferencie: Ústav vzdelávania a služieb, s. r. o., Bárdošova 33, Bratislava (http://www.uvs.sk/).
Cena bytovania s raňajkymi je 22 € na osobu v dvojlôžkovej izbe + 1,65 € city tax.
Ubytovanie si objednávajú účastníci konferencie na recepcii:
tel. č. 00421 2 5477 2123
tel. č. 00421 2 5477 2060 (služby)
alebo
e-mailomrecepcia@uvs.sk 
Do rezervácie ubytovania treba uviesť: 19. SOK.
Ubytovanie si účastníci konferencie hradia sami.
Prosíme Vás, aby ste si ubytovanie rezervovali do 15. 3. 2014.
Ubytovať sa môžete aj deň vopred (z 27. 4. na 28. 4. 2014, v nedeľu).Iné možnosti ubytovania:

Ubytovňa My home http://www.my-home.sk/cennik.html

Študentský domov Družba, Botanická 25 (hotelová časť)
http://www.hotel-druzba.sk/index.cfm?s=kontakt

Penzión Grémium, Gorkého 11

Tešíme sa na stretnutie s Vami.Organizačný tím