Wednesday, November 2, 2016

Програмата за конференция "Състояние, проблеми и тенденции в развитието на ономастиката и ономастичните проучвания в началото на III-то хилядолетие"

Център по българска ономастика "Проф. Николай Ковачев" / Център по българска ономастика
Научна конференция
04.11.2016 г. - 05.11.2016 г.
11:00 -
Откриване: зала "Европа" Заседания: Руски културно-информационен център