Wednesday, April 21, 2021

Международна ономастична конференция – 22 април 2021 година


Страница на конференцията: https://ibl.bas.bg/onomastitchna-konf... Ден трети (четвъртък, 22.04.2021 г.) Заседание 7. Секция „Антропонимията в теоретична перспектива“ Председател: доц. д-р Мая Влахова-Ангелова (Институт за български език, Българска академия на науките, България) 9,30 – 9,45 ч. – почетен професор Борис Парашкевов (Софийски университет „Св. Климент Охридски“, България). Семантични и структурни критерии за гнездово представяне на фамилните имена 9,45 – 10,00 ч. – доц. канд. на филолог. науки Олга Скляренко (Одески национален университет „Иля Мечников“, Украйна). Категории артикля в ономастике: теоретические проблемы 10,00 – 10,15 ч. – гл. ас. д-р Екатерина Дикова (Институт за балканистика с Център по тракология, Българска академия на науките, България). Реторичният потенциал на антропонима 10,15 – 10,30 ч. – Дискусия 10,35 – 11,00 ч. – Представяне на документалния филм за проф. Йордан Заимов „Корени“ с автор Георги Костов, БНТ 11,00 ч. – Закриване на конференцията

No comments:

Post a Comment