Thursday, October 2, 2014

Doc. Dr. Milan Harvalík nowym Prezydentem ICOS

http://onomastyka.uni.lodz.pl/archives/2146

W dn. 28.08.2014 podczas XXV Światowego Kongresu Nauk Onomastycznych w Glasgow (Szkocja) Walne Zgromadzenie ICOS wybrało nowego Prezydenta International Council of Onomastic Sciences w osobie Pana Prof. Milana Harvalíka (Czeska Akademia Nauk, Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i., oddělení onomastiky, Praga). Pana Profesora prosimy o przyjęcie gratulacji i życzeń owocnej pracy oraz sukcesów na wielu polach na stanowisku przewodniczącego ICOS.
Więcej informacji o wyborze nowego Prezydenta ICOS pod linkami: