Monday, April 13, 2015

46e symposium: Namn och identitet21-23 oktober 2015 på Tammerfors universitet
En preliminär anmälan tillsammans med titel på föredrag ombedes senast 1 mars 2015.
Mer information om bindande anmälan, abstrakt och betalning senare.
NORNA:s 46:e symposium:
Namn och identitet
Tammerfors, Finland 
21–23 oktober 2015 


Första utskicket

NORNA-kommittén inbjuder till symposium i Finland hösten 2015, för första gången i Tammerfors. NORNA:s nordiska namnforskarkongress 1998 hölls i grannstaden Tavastehus (Hämeenlinna), och exkursionen styrdes bland annat till Tammerfors, men för övrigt har Tammerfors inte tidigare figurerat på symposiekartan. Värdar för symposiet vid Tammerfors universitet är Antti Leino, professor i finska, och Mona Forsskåhl, professor i nordiska språk.

Kieli- ja käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö

Temat för symposiet är Namn och identitet, i en vid bemärkelse. Det kan handla om personnamn, ortnamn, övriga namn m.m. I en tilltagande globalisering, med många inflyttare och invandrare i de nordiska länderna, har namnskicket inte längre sin lokalt karaktäriserande stämpel. Ändå håller man fast vid uttryck som ”man är vad man heter” och ”nomen est omen”, och menar att namnet kan uttrycka språk, nationalitet, tillhörighet, lokalitet osv.
Symposiet försiggår på Tammerfors universitet med start onsdagen den 21 oktober och avslutning fredagen den 23 oktober 2015.  Däremellan finns det plats för symposieföredrag och diskussioner, samt kvällsprogram med exkursion och middag. Tammerfors är såväl en ”gustaviansk” stad, grundad av svenske kungen Gustav III 1779, som en gammal vital marknadsplats, senare utbyggd med en livaktig industri, i synnerhet klädes- och textilindustri: Finlayson, Tampella osv. 
HemInkvartering sker på hotell i närheten av universitet. Närmare uppgifter om symposieavgift, hotell och hotellpriser ges i senare utskick.
Anmäl dig till symposiet i Tammerfors senast 1 februari 2015 med titel på eventuellt föredrag. Vidare anvisningar angående anmälningar bifogas i nästa e-post.

Symposiets konferenssekreterare är Sabina Jordan, e-post norna.2015@uta.fi.

Symposiets hemsida finns på adressen http://www.uta.fi/ltl/norna-2015/

Välkommen till Tammerfors i oktober 2015!

Mona Forsskåhl Gunilla Harling-Kranck  Antti Leino

Minna Nakari Ritva Liisa Pitkänen