Monday, November 24, 2014

Što nam govore prezimena

Power point presentation: "Što nam govore prezimena ili jesu li Martin i Martinović jedno te isto? Usporedba hrvatskog i francuskog prezimenskog blaga."