Tuesday, March 3, 2015

Onomastikas pētījumi

http://www.publikacijas.lu.lv/agenturas-zinatniskie-instituti/lu-latviesu-valodas-instituts/onomastikas-petijumi/


Izdevuma satura rādītājs


Onomastikas pētījumi = Onomastic investigations : [Vallijas Dambes 100. dzimšanas dienai veltītās konferences materiāli / atbildīgie redaktori: Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe, Sanda Rapa]. Rīga : LU Latviešu valodas institūts, c2014. 390, [1] lpp. : il., karte, diagr., tab. ; 22 cm. ISBN 9789984742755.

Atbildīgais redaktors Ojārs Bušs par publikāciju:
“2012. gada maijā LU Latviešu valodas institūts sarīkoja plašu starptautisku onomastikas (īpašvārdu pētniecības) konferenci, kurā piedalījās valodnieki no vairāk nekā desmit valstīm, tostarp arī visai tālām (vistālākie ciemiņi bija Jaunzēlandas onomasts Filips Metjūzs (Philip W. Matthews) un – šobrīd gan Vācijā strādājošā — argentīniete Olga Mori). Lai par šajā onomastu tikšanās reizē dzirdēto nebūtu jāsaka “pa vienu ausi iekšā, pa otru ārā”, konferences rīkotāji apkopoja interesantāko un zinātniski vērtīgāko referātu tekstus, izveidodami īpašvārdu izpētei veltīto rakstu krājumu “Onomastikas pētījumi”. No krājumā ietvertajiem 24 rakstiem vairums iekļaujas klasiskajās onomastikas apakšnozarēs — toponīmikā (vietvārdu pētniecībā) un antroponīmikā (personvārdu pētniecībā), daži raksti savukārt veltīti retāk skartām tēmām — veikalu, restorānu, augstskolu nosaukumiem, literatūrā lietoto īpašvārdu tulkošanas problēmām u.c.”

Filips Metjūzs (Philip W. Matthews) Jaunzēlandes onomasts, maoriešu vietvārdu pētnieks

Atbildīgā redaktore Sanda Rapa par publikāciju:
“Latvijas īpašvārdu izpētē lielu ieguldījumu devis krājums “Onomastikas pētījumi / Onomastic Investigations”, kurā rakstus publicējuši vietvārdu un personvārdu pētnieki no desmit pasaules valstīm, kas 2012. gadā piedalījās par godu latviešu vietvārdu pētnieces Vallijas Dambes simtgadei rīkotajā konferencē. Krājumā analizēti dažādu valstu vietvārdi, personvārdi, kā arī teorētiski onomastikas problēmjautājumi. Vietvārdos meklēta gan cilme, gan valodu kontakti, gan augu un tautību nosaukumi, ģeogrāfiskās nomenklatūras vārdi un pat trivialitāte, turpretim antroponīmijā būtisks ieguldījums ir vēsturisko, aizgūto, literāro, oficiālo un neoficiālo personvārdu izpēte, semantisko elementu analīze, vārddošanas motivācija, personvārdu attīstība citvalodu vidē un atveides īpatnības.”

Lekcija par pētījuma tematu
Vallija Dambe
Onomaste Vallija Dambe (1912–1995)

Raksts par konferenci

Papildus informācija par Valliju Dambi