Wednesday, August 5, 2015

Konferencja nt. form żeńskich nazwisk – cfp – Bratysława, 9-10.02.2016

http://onomastyka.uni.lodz.pl/archives/2226

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV Slovenská onomastická komisia pri JÚĽŠ SAV
zapraszają na konferencję dot. żeńskich form nazwisk pt.
                                               Prechyľovanie: áno – nie?
Prechyľovanie priezvisk – genéza, podoby a problémy.Pohľad na prechyľovanie a prechýlené priezviská žien z hľadiska historického, onomastického, sociolingvistického a právneho u nás a v iných krajinách.
Termin: 9-10.02.2016  
Miejsce konferencji: Pálffyho palác, Zámocká ul. 47, Bratislava
Bliższe informacje i formularz rejestracyjny: