Wednesday, September 24, 2014

Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna

http://onomastyka.uni.lodz.pl/archives/2155

Publikacja: „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna”, red. A. Gałkowski, R. Gliwa, Łódź 2014

book c61e5bf5886e7c7475300c210129116a.jpg


W Wydawnictwie UŁ ukazała się monografia pod red. Artur Gałkowskiego i Renaty Gliwy „Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna”. Jest to pierwsza z trzech planowanych publikacji w cyklu „Nomina loci”, które są pokłosiem XVIII MiOKO (Łódź). Kolejne dwie książki w tym cyklu w przygotowaniu.
Książka jest do nabycia w księgarni WUŁ: Mikrotoponimia i makrotoponimia. Problematyka wstępna
Pod podanym linkiem znajduje się więcej informacji o książce wraz z jej spisem treści w języku polskim i angielskim.
Opis książki dostępny również na stronie: http://www.italianistyka.uni.lodz.pl/zaklad/ksiazki
Książkę będzie można obejrzeć na wystawie publikacji podczas XIX MiOKO w Gnieźnie (20-22.09.2014). Będzie można ją tam również nabyć (proszę się w tej sprawie zwracać bezpośrednio do prof. Artura Gałkowskiego).