Monday, November 7, 2016

Международна ономастична конференция във ВТУ


Двудневна Международна научна конференция се откри във ВТУДнес във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ се откри двудневна Международна ономастична конференция. Темата на научния форум е "Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие".Участниците бяха приветствани от чл.-кор. проф. д.ф.н. Стоян Буров, зам.-ректор по учебната дейност на Великотърновския университет и проф. д-р Ценка Иванова, декан на Филологическия факултет.За участие във форума са се записали учени от България, Русия, Полша, Финландия и Украйна.
Центърът по българска ономастика "Проф. Николай Ковачев“ е организатор на събитието.