Monday, March 9, 2015

Ономастични изследвания в списание „Български език“

Здравейте,
в сайта на най-голямото българско списание за езика "Български език"
http://www.balgarskiezik.org/
прочетох, че последният му брой изцяло е посветен на ономастиката,
http://www.balgarskiezik.org/last.html
СЪДЪРЖАНИЕ НА БРОЙ 4/2014


СТАТИИ

НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

ЕЗИКОВА КУЛТУРА

РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ

БИБЛИОГРАФИЯ

  • Нина Маринова – Библиография на българската езиковедска литература. 2013 г. (второ полугодие)