Monday, March 23, 2015

Zaproszenie na konferencję "Onomastyka medialna"

https://www.academia.edu/11492732/Zaproszenie_na_konferencj%C4%99_Onomastyka_medialna_

OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Onomastyka medialna
Olsztyn, 22-23 października 2015 r.
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 


Szanowni Państwo!

Media rządzą światem. Można polemizować z tą tezą, ale niewątpliwie przestały pełnić tylko rolę przekaźników i zgodnie z twierdzeniem Marshalla McLuhana same stały się przekazem. Obecnie w coraz większym stopniu wpływają na rzeczywistość, ważne jest więc badanie każdego ich aspektu – również sfery nazewniczej.

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do dyskusji na temat onomastyki medialnej w ujęciu diachronicznym i synchronicznym. Czekamy na propozycje referatów, dotyczących historii kształtowania się poszczególnych kategorii nazw, ich typologii, dawnych i obecnych tendencji medioonimicznych oraz curiosów nazewniczych. Interesują nas nazwy związane z prasą, radiem, telewizją i Internetem, zarówno ich cechy językowe, jak i tło społeczno-kultu­rowe.

Prosimy o zgłaszanie proponowanych tematów wystąpień i przesłanie krótkich abstraktów do 31 maja 2015 r. na adres mailowy:

Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł pokrywa koszty materiałów konferencyjnych, bankietu, obiadu, barku kawowego i publikację pozytywnie zrecenzowanych referatów. Szczegółowe informacje organizacyjne prześlemy zainteresowanym we wrześniu 2015.

Serdecznie zapraszamy Państwa na ciekawe spotkanie w miłej atmosferze i pięknym mieście.

Z szacunkiem i sympatią

Komitet naukowo-organizacyjny:

dr hab. Alina Naruszewicz-Duchlińska, prof. UWM


dr hab. Mariusz Rutkowski, prof. UWMdr Iza Matusiak-KempaFormularz rejestracyjny
OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA
Onomastyka medialna
Olsztyn, 23-24 października 2015 r.

Imię i nazwisko

Afiliacja

Dane do faktury

Adres do korespondencji tradycyjnej

Adres do korespondencji elektronicznej

Temat referatu

Abstrakt