Sunday, September 28, 2014

e-Onomastics on Polish Onomastyka

http://onomastyka.uni.lodz.pl/archives/2187 Thanks a lot to Prof. Artur Gałkowski


Blog onomastyczny e-Onomastics – webmaster Dr. Evgeny Shokhenmayer

Od ponad roku w sieci internetowej pod adresem http://e-onomastics.blogspot.de można śledzić prężnie działający blog onomastyczny prowadzony przez Dr. Evgeny’ja Shokhenmayera (autora monografii: „Analyse textuelle des noms propres et des unités propriales modifiées: Champs associatifs des noms propres et mécanismes de la compréhension textuelle”,Éditions universitaires européennes 2011)
Na blogu zamieszczane są na bieżąco informacje z wielu obszarów językowych i tematycznych onomastyki, m.in. pod takimi zakładkami, jak: HomeAbout meNewsConceptsGeonomasticsGenomasticsPsychonomasticsZoonomastics,NamesHeroes of OnomasticsEventsJobsBlogsArticlesPublicationsVideosWebsitesHumourCalendar
Blog zdobywa dobre recenzje i rekomendacje w świecie onomastyki. Jest skarbnicą aktualnej wiedzy onomastycznej w wymiarze globalnym.
Dołączam się do rekomendacji i życzę Autorowi wytrwałości w prowadzeniu tak cennego dla nauk onomastycznych blogu,
Artur Gałkowski