Wednesday, June 24, 2015

Névtan és terminológia 4

http://www.kre.hu/nyelveszet/index.php/szemelynevek-es-allamigazgatas

  


Az ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézete,
a Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke és Terminológiai Kutatócsoportja,
a Magyar Nyelv Terminológiai Tanácsa és a Magyar Nyelvtudományi Társaság

2015. június 17-én, szerdán

Névtan és terminológia 4. – személynevek és államigazgatás

címmel workshopot rendez.

A workshop a névtan és az államigazgatás kapcsolódó kérdéseinek megvitatása köré szerveződik, a vonatkozó szakterületek, illetve az érintett kisebbségek képviselőinek a bevonásával. A szervezők célja az elmélet és a gyakorlat közelítése, a felmerülő kérdéseknek, problémáknak a megismerése, megvitatása, továbbgondolása.

ELTE BTK KARI TANÁCSTEREM 
1088 Budapest, Múzeum krt. 4/A (földszint) 
Program 
13.00–13.20 Megnyitó 
13.20–14.40 Előadások                    Elnök: dr. Farkas Tamás 
A személynévjog alapkérdései     • Dr. Ugróczky Mária tanácsadó (OFFI) 
                                                     • Dr. Raátz Judit f. tanár (ELTE BTK), tud. munkatárs                                                                (MTA NYTI) 
A keresztnévadás kérdései          • Dr. Varga Tímea vezető tanácsos, szakmai tanácsadó                                                            (BÁH ÁI) 
Hozzászólások, vita 
14.40–15.00 Szünet 
15.00–16.40 Előadások Elnök: dr. Slíz Mariann 
A családnév-változtatás kérdései     • Dr. Farkas Tamás egy. docens (ELTE BTK) 
                                                         • Kárpáti Andrea főtanácsos (BÁH ÁI) 
A kisebbségi magyar személynév és a honosítás kérdései        
                                                         • Cirléné Széll Margit mb. igazgató (BÁH EHI) 
                                                         • Szoták Szilvia elnök (ISNYI), főtanácsadó (MANYSI) 
Hozzászólások, vita 
16.40–17.00 Szünet 
17.00–18.20 Előadások                        Elnök: dr. Raátz Judit 
A hazai nemzetiségek nevei            • Dr. Erb Maria központvezető egy. docens (ELTE BTK)                                                          • Dr. Buzál Attila jogtanácsos (MNOÖ)  
                                                         • Dr. Borbély Anna tud. főmunkatárs (MTA NYTI) 
Hozzászólások, vita 
18.20–18.30 Zárszó 

 Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Szervezőbizottság: Bölcskei Andrea, Farkas Tamás, Fóris Ágota, Raátz Judit és Slíz Mariann Honlap: 

www.mnyfi.elte.hu, illetve www.kre.hu/nyelveszet