Tuesday, April 18, 2017

Labyrintem vlastních jmen a nářečí

buy here

Labyrintem vlastních jmen a nářečí


Autor: Jan DvořákPetr Malčík


Šestý svazek edice Studie osobností brněnské lingvistiky.

Záměrem editorů tohoto svazku je představit lingvistu Rudolfa Šrámka jako autora kratších studií zejména z oblasti dialektologie a onomastiky, ačkoliv jsou si plně vědomi skutečnosti, že odborný zájem tohoto respektovaného vědce sahá daleko za hranice zmíněných lingvistických disciplín. Ovšem právě v jejich rámci si vysloužil největší uznání a mnohé z jeho textů nově otištěných na stránkách této knihy, které byly původně publikovány na stránkách časopisů a sborníků od první poloviny šedesátých let téměř až do současnosti, jsou dodnes vysoce ceněny a často využívány dalšími badateli.Editoři Dvořák, Jan - Malčík, Petr
Počet stran 216, brož.
ISBN 978-80-7577-065-3
Svazek 6
Cena: 212 Kč -15%
Běžná cena: 249 Kč

No comments:

Post a Comment