Tuesday, September 16, 2014

PROGRAM XIX MIĘDZYNARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI ONOMASTYCZNEJ Gniezno

As I have already announced the 19th International Onomastic Conference will be held in Gniezno: http://e-onomastics.blogspot.de/2014/07/draft-programme-of-19th-international.html

Now I would like to inform you that final version of the programme is available: http://onomastyka.amu.edu.pl/witryna/wp-content/uploads/PROGRAM_konferencja_Gniezno-OST.-11.09.pdf PROGRAM 
XIX MIĘDZYNARODOWEJ I OGÓLNOPOLSKIEJ 
KONFERENCJI ONOMASTYCZNEJ
Gniezno

20.09.2014 r. (sobota)

sala 025

godz. 8:00 – 9:00     Śniadanie
godz. 9:00 – 11:30   Otwarcie MiOKO, wystąpienia okolicznościowe i obrady plenarne (4 referaty)Obrady plenarne
przewodniczy prof. dr hab. Karol Zierhoffer

10.00-10.20
PhDr. Milan Harvalík Ph.D., Praga (Czechy), Vlastní jména a jejich funkce

10.20-10.40
prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, Kraków (Polska), Jeszcze o zmianie funkcji nazw własnych na wybranych przykładach

10.40-11.00
prof. dr hab. Robert Mrózek, Katowice (Polska), Kategorialne determinanty zróżnicowań 
onimicznej funkcjonalności językowej

11.00-11.20
prof. dr hab. Bogdan Walczak, Poznań (Polska), O funkcji symbolicznej nazw własnych

11.20-11.40 Dyskusja

godz. 11:40–12:00        Przerwa kawowa
godz. 12:00–13:40        Obrady w sekcjach (4 referaty w każdej z 5 sekcji)


Sekcja I 
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, 
проф. д-р Лиляна Димитрова-Тодорова

12.00-12.20
prof. dr hab. Edward Breza, Gdańsk (Polska), Beus(z), Deus, Dreus(z), Meus(z), Teus(z) i podobne

12.20-12.40
prof. dr hab. Leonarda Dacewicz, Białystok (Polska), Rusyfikacja nazw osobowych w katolickich księgach metrycznych dekanatu białostockiego w okresie zaboru (lata 1865–1915)

12.40-13.00
dr hab. prof. IS PAN Wanda Szulowska, Warszawa (Polska), Współczesne nazwiska olsztynian z sufiksem -‘ak


13.00-13.20
dr Marzena Guz, Olsztyn (Polska), O nazwiskach niemieckiego pochodzenia spolonizowanych sufiksami -ski i -cki na Warmii w XVIII wieku

13.20-13.40 Dyskusja


Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Maria Biolik, доц. д-р Борян Янев

12.00-12.20
Dr. phil. Inge Bily, Lipsk (Niemcy), Personennamen in Ortsnamen

12.20-12.40
dr hab. Lilia Citko, Białystok (Polska), Onimy w Aktach Horodelskich 1413 r. Przyczynek do historii nazw heraldycznych

12.40-13.00
dr Ewa Majewska, Warszawa (Polska), Der Vorname Johannes, seine Neben- und Kurzformen in Deutschland, den Niederlanden und Belgien im 19. und 20. Jahrhundert

13.00-13.20
lic. Cristin Lua, Berlin (Niemcy), Namen und Identität im transnationalen Raum

13.20-13.40 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: проф. д-р Кирил Цанков, dr hab. Rafał Zarębski

12.00-12.20
prof. dr hab. Jerzy Duma, Warszawa (Polska), Znaczenie analizy terenowych nazw Pomorza Zachodniego dla zmian językowych tego obszaru

12.20-12.40
проф. д-р Анна Чолева-Димитрова, Sofia (Bułgaria), Старинната топонимия на Трънско

12.40-13.00
проф. д-р Анна Мезенко, Witebsk (Białoruś), Колористическая лексика в номинативной практике жителей Белорусского Поозерья: от истории к современности

13.00-13.20
dr Ewelina Zając, Łódź (Polska), Uwagi na temat metodologii badań toponimów

13.20-13.40 Dyskusja

Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, 
dr hab. Andrzej Chludziński
12.00-12.20
Prof. Dr. Friedhelm Debus, Kilonia (Niemcy), Heiligenverehrung und Namengebung am 
Beispiel ausgewählter Namen

12.20-12.40
dr hab. prof. UAM Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Poznań (Polska), „Natan der Weise” G. E. Lessinga i „Weiser Dawidek“ P. Huellego – rozważania o imionach własnych tytułowych bohaterów i (coraz mniej czytelnym) kodzie kulturowym 

12.40-13.00
dr hab. Prof. UŚ Ewa Sławkowa, Katowice (Polska), W świecie kultury, etyki i biografii autora: antroponimy w poezji Czesława Miłosza

13.00-13.20
dr Monika Kresa, Warszawa (Polska), Nazwy własne w funkcji wykładników stylizacji gwarowej (na przykładzie wybranych filmów i seriali polskich)

13.20-13.40 Dyskusja

Sekcja V
sala 025
przewodniczą: prof. dr hab. Stanisława Sochacka, д-р Оксана Михальчук

12.00-12.20
dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Bydgoszcz (Polska), Funkcje nazw własnych w przestrzeni literackiej

12.20-12.40
dr hab. Włodzimierz Wysoczański, Wrocław (Polska), Nomina propria i derywaty odonimiczne w wybranych socjolektach

12.40-13.00
dr Renata Gliwa, Łódź (Polska), Nazwy własne w profesjolekcie programistów oraz testerów 
oprogramowania komputerowego i mobilnego

13.00-13.20
mgr Martyna Sabała, Warszawa (Polska), Historia w antroponimii zamknięta, czyli o odapelatywnych nazwiskach mieszkańców Warki II połowy XVII wieku 

13.20-13.40 Dyskusja

godz. 13:40–14:30      Obiad
godz. 14:30–15:50      Obrady w sekcjach (3 referaty w każdej z 4 sekcji)


Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Zofia Abramowicz, проф. д-р Валерий Калинкин

14.30-14.50
dr hab. Rafał Zarębski, Łódź (Polska), Nazwy miejscowe w polskich przekładach Nowego 
Testamentu – rekonesans badawczy

14.50-15.10
dr Anna Dąbrowska-Kamińska, Warszawa (Polska), Wariantywność niektórych nazw osobowych pochodzenia ukraińskiego w polskiej antroponimii

15.10-15.30
dr Andrzej Chludziński, Gdańsk (Polska), Nazwy mieszkańców Białogardu w „Liber beneficiorum Domus Corone Marie prope Rugenwold (1406–1528)”

15.30-15.50 DyskusjaSekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Maria Malec, доц. д-р Любов Осташ

14.30-14.50
dr hab. Bożena Hrynkiewicz-Adamskich, Poznań (Polska), Funkcje rosyjskich nazw miejscowych motywowanych przez nazwy osobowe w ujęciu diachronicznym

14.50-15.104
dr Elżbieta Bogdanowicz, Białystok (Polska), Funkcjonowanie nazw własnych w planie 
odonimicznym

15.10-15.30
докт. Стойно Спасов, Płowdiw (Bułgaria), Фамилните имена на поляците и българите, 
отразяващи материалната им култура, свързана със занаятчийството

15.30-15.50 Dyskusja


Sekcja III
sala 015
przewodniczą: dr hab. Adam Siwiec, д-р Пело Михайлов

14.30-14.50
dr hab. Halszka Górny, Kraków (Polska), Nazewnictwo miejskie Krakowa – stan i perspektywy badań

14.50-15.10
dr Ewa Oronowicz-Kida, Rzeszów (Polska), Interferencje kulturowe w oficjalnych nazwach 
wiejskich ulic (na przykładzie województwa podkarpackiego)

15.10-15.30
dr Violetta Jaros, Częstochowa (Polska), „Częstochowa do kryminału”, czyli toponimia miasta i jej funkcje we współczesnych powieściach kryminalnych z Częstochową w tle

15.30-15.50 Dyskusja


Sekcja IV
sala 016
przewodniczy prof. dr hab. Ludwig Selimski

14.30-14.50
проф. доц. Владимир Иванович Мозговой, Donieck (Ukraina), Правовой статус имен собственных и языковая норма их передачи

14.50-15.10
проф. доц. Владимир Иванович Мозговой, доц. Лариса Георгиевна Вергазова,
Donieck (Ukraina), Методические приемы формирования правовой культуры при работе с именами собственными

15.10-15.30
Mgr. Žaneta Dvořáková, Praga (Czechy), Charakteristika charakterizační funkce u literárních proprií

15.30-15.50
Светлана Дворянчикова, Donieck (Ukraina), К таксономии логико-семантических 
моделей комических эффектов, достигнутых с помощью поэтонимов

15.50-16.00 Dyskusja

godz. 16:00–17:30        Wycieczka
godz. 18:00                    Kolacja
godz. 19:15                   Posiedzenie PKO c/o ICOS i KOS c/o MKS (Polskiej Komisji                                                               Onomastycznej przy International Council of Onomastic Sciences oraz                                                 Komisji Onomastyki Słowiańskiej 5 przy Międzynarodowym Komitecie                                               Slawistów) w dniu 21 września br.

Adres: Hotel Pietrak, ul. Chrobrego 3, Gniezno

Prowadzenie: prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia

2. Prof. dr hab. Edward Breza, wystąpienie na temat: „Sytuacja języka i onimii kaszubskiej”; dyskusja

3. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków zagranicznych

4. Osiągnięcia onomastyczne ośrodków polskich

5. Wspomnienie Onomastów zmarłych w latach 2012–2014

6. Podsumowanie i zamknięcie posiedzenia

21.09.2014 r. (niedziela)

godz. 8:00– 9:00      Śniadanie
godz. 9:00–11:00    Obrady w sekcjach (4 lub 5 referatów w każdej z 4 sekcji)

Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: dr hab. Maria Czaplicka-Jedlikowska, Dr. Inge Bily 

9.00-9.20
prof. dr Gordana Štasni, Nowy Sad (Serbia), Semantička baza u derivaciji srpskih antroponima

9.20-9.40
д-р Оксана Михальчук, Kijów (Ukraina), Проблеми ідентифікації слов'янських прізвищ: міжмовні паралелі

9.40-10.00
д-р Гергана Петкова, Płowdiw (Bułgaria), Полски мъжки лични имена, образувани от римски когномен

10.00-10.20
mgr Henryk Duszyński-Karabasz, Bydgoszcz (Polska), Nazwiska odimienne członków parafii prawosławnej w Rypinie (1894–1911)

10.20-11.00 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: проф. др. Анна Мезенко, dr hab. Lilia Citko

9.00-9.20
проф. д-р Анатолій Михайлович Поповський, Dniepropietrowsk (Ukraina), Українські 
прізвища, пов’язані з юриспруденцією

9.20-9.40
доц. д-р Борян Янев, Płowdiw (Bułgaria), Фамилни имена, мотивирани от физически 
характеристики на главата като част от човешкото тяло (с оглед на бълграската и немската антропонимна система)

9.40-10.00
доц. д-р Любов Осташ, Lwów (Ukraina), Іменування новонароджених двома іменами 
в Чecькій Республіці: традиції і сучасність

10.00-10.206
dr Vesna Miovska, Skopje (Macedonia), Sufiksnite obrazuvanja od lichnoto ime Konstantin 
// Kostadin (segashnost – minato)

10.20-11.00 Dyskusja 

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: prof. dr hab. Jerzy Duma, doc. dr Gordana Štrbac

9.00-9.20
dr hab. Urszula Bijak, Kraków (Polska), Polionimia w nazwach geograficznych

9.20-9.40
dr hab. Joanna Kuć, Siedlce (Polska), Przemiany kulturowe a funkcje chrematonimów

9.40-10.00
dr Mariusz Koper, Lublin (Polska), Obraz onomastyczny powiatu tomaszowskiego w świetle 
ojkonimii i mikrotoponimii regionu

10.00-10.20
mgr Michał Mordań, Białystok (Polska), O stereotypach konotowanych przez niektóre modele współczesnych nazwisk (na materiale Bielska Podlaskiego)

10.20-11.00 Dyskusja


Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr Meri Momirovska-Josifovska, 
dr Izabela Domaciuk-Czarny

9.00-9.20
prof. dr hab. Maria Biolik, Olsztyn (Polska), Funkcje nazw osobowych w baśniach, podaniach i legendach warmińskich

9.20-9.40
проф. д-р Валерий Калинкин, Donieck (Ukraina), Основные направления исследований, 
аксиоматика и теоретические постулаты поэтонимологии

9.40-10.00
проф. д-р Кирил Цанков, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria), Kъм българската тролонимия

10.00-10.20
dr Olesia Lazarenko, Kijów (Ukraina), Oномастикон української польськомовної поезії 
XVII ст.: на пограниччі двох культур

10.20-10.40
dr Anna Majewska-Wójcik, Lublin (Polska), Nazwy własne w korespondencji S.I. Witkiewicza

10.40-11.00 Dyskusja 


godz. 11:00–11:30        Przerwa kawowa
godz. 11:30–1330         Obrady w sekcjach (4 lub 5 referatów w każdej z 4 sekcji)


Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Edward Breza, prof. dr Gordana Štasni

11.30-11.50
PaedDr. Miroslav Kazík Ph.D., Trnawa (Słowacja), Funkcie birmovných mien

11.50-12.10
dr Julia Legomska, Katowice (Polska), Antroponimizacja w transformacjach retorycznych 
współczesnego dyskursu macierzyńskiego. Doświadczenie ponowoczesności

12.10-12.30
dr Ewa Zmuda, Kraków (Polska), Imię Maria jako imię zakonne

12.30-12.50
mgr Justyna Walkowiak, Poznań (Polska), Od Katažiny do Edvina, czyli o imionach Polaków na dzisiejszej Litwie

12.50-13.30 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Elżbieta Rudnicka-Fira, dr Ewa Oronowicz-Kida

11.30-11.50
dr Lidia Pacan-Bonarek, Piotrków Trybunalski (Polska), Zmiany w nazewnictwie miejskim 
Tomaszowa Mazowieckiego

11.50-12.10
dr Agnieszka Myszka, Rzeszów (Polska), Mieszkała na ul. Polnej na Pobitnie, tuż koło Kopca Tatarskiego – głos w sprawie wewnętrznych podziałów urbanonimów

12.10-12.30
dr Romana Łobodzińska, Wrocław (Polska), Stare i nowe nazwy mostów wrocławskich –
istotny składnik nazewnictwa miejskiego

12.30-12.50
mgr Piotr Tomasik, Bydgoszcz (Polska), Najnowsze problemy urbanonimii z punktu widzenia chrematonomasty

12.50-13.30 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: dr hab. prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska, dr Galyna Zymovets

11.30-11.50
prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, Poznań (Polska), Helena i magia jej imion 

11.50-12.10
dr hab. prof. UŚ Artur Rejter, Katowice (Polska), Onomastykon poezji polskiego baroku wobec kontekstów kulturowych epoki. Wybrane problemy badawcze

12.10-12.30
dr Marzena Maria Szurek, Kraków (Polska), Biblijne nomina propria w aspekcie historyczno-porównawczym

12.30-13.30 Dyskusja

Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr hab. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, 
prof. PaedDr. Pavol Odaloš CSc.

11.30-11.50
dr Monika Wójciak-Marek, Poznań (Polska), „Ulica Mandelsztama” i jej literackie dzieje

11.50-12.10
mgr Magdalena Bulińska, Gdańsk (Polska), Proper name as a key to understanding the identity of the bordeline, on the example of the novels by the chicana woman writers

12.10-12.30
mgr Karolina Czemplik, Gdańsk (Polska), Funkcje nazw własnych w esejach Zbigniewa Herberta na przykładzie „Barbarzyńcy w ogrodzie”

12.30-12.50
преп. Виктория Мазуренко, Donieck (Ukraina), Поэтонимологический анализ собственных имен первого сборника рассказов А.П.Чехова „Сказки Мельпомены”

12.50-13.30 Dyskusja


godz. 13:30–15:00       Obiad
godz. 15:00–16:40       Obrady w sekcjach (3 lub 4 referaty w każdej z 4 sekcji)

Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Wanda Szulowska, PaedDr. Miroslav Kazík Ph.D.

15.00-15.20
dr Iza Matusiak Kempa, Olsztyn (Polska), Aksjologiczne motywacje nazw osobowych. 
Rekonesans metodologiczny

15.20-15.40
dr Iwona Nobis, Kraków (Polska), Medialne imiona. Nieoficjalne formy imion funkcjonujące 
jako oficjalne i ich zróżnicowanie motywacyjno-funkcjonalne

15.40-16.00
mgr Sylwia Iglewska, Bydgoszcz (Polska), O imionach dzieci urodzonych w Gnieźnie w latach 2010–2013

16.00-16.20
mgr Ida Krzemińska-Albrycht, Warszawa (Polska), Dlaczego nie Kermit, Ivo i Yennefer? 
Analiza opinii Rady Języka Polskiego dotyczących propozycji imion dla dzieci

16.20-16.40 Dyskusja


Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. dr hab. Robert Mrózek, Romana Łobodzińska

15.00-15.20
dr Danuta Lech-Kirstein, Opole (Polska), Kategoryzacja świata na przykładzie śląskich toponimów

15.20-15.40
д-р Пело Михайлов, Płowdiw (Bułgaria), Възпоменателни ойконими в България според 
народността на епонимите

15.40-16.00
dr Agnieszka Raszewska-Klimas, Piotrków Trybunalski (Polska), Nazwy pospolite, osobowe i miejscowe o wspólnej podstawie derywacyjnej

16.00-16.20
mgr Mirosława Maria Foltynowicz, Katowice (Polska), Nazwy lokalizujące w gminie Borek 
Wielkopolski 

16.20-16.40 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: prof. dr hab. Elżbieta Wesołowska, dr hab. prof. UŚ Artur Rejter

15.00-15.20
doc. dr Gordana Štrbac, Nowy Sad (Serbia), Antroponimija u funkciji karakterizacije 
književnih likova (na primeru romana Očevi i oci Slobodana Selenića)

15.20-15.40
dr Iwona Żuraszek-Ryś, Zielona Góra (Polska), O funkcji identyfikacyjnej

15.40-16.00
mgr Agnieszka Wojcieszek, Opole (Polska), Funkcje tytułów literackich na przykładzie 
twórczości Władysława Stanisława Reymonta

16.00-16.20
преп. Ксения Федотова, Donieck (Ukraina), Умолчание имени в арсенале средств 
поэтики акмеистов (на материале стихотворения Н. Гумилёва „Потомки Каина”)

16.20-16.40 Dyskusja

Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: prof. dr hab. Artur Gałkowski, dr Vesna Miovska

15.00-15.20
dr hab. Adam Siwiec, Lublin (Polska), Funkcjonowanie nazw własnych w reklamie zewnętrznej (aspekt werbalno-wizualny)

15.20-15.40
dr Małgorzata Klinkosz, Gdańsk (Polska), Funkcja tożsamościowa kaszubskich chrematonimów, identyfikacja i komunikacja

15.40-16.00
dr Marta Ułańska, Łódź (Polska), Funkcje nazw firm (na przykładzie łódzkich chrematonimów)

16.00-16.40 Dyskusja

godz. 16:40–17:00        Przerwa kawowa
godz. 17:00–18:35        Obrady w sekcjach (3 lub 4 referaty w każdej z 4 sekcji)


Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: prof. dr hab. Małgorzata Magda-Czekaj, dr Anna Dąbrowska-Kamińska

17.00-17.20
prof. dr hab. Zofia Abramowicz, Białystok (Polska), Skrócone formy imion chrzestnych Podlasian w XVI–XVII w.

17.40-18.00
mgr Aleksandra Żurek, Warszawa (Polska), System imienniczy w dziewiętnastowiecznej 
Warszawie na przykładzie metrykalnych ksiąg chrztu parafii św. Jana Chrzciciela z lat 1839–
1867

18.00-18.30 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: prof. UW dr hab. Irena Kałużyńska, dr hab. Joanna Kuć

17.00-17.20
dr hab. prof. UWM Alina Naruszewicz-Duchlińska, Olsztyn (Polska), Pseudonimy
internetowe jako forma autocharakterystyki

17.20-17.40
dr Dorota Suska, Częstochowa (Polska), Strategie nazewnicze w blogosferze tematycznej (nazwy blogów kulinarnych i modowych)

17.40-18.00
dr Marcin Kojder, Lublin (Polska), Identyfikatory użytkowników tematycznych forów internetowych

18.00-18.20
dr Izabela Domaciuk-Czarny, Lublin (Polska), Funkcje nazewnictwa w wybranych utworach literackich i grach komputerowych z gatunku fantasy

18.20-18.35 Dyskusja

Sekcja III
sala 015
przewodniczą: dr hab. Urszula Bijak, dr Danuta Lech-Kirstein

17.00-17.20
prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc., Ph.D., Bańska Bystrzyca (Słowacja), Funkcia proprií v procese mediálnej kolokvializácie

17.20-17.40
dr Anna Czapla, Lublin (Polska), Opracowanie kartograficzne jako tekst (na przykładzie mapy nazewniczo-osadniczej pogranicza polsko-ruskiego). Rozważania metodologiczne

17.40-18.00
dr Izabela Łuc, Cieszyn (Polska), Nazwa własna jako ponowoczesny nośnik wartościowania 

18.00-18.20
mgr Tetyana Melnychuk, Wrocław (Polska), Польська офіційна антропонімія в українській пресі (на матеріалі тижневика „Дзеркало тижня” у період руху Євромайдану)

18.20-18.35 Dyskusja


Sekcja IV
sala 016
przewodniczą: dr hab. Mariusz Rutkowski, dr Iwona Nobis

17.00-17.20
prof. PaedDr. Pavol Odaloš CSc., Bańska Bystrzyca (Słowacja), Systémy funkcií proprií (Funkcie v hovorenej/písanej komunikácii)

17.20-17.40
doc. PhDr. Jaromír Krško PhD., Bańska Bystrzyca (Słowacja), Onymická kompetencia jednotlivca z pohľadu onymických registrov

17.40-18.00
dr Galyna Zymovets, Kijów (Ukraina), Business names as rhetorical means

18.00-18.20
mgr Wojciech Włoskowicz, Warszawa (Polska), Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu 

18.20-18.35 Dyskusja

godz. 19:30       Bankiet w Pałacu Balcerowo, ul. Wrzesińska 24, Gniezno22.09.2014 r. (poniedziałek)


godz. 8:00– 9:00      Śniadanie
godz. 9:00–11:00    Obrady w sekcjach (3 lub 4 referaty w każdej z 3 sekcji)Sekcja I
sala 1.34
przewodniczą: dr hab. Halszka Górny, dr Iwona Żuraszek-Ryś

9.00-9.20
prof. dr Meri Momirovska-Josifovska, Skopje (Macedonia), Pragmatics of Proper Names 
in Macodonian Language

9.20-9.40
dr hab. prof. UW Irena Kałużyńska, Warszawa (Polska), Funkcje semantyczne transparentnych imion chińskich

9.40-10.00
prof. dr hab. Stanisława Sochacka, Opole (Polska), Uwagi o funkcjach imion zakonnych

10.00-10.20
mgr Paweł Swoboda, Kraków (Polska), Zróżnicowanie ilościowe i jakościowe imiennictwa 
w Polsce w XX i XXI wieku

10.20-11.00 Dyskusja

Sekcja II
sala 1.27
przewodniczą: doc. PhDr. Jaromír Krško PhD., dr Anna Majewska-Wójcik

9.00-9.20
dr hab. prof. IJP PAN Małgorzata Magda-Czekaj, Kraków (Polska), Galicyzmy pochodzące od nazw własnych we współczesnym języku polskim

9.20-9.40
dr Karolina Ruta, dr Marta Wrześniewska-Pietrzak, Poznań (Polska), Nazwy własne w „Słowniku mimicznym”

9.40-10.00
mgr Paweł Dudek, Kraków (Polska), Miejsce i funkcje nazw własnych w glottodydaktyce 
polonistycznej. Teoria a praktyka

10.00-11.00 Dyskusja


Sekcja III
sala 015
przewodniczą: prof. PaedDr. Vladimír Patráš CSc., Ph.D., 
dr Agnieszka Raszewska-Klimas

9.00-9.20
dr hab. Mariusz Rutkowski, mgr Martyna Gibka, Olsztyn (Polska), Funkcja humorystyczna nazw osobowych w oryginale i przekładzie „Feet of Clay” („Na glinianych nogach”) Terry`ego Pratchetta

9.20-9.40
PhD. Iveta Valentová, Bratysława (Słowacja), Úlohy súčasnej slovenskej onomastiky

9.40-10.00
mgr Samuela Tomasik, Bydgoszcz (Polska), Polskie produkty lecznicze. Ewolucja nazw

10.00-11.00 Dyskusja


godz. 11:00–11:30       Przerwa kawowa
godz. 11:30–13:30      Obrady plenarne sala 025
przewodniczą: PhDr. Milan Harvalík Ph.D., prof. dr hab. Bogdan Walczak

11.30-11.50
prof. dr hab. Maria Malec, Kraków (Polska), Kulturowe przyczyny zmian w polskim imiennictwie osobowym (w ujęciu diachronicznym)

11.50-12.10
prof. dr hab. Barbara Czopek-Kopciuch, Kraków (Polska), Urzędowe zmiany nazw miejscowości

12.10-12.30
проф. д-р Лиляна Димитрова-Тодорова, Sofia (Bułgaria), Стратиграфски пластове 
славянски имена в България

12.30-12.50
prof. dr hab. Ludwig Selimski, Katowice (Polska), Nazwiska bułgarskie od nazw etnicznych ‘Cygan’ i ‘Rumun’

12.50-13.10
dr hab. prof. UŁ Artur Gałkowski, Łódź (Polska), Funkcja marketingowa chrematonimii

13.10-13.30 
mgr Zofia Zierhofferowa, prof. dr hab. Karol Zierhoffer, Poznań (Polska), Toponimy i 
chrematonimy na tle ich związku z kulturą

godz. 13:30–14:00      prof. dr hab. Aleksandra Cieślikowa, 
                                    prof. dr hab. Robert Mrózek, doc. PhDr. Jaromír Krško 
                                    PhD. Podsumowanie i zamknięcie konferencji

godz. 14:00                 Obiad


Ostateczny termin złożenia tekstu do druku upływa 30 listopada 2014 r. Wymogi redakcyjne znajdą Państwo na stronie internetowej konferencji onomastyka.amu.edu.pl.