Monday, April 19, 2021

Watch the live streaming of Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of the 21st Century”

 


Dear colleagues,

We would like to invite you to the online edition of The International Onomastic Conference “Anthroponyms and Anthroponymic Researches in the Beginning of the 21st Century”, 20 – 22 April 2021. The conference could be watched in the live streaming channel of the Institute for Bulgarian Language in You Tube:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbEAdufEdVHUiDeG8-jcZs6VublAtskB

 

Kind regards,

The Organizing committee


Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви поканим на Международната ономастична конференция „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“, 20  22 април 2021 г. Тя ще бъде излъчвана в реално време в стрийминг канала на Института за български език в Ютуб, където ще можете да проследите заседанията и да участвате с въпроси и коментари:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLzbEAdufEdVHUiDeG8-jcZs6VublAtskB.

С уважение,

Организационният комите

No comments:

Post a Comment