Thursday, March 31, 2022

Vacancy: Research Associate in Biblical Onomastics

 link 

Vacancy: Research Associate in Old Testament (Ugaritic) (or Junior Research Associate, dependent on experience)

Location: Tyndale House, Cambridge

Hours: Full Time; Part time hours will be considered

Salary: £26,500 and £29,000 (dependent upon experience)

Are you a biblical scholar who desires to promote informed attitudes to the Bible? Tyndale House is seeking to recruit a post-doctoral Research Associate or Junior Research Associate (dependent upon experience) for a 24-month post. The main purpose of the position is to engage in and publish high level biblical onomastics research and to undertake scholarly tasks which advance existing collaborative projects at Tyndale House.

Tyndale House is an institute for biblical studies and a residential research library which aims to grow an international research community, to present the value of the Bible at the highest academic level and to resource the Church to understand and trust the Bible.

In addition to biblical languages, the ideal candidate will have knowledge of at least two languages related to the Bible, especially Ugaritic. Some knowledge of Akkadian, Hurrian, Hittite, and/or Luwian is desirable. They will also have the ability to conduct philological research in ancient Near Eastern languages, especially Ugaritic and Classical Hebrew, and to engage with secondary literature in modern research languages.

There is an Occupational Requirement for the post-holder to be an active, practising, evangelical Christian.

If you feel this position corresponds to your knowledge, skills and values, and playing a role in fulfilling the purpose of Tyndale House excites you, then we would love to hear from you.

To apply, please send a CV and a Covering Letter outlining your interest and suitability for the post to Bente Sivertsen-Wright (bente.sw@tyndalehouse.com).

Closing Date for Applications: Friday 29th April 2022

Start Date: Autumn 2022

Wednesday, March 30, 2022

Els cognoms de les Illes Balears

 link

Els cognoms de les Illes Balears és una obra que recull els cognoms tradicionals de les Illes,
entenent per tals els que hi han existit entre les conquestes catalanes del segle xiii i l’arribada de la immigració massiva en el segle xx. L’obra aporta informacions molt diverses de caràcter lingüístic (grafia normalitzada dels cognoms i grafies tradicionals, transcripció fonètica, etimologia i extensió geogràfica) i de caràcter històric (antiguitat dels cognoms, informacions sobre usos familiars, especialment entre la noblesa) i alhora mostra l’íntima relació entre antroponímia i toponímia, indicant els topònims balears que s’han creat a partir de cognoms.
Onomastik Çerçevede Osmanlı Kuruluş Dönemi Tarihi

 link

"Haklı ve dürüst olduğunu iddia eden insan, her an tehlikeye atılabilir”
(Thukydides; MÖ. 460-400)

"Tarih bilinci olmayan toplumlar benliklerini yitirir ve diğer toplumlara yem olurlar”

"Acaba Akdeniz'in kaybolmuş olan eski medeniyetleriyle Türklerin alakası nedir? Türklerin cihan tarihinde ve medeniyet aleminde rolleri nedir?”

"Türkler bir aşiret olarak Anadolu'da imparatorluk kurmuş olamaz. Bunun başka türlü bir izahatı olmalıdır. Tarih bilimi bunu ortaya çıkarmalıdır”

"Tarih tezi olgunlaştı. Onun üzerinde yürümek, durmadan çalışmak lazımdır. Bazı imansızlar olabilir, bunlar yol kesenlere benzer, aldırmayınız”

(Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK)

"İlk Osmanlı devletini tamamıyla yeniden ele almak lazım”
"Şimdiye kadar yazılan bütün şeyleri bir tarafa atacaksınız, yeni baştan yazacaksınız”
"Osman Gazi tarihini yeni baştan yazmak lazım”

(Halil İnalcık)

Bu kitap, onomastik bilimi üzerinden tarihsel metinlerin irdelenmesine yönelik yöntem önerisi sunan, farklı isim çeşitlerini, onomastiklerin doğasını ve tarihsel analizler sırasında onomastiklerin ne şekilde ele alınması gerektiğine yönelik ilkeleri ve sınır koşulları ortaya koyan ilk eser niteliğindedir. Özellikle de kişi adları (antroponomlar) ve kavim adları (etnonimler) konusunda ortaya konmuş kapsamlı bir çalışmadır. Ortaya konan özgün yöntem, dil-tarih-coğrafya/topoğrafya konusuna verilen önemle birlikte literatürde daha önce yararlanılmamış birçok kaynak kullanılarak, Osmanlı kuruluş dönemi paradigması çözümlenmektedir. Bu çerçevede, 13. yüzyıl Anadolu tarihi de detaylı şekilde ele alınmaktadır. Paradigmada Osmancık imlasıyla da anılan Osman Bey'in kökeninin; tarih sahnesinde kendini "devlet kurma ve yönetme geleneği”yle gösteren, Herodot tarafından özellikle göçebe Türkî kavimlerden ayrıştırmak maksadıyla "Asil ÇİKler” olarak tanımlanan yerleşik/medeni/uygar Türkî kavme dayandığı ve dahası Osmancık'ın ailesinin Mengücikler diye bilinen aile ile aynı aile olduğu saptanmaktadır. Orhan Bey ile devam edecek olan Osmanlı hanedanının, daha doğrusu Orhan Bey'in atalarının ise göçebe bir Türkî kavim olan Kimek-BAYAT boyuna mensup olduğu, Orhan Bey'in Osmancık'ın bedenen oğlu olmadığı ama onu büyüten kişinin Osmancık olduğu, Osmancık'ın bedenen oğlunun ise Bursa fatihi Balabancık olduğuna yönelik, kalıplaşmış bilgilerden ya da iddialardan oldukça farklı ve şaşırtıcı sonuçlar ortaya konmaktadır. Osmancık'ın Gök Türk – Uygur dönemi öncesindeki atalarının Sasani hanedanına dayandığı, Sasani hanedanının ve onları önceleyen dönemlerdeki diğer devlet kuran hanedan silsilesinin de ÇİK adlı Türkî kavimden geldiği, gözler önüne serilmektedir. Bu çerçevede; ilgili tarihsel sürecin temelini teşkil eden Ön Türk tarihi, derinlemesine irdelenmektedir. Aynı bağlamla ilgili olduğu yine kitap içinde saptanan Antik Mısır, Antik Yunan, İon/İyon, Lidya ile Etrüsk medeniyetlerinin ve kronolojik açıdan onları önceleyen Atlantis'in de ÇİKler tarafından kurulduğu ortaya konmaktadır. Sadece ilgili tarihsel şahsiyetlerin değil, Anadolu irfan geleneğinde adı bilinen birçok meşhur manevi önderin sosyal tarihe yansımış kimlikleri ve yaşantıları da deşifre edilmektedir. Osmancık ve ailesinin manevi yönelimleri ve kuruluş döneminin başat manevi ekolü olması bakımından, ayrıca Alevî-Bektaşî irfan geleneğinin temelini de oluşturan Babaîlik hakkında da detaylı bilgiler aktarılmaktadır.

Tuesday, March 29, 2022

Каскская ономастика и проблема внешних связей языка касков


XVII Чтения памяти С.А. Старостина - 25 марта 2022 Шелестин В.Ю. (Институт востоковедения РАН)

‘Teaching Onomastics’ Special Interest Group

 Background

The Ehrensperger Report was a printed, later web-based PDF, ANS publication, named in honour of Edward C. Ehrensperger, one of the founders of ANS. It was an annual report on the research and other activities conducted in the world of onomastics, and proved to be a valuable resource. The first Report appeared in 1955, and was compiled by Ehrensperger until 1982. At the end of every academic year he sent a letter to ANS members, asking what they had done over the last year. Kelsie Harder compiled the Report from 1983 to 1991, after which Michael McGoff took over the reins from 1992 to 2007, which was the last year the Report was published. The Report probably ceased to be published because it was too much work for one individual to compile.

Even though the Ehrensperger Report focused on individual achievements for the forgoing year, it seems it was originally designed to be a publication in which ANS members could share and discuss ideas. Given it was a printed annual report of ANS members’ activities, it was static and lacked the ability to be interactive and collaborative.


Proposal

With the internet facilities we have at our disposal nowadays, it is possible to revamp the Report and make it a dynamic, interactive, and collaborative web resource allowing it to constantly change, adapt, and develop.

The proposal, then, is to revive and modernize the Ehrensperger Report, to retain its current name in honour of Ehrensperger, and to fulfill his original intention of being a resource and discussion forum for the teaching of onomastics and the compilation of material for this purpose.

Making the Report an online tool accessible to ANS members should also help to guard against the project becoming too much work and responsibility for any one person. Naturally, a moderator would also be needed.

Jan Tent is prepared to start off the project, but we call on ANS members who are willing to volunteer their help in advising, setting up, and managing the SIG. Please contact him at jan.tent@anu.edu.au and he will coordinate this venture.

Note: You must be a member of the ANS to serve on this SIG. This proposal was put forward and approved by the membership at our annual meeting in January 2022.

Monday, March 28, 2022

Seminar "Mapping the Past – Possibilities, Challenges and Solutions"

 link 


Talks by Mads Linnet Perner, University of Copenhagen and Peder Gammeltoft, University of Bergen Library

27.05.2022 - 10.0012.00
University of Bergen Library, Haakon Sheteligs plass 7 (Babelstuen, 1. floor)

Mads Linnet Perner, University of Copenhagen

Mapping populations past: the challenges of fitting Denmark’s 19th century censuses to a map

Following years of digitization and transcription, Danish archives contain a bevy of 19th century individual-level data from censuses, parish registers and burial records. The Link-Lives project aims to link these sources together, to reconstruct life-courses of the historical population. –The geography of these sources is central to the process: standardization of historical spatial units is required for linking itself, for research as well as for dissemination. This paper describes the process of fitting various data used in the Link-Lives project to DigDag, the Danish National Historical GIS, and discusses the challenges encountered – particularly the divergence of administrative geographies between original sources and transcribed databases.

 

Peder Gammeltoft, University of Bergen Library

Mapping the Norwegian Cadastres: a new way of looking at quantitative research

Temporal research in the Norwegian cadastral system is fraught with problems and challenges. Thus, national comparisons are few and far between. However, by combining newly developed datasets with previous cadastres, it is possible to utilize the farm-unit for anything from fiscal developments to research into Norwegian place-name types. This project draws on experiences made during the Danish DigDag-project, the modern digital cadastre, historical cadastres, as well as Oluf Rygh’s Norske Gaardnavne, making it possible to scale research from county (fylke) level down to individual farm units (gardsnummer). The potential of quantitative will be illustrated as well as the challenges of combining datasets to form retrogressive analyses.

La toponymie, plus que des noms de rues!

 lien 

 Jeudi, 28 avril 2022, de 09 h 00 à 10 h 00

 1. Rôles de la toponymie
 2. Lieux à nommer
 3. Instances impliquées
 4. Normes à respecter
 5. Diffusion de l’information
 6. Ressources

Webinaire en ligne sur zoom

(notez que les deux représentations sont des reprises du même sujet, et non une série)


Stéphanie Côté, OUQ, M. Urb., urbaniste à la Ville de Drummondville

Stéphanie Côté est membre de l’Ordre des urbanistes depuis 2005. Titulaire d’un baccalauréat en géographie humaine de l’Université de Sherbrooke, d’une maîtrise en urbanisme de l’Université de Montréal et d’un diplôme court de deuxième cycle en gestion de projet de l’Université du Québec à Trois-Rivières, elle cumule 20 années d’expérience en urbanisme, principalement dans le domaine municipal. Dès son entrée en fonction à la Ville de Drummondville en 2006, elle a été associée aux dossiers de toponymie, tant dans la préparation de ceux-ci que de leur présentation aux membres du comité. Elle a d’ailleurs participé à l’harmonisation des noms de rues à la suite de la fusion municipale de 2004. Ses autres expériences professionnelles concernent la rédaction de divers règlements, la révision de la réglementation d’urbanisme, la concordance avec le schéma d’aménagement, la préparation et la présentation de dossiers au CCU.


Prix membres : 25$ + tx

Prix non-membre : 45$ + tx

Sunday, March 27, 2022

More than 9,000 Andalusian toponyms already standardized

 link

The 219 Andalusian municipalities have completed the process of standardizing their toponyms, and another 19 ones are in an advanced stage of this process. It means that the Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA) has already standardized more than 9,000 toponyms.The Inventario Toponímico de Asentamientos de la Comunidad de Andalucía (ITACA) is a project of the Institute of Statistics and Cartography of Andalusia to validate the territorial delimitation of settlements and standardize their denominations. This requires the participation of provincial councils and councils. As a linking tool, a web viewer has been enabled which, with the help of the latest orthophoto and form tables, solves the detected discrepancies between different toponymic sources. The validated names will be part of the Geographic Gazette of Andalusia, National Geographic Gazette and the Spatial Reference Data of Andalusia for use in official cartography.

Saturday, March 26, 2022

Toponyms and Landmarks as Cognitive Maps in Dene Chipewyan and Eipomek

 ICOS 

The 2nd Onomastics Online Lecture will be held on
31 March 2022, 2:00 PM (UTC)
by Martin Thiering (RWTH Aachen University, Associate Professor at Technische Universität Berlin, Research Group Leader at Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte)
Title "Toponyms and Landmarks as Cognitive Maps in Dene Chipewyan and Eipomek"This presentation focuses on spatial concepts primarily, but not exclusively in Dene Chipewyan (Cold Lake, Alberta, Canada) and Eipomek (spoken in the central mountains of the Province of Papua, West New Guinea). It explores the degree to which environmental experience and spatial orientation is reflected in language and other semiotic encoding systems. The objective is to present similarities and differences in the encoding patterns as is shown in the various degrees of specificity and language affordances. These degrees are echoed in the semantics of, e.g., classificatory verbs, postpositions, body parts, toponyms, landmarks and various figure-ground asymmetries. Data will be presented showing the various figure-ground asymmetries in spatial encoding processes. Hence, the general aim is to survey some of the very fundamental spatial notions based on environmental landmarks.

Link to the Zoom Meeting
Meeting ID: 681 0364 5457
Passcode: 729562

Thursday, March 24, 2022

Ecole thématique (Se)NOMMER : NOMMER, ÊTRE NOMMÉ-E, SE NOMMER : ENFANCE, GENRE, IDENTITÉ ET POUVOIR

 link

27 juin-1 juil. 2022 ST PIERRE d'OLERON (France)

ÉCOLE THÉMATIQUE (SE) NOMMER

Organisée par l’UMR 9016 TEMOS (Temps, Mondes, Sociétés, CNRS, Universités d'Angers, Bretagne Sud, Le Mans), avec le soutien du CNRS, de l’Université d'Angers, de la MSH Ange-Guépin, l’école doctorale STT, du programme EnJeu[x], des projets ANR EN-MIG et  Fil_IAM, de la Société de Démographie Historique

RÉSUMÉ

Cette école thématique vise à favoriser, au croisement de plusieurs disciplines (histoire, anthropologie, sociologie, science politique,  démographie, linguistique), la prise en compte des enjeux de la dénomination. Elle permettra de confronter les approches et de définir un contenu commun de concepts et de connaissances pour irriguer des thématiques de recherche très variées qui touchent aux objets étudiés dans cette formation. Ainsi pourront se développer dans de nombreux champs, des études intégrant pleinement les enjeux de nommer, se nommer, se renommer jusque-là trop minorés ou marginalisés.

PROGRAMME

Les sciences humaines et sociales croisent souvent les actions de nommer, d’être nommé(e), de se nommer mais plutôt d’une manière connexe ou marginale. Ces questions ne sont que rarement au centre des objets d’étude. Les questions relatives à la dénomination, à l’anonymisation, à la pseudonymisation, aux changements de prénom ou/et de nom dans différentes situations de la vie des personnes (migrations, transidentités, adoptions, sport, scène et arts, etc.) s'inscrivent dans des réflexions, des stratégies et des pratiques d’expériences individuelles et de construction des subjectivités liées à l’identité et au pouvoir.

L'école thématique vise à donner aux chercheur·e·s en SHS des connaissances, des outils ainsi qu’à partager des expériences permettant de mieux aborder ces questions.

L’école thématique à dimension interdisciplinaire permettra de faire se rencontrer les communautés scientifiques des historien·ne·s des quatre périodes historiques, des sociologues, des anthropologues, des linguistes, des politistes, des démographes.

L'école thématique est ouverte aux chercheur·e·s, enseignant·e·s-chercheur·e·s, post-doctorant·e·s, et doctorant·e·s, après inscription et sélection des candidatures. Celle-ci prendra en compte la manière dont les thématiques principales de l’école thématique sont mobilisées dans les travaux de recherche.

 

programme_SeNOMMER_4.jpg

INTERVENANT.E.S ET RÉSUMÉS

Les intervenant‧es et les résumés sont présentés dans l'ordre chronologique du programme de l'école.

 

| Sébastien Nadiras
Conservateur du patrimoine aux Archives nationales

Introduction à l'anthroponymie historique
Cette intervention à caractère méthodologique proposera une appréhension globale de l’anthroponymie en tant que branche de l’onomastique (science des noms propres), dans ses dimensions linguistique et historique. On s’attachera à définir et illustrer les grandes notions et questions de l’anthroponymie historique – systèmes de nomination, types de noms de personnes, modes de formation et de transmission des noms, etc. – en incluant les aspects philologique et linguistique d’une part (oral/écrit, etc.), documentaire de l’autre (sources). Les exemples seront tirés de périodes et thématiques historiques allant du Moyen Âge (noms et changement social) aux XIXe-XXe  siècles (onomastique révolutionnaire, noms des enfants trouvés, etc.).

| Pascal Chareille
Professeur d'histoire à l'Université de Tours, Centre Tourangeau d'Histoire et d'étude des Sources (CETHIS)

L’anthroponymie (notamment médiévale) au regard des méthodes quantitatives
L’enquête sur la Genèse médiévale de l’anthroponymie moderne a permis de montrer que le système de désignation à deux éléments (nom + surnom) est apparu entre l’an mil et le XIVe s., selon une chronologie et des modalités socialement et régionalement différenciées.
La mutation ne s’est pas limitée à l’adoption du surnom ; le nom lui-même a changé et les stocks onomastiques ont été modifiés. Pour tenter de comprendre ces évolutions, il faut d’abord les objectiver, donc établir leur rythme et les formes du basculement d’un système où le nom unique régnait sans partage à ce nouveau système. Que faire de cette matière anthroponymique qui abonde dans les sources médiévales ? Que quantifier ? Comment traiter les corpus constitués ? Avec quels outils et dans quelles perspectives ?
Au-delà du rappel de quelques acquis de la recherche, cette séance présentera, sur des exemples variés, la mise en œuvre concrète de méthodes de quantification qui permettent d’explorer, d’analyser et de comparer des corpus onomastiques notamment médiévaux

| Nicolas Todd
Chargé de recherche, CNRS-UMR Centre Roland Mousnier

La réaction à l'"événement" étudiée par la prénomination: le cas de la Première Guerre mondiale
Le choix du prénom est l’un des comportements les plus facilement étudiables à la fois en sociologie et en histoire. Lorsqu’il est faiblement contraint, ce choix révèle et enregistre de manière durable les préférences et attitudes des parents au moment de la naissance de leurs enfants. Nous étudierons la transmission du prénom paternel pendant la Première Guerre mondiale à partir de données massives (généalogies en ligne). Nous présenterons aussi une approche statistique très générale permettant d’étudier de manière systématique les prénoms sur et sous-exprimés pendant une période donnée – avec là encore la Première Guerre mondiale pour modèle.

| Clovis Maillet
Prof. d'histoire et théorie des arts à l'ESAD-TALM Angers, Guest theory teacher HEAD Genève

Parcours transgenres et changement de nom : pour une histoire de la longue durée
Dans les parcours transgenres, le nom intervient à plusieurs étapes de la vie et inclut un ou des changement de nom. Le nom assigné à la naissance est souvent appelé dead name (litt. « nom mort »). Cet atelier visera à étudier les textes du droit français actuel, comparativement à d’autres situations européennes et à les confronter à des textes anciens témoignant des droits et des pratiques de changement de nom et de genre, des cas d’autodétermination et d’hétérodétermination du nom et le rôles de la parenté et des autorités religieuses et étatiques.   

| Cyrielle Landrea
Maîtresse de conférences en Histoire romaine, Université Bretagne Sud - TEMOS UMR 9016

Le pouvoir des noms dans le monde romain
Le cours a d’abord pour objectif d’acquérir des connaissances sur la dénomination dans le monde romain, dans une perspective diachronique. Les noms sont des marqueurs sociaux et genrés. Pour un aristocrate romain, le nom est un support de prestige et rappelle le capital symbolique familial. A contrario, pour un esclave, son nom symbolise son état de sujétion et de négation de son ancienne identité. Une attention particulière sera portée à des cas spécifiques et particulièrement emblématiques des mentalités romaines. Il conviendra également d’appréhender la grande souplesse des dénominations, entre dénomination officielle et dénomination vécue.

| Gaëlle Clavandier
Sociologue et Anthropologue, MCF HDR, Université Jean Monnet, Saint-Etienne, Chercheure au Centre Max Weber (UMR 5283) et chercheure associée au laboratoire ADES (UMR 7268)

Identifier, enregistrer et prénominer les enfants sans vie
Nommer les enfants sans vie relève de dynamiques intimes et instituées. N’étant pas nés ou étant vivants et non viables, les fœtus et mort-nés n’acquièrent pas le statut de personne. De ce fait, il ne pouvait, jusqu’à il y a peu, leur être attribué un « nom », l’établissement de la filiation étant impossible. En revanche, leur enregistrement à l’état civil laissé à l’appréciation des personnes concernées permet leur « prénomination », laquelle ne diffère guère de la prénomination constatable pour les naissances. De même ces prénoms, et parfois le nom d’un ou des deux géniteurs, identifiés comme « père » et « mère » sur les actes, sont susceptibles de figurer sur les registres des crématoriums, ceux des cimetières et parfois sur la sépulture elle-même s’ils en ont une. Outre cette dénomination que l’on pourrait désigner d’instituée et d’instituante, il existe d’autres formes de « nominations » et de « qualifications » qui reposent sur des processus de reconnaissance au sein de collectifs. Ces collectifs, par le biais d’engagements associatifs ou d’échanges sur les réseaux sociaux, impliquent d’autres type de dénominations, telle celle de « paranges ». Il s’agit par ce biais de s’identifier entre soi et de partager une expérience commune. Ici, la dénomination de l’enfant sans vie est liée quasi-intrinsèquement au vécu de la personne concernée. Cette approche permet, à l’appui de travaux de recherche, de mettre à l’épreuve la thèse défendue par certains chercheurs d’un statut exclusivement « relationnel » et « symbolique ». Cette thèse tend à ne pas résister aux évolutions en cours. De ce point de vue, l’analyse des processus de nomination dans le cas des décès périnataux est particulièrement intéressante car elle semble préfigurer des évolutions plus larges, sur la manière de prénommer un enfant de sexe indéterminé, sur les nominations « d’usages » en regard de celles inscrites sur les registres, et sur les écarts de nomination entre les registres.

| Philippe Tétart et Sylvain Villaret
Historiens du sport, Le Mans Université, TEMOS UMR 9016

Pseudonymes, noms de scène et surnoms dans le sport, 1880-1980
Partant d'un corpus constitué principalement par la presse et, secondairement, par la littérature sportive, cette séquence s'intéressera à la manière dont les figures du champion et de la championne sont constituées, commentées et identifiés par leur dénomination à partir de la fin du XIXe siècle. Qu'ils soient cyclistes, nageurs, boxeurs, lutteurs... ces personnages peuvent être affublés d'un autre nom que leur patronyme. Parfois, le public les connaît uniquement sous leurs pseudonymes, noms de scène ou surnoms. On inventoriera ces trois catégories en soulignant leurs différences, en soi et en fonction des enjeux symboliques, identitaires et de travestissement qui les sous-tendent.

| Baptiste Coulmont
Professeur de sociologie à l'École normale supérieure Paris-Saclay

L'anonymisation/pseudonymisation des cas en sciences sociales
L'anonymisation des personnes enquêtées est une conséquence de la protection de la vie privée. Mais les sociologues, les ethnologues et les historien‧ne‧s choisissent souvent, aujourd'hui, d'avoir recours à des pseudonymes, afin de conserver, le plus possible, le caractère concret et multidimensionnel des vies décrites et analysées. « Les prénoms ont été changés pour protéger la vie privée », peut-on souvent lire. Mais pourquoi conserver des prénoms ? Quels effets cela produit-il sur le texte ? Y a-t-il des « bonnes » manières de faire ?

| Cyril Grange
Directeur de recherche au CNRS, Centre Roland Mousnier - Histoire et Civilisations (UMR 8596)

Choix de prénom et acculturation de populations minoritaires à la société globale : l’exemple de la bourgeoisie juive parisienne 1820-1920
La présentation se propose de retenir le prénom comme instrument de mesure du degré d'acculturation de populations « étrangères » à une société d’accueil. Un passage en revue de la littérature scientifique sur ce sujet sera tout d’abord exposé. Dans un second temps, on s’attachera à explorer le cas particulier de la population juive en France au XIXe et XXe siècles. A cet effet, on observera les comportements des familles de la bourgeoisie juive parisienne à partir d’un corpus de près de 10000 prénoms attribués entre 1840 et 1940. La bourgeoisie israélite a-t-elle cherché à se conformer aux choix en vogue au sein des catégories supérieures ou au contraire a-t-elle a considéré que le prénom faisait partie d’un espace privé au sein duquel son appartenance au judaïsme pouvait pleinement s'exprimer. A-t-elle joué de la possibilité de décerner plusieurs prénoms en choisissant un prénom "usuel" neutre, ravalant le prénom juif au second rang de l'état civil, ou y a-t-elle renoncé ? La prise en compte de cohortes successives, du lieu de naissance et du milieu professionnel des parents permettra de nuancer les réponses à ces questions.

| Yves Denéchère, Professeur d'histoire contemporaine, Université d'Angers, TEMOS UMR 9016
Violaine Tisseau, Chargée de recherche au CNRS, Institut des Mondes Africains (IMAf - UMR 8171)

Noms des métis et enjeux de citoyenneté pendant la période coloniale
Cette intervention à deux voix portera sur les enjeux de citoyenneté autour des métis dans l'empire colonial français. Il s'agira de comprendre comment les personnes métisses, les enfants notamment, ont été nommés et/ou se sont nommés. Les questions des reconnaissances de paternité par des militaires français, de l'accès à la nationalité  / citoyenneté et de l'effectivité des droits de citoyen seront abordées à partir de documents d'archives.
Deux cas seront présentés : la situation des métis, notamment les Eurasiens, en Indochine pendant la guerre d'indépendance (Yves Denéchère) et celle des métis dans les Hautes Terres centrales de Madagascar pendant la période coloniale (Violaine Tisseau).


INFORMATIONS PRATIQUES

Du 27 juin au 1er juillet 2022

La participation à l'ensemble de l'école est obligatoire.


Lieu : Saint Pierre d'OléronVillage CAES La Vieille Perrotine

oleronweb_1_.jpg 

Le transport des participant‧e‧s entre la gare de La Rochelle et le lieu d'hébergement sera assuré par une navette à l'aller comme au retour. Pour en bénéficier il est impératif de contacter Mireille Loirat mireille.loirat@univ-angers.fr avant de réserver vos billets de train pour assurer la correspondance.

 

Procédure de candidature et inscription

 

40 participant‧e‧s, dont 10 du CNRS : chercheur‧euse‧s, ingénieur‧e‧s, jeunes chercheur‧euse‧s en histoire, sociologie, anthropologie, linguistique, sciences politiques, démographie.

Langue : français

 

Inscription obligatoire sur cette page + Envoyer une candidature motivée et un court CV (4 pages maximum) à Yves Denéchère yves.denechere@univ-angers.fr, copie Mireille Loirat mireille.loirat@univ-angers.fr

Date limite d’envoi de la candidature : 15 avril 2022 pour une réponse avant le 30 avril 2022.

 

Pour les personnels CNRS, les frais de déplacement relèvent des crédits de la formation permanente de la délégation d’origine, à contacter impérativement dès réception de votre acceptation à l’école pour la prise en charge de votre mission.

 

Pour les autres participants : Les droits d’inscription (qui comprennent l’hébergement complet et la navette entre La Rochelle et le lieu d’hébergement) sont de 450 € (250 € pour les post-doctorant‧e‧s et doctorant·e·s).

 

NB : Les consignes sanitaires en vigueur à la date de l’école thématique seront appliquées. 

Saturday, March 19, 2022

CIUM’s Academic Seminar "Proper names as referential devices in English and Chinese: A contrastive analysis"

 link 日期 Date:30/03/2022
時間 Time:14:30-16:00
地點 Venue:線上 Online (Zoom)
主辦單位 Organizer:澳門大學孔子學院
UM Confucius Institute
題目 Title:英語和漢語專名指稱功能的對比分析
Proper names as referential devices in English and Chinese: A contrastive analysis
主講者 Speaker:陳平教授
Professor CHEN Ping
內容 Content:請瀏覽 Please visit: https://ci.um.edu.mo/events/ciums-academic-seminar-proper-names-as-referential-devices-in-english-and-chinese-a-contrastive-analysis/
語言 Language:普通話
Mandarin
對象 Audience:歡迎有興趣人士參與
All are welcome
查詢 Enquiry:澳門大學孔子學院 UM Confucius Institute
電話 Tel: 8822 4500
電郵 Email: confucius.institute@um.edu.mo

О Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан

 ссылка

Распоряжение Премьер-Министра Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 40-р
О Республиканской ономастической комиссии при Правительстве Республики Казахстан
В соответствии с подпунктом 8) пункта 1 статьи 19 Конституционного закона Республики Казахстан «О Правительстве Республики Казахстан» и пунктом 1 статьи 25-1 Закона Республики Казахстан «О языках в Республике Казахстан»:

1. Образовать Республиканскую ономастическую комиссию при Правительстве Республики Казахстан (далее - Комиссия).

2. Утвердить:

1) состав Комиссии согласно приложению 1 к настоящему распоряжению;

2) Положение о Комиссии согласно приложению 2 к настоящему распоряжению.

 

 

Премьер-Министр 

                                                                                        А. Смаилов

 

Приложение 1

к распоряжению Премьер-Министра

Республики Казахстан

от 2 марта 2022 года № 40-р

Quels écrivains inventent les prénoms de leurs personnages ?

 Certains romanciers et certaines romancières inventent les noms de famille de leurs personnages. D'autres, plus radicaux et rares, inventent des prénoms. Mais qui sont-ils ? lien

Wednesday, March 16, 2022

Call for Papers "Decolonizing Our Names in the 21st Century: Place, Identity, and Agency"

 link 

Date: April 15, 2022

Location: New Brunswick, Canada

Subject Fields: Colonial and Post-Colonial History / Studies, Cultural History / Studies, Indigenous Studies, Race Studies, Women's & Gender History / Studies

Call for Papers:

Decolonizing Our Names in the 21st Century: Place, Identity, and Agency

An Edited Collection of Essays

The last three decades have resulted in broad efforts to address the coloniality of the names that designate our communities and the people who live in or come from them. Calls to consult and give greater voice to marginalized groups, whether in Australia, Canada, Latin America, or Africa (among other nations and regions that have experienced or continue to experience colonization), shine light on the need to address harmful naming practices that have impacted and shaped our identities. Names have also been used to resist the settler-colonial normativity implied by maps, toponyms, street signs, institutional names, and even individual and collective names given to people. Furthermore, tools such as the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People—which many countries have adopted or are considering embracing—are transforming into calls to action so that marginalized groups choose and adopt their own names, and society more broadly subscribes to decolonized names and naming practices.

This collection of essays will offer both case studies that demonstrate how names are (or are not) decolonized, as well as theorizations about decoloniality at its intersection with names and identity. The book will bring together scholars working in Indigenous Studies, Critical Race Studies, Women’s and Gender Studies, Postcolonialism, Onomastics, among other fields interested in decolonizing names. The book will attempt to offer tools to marginalized groups around the world so that they can pursue the decolonization of their names while challenging the so-called authorities who claim to govern naming conventions and practices.

Please submit a 250-word abstract that includes (1) a title, (2) a clear description of the case study and/or theorization about decoloniality and naming that you wish to contribute, and (3) the thinkers or scholarly fields with which your contribution will engage, in addition to a 150-word biographical note, to the editors, Dr. Lauren Beck (lbeck@mta.ca) and Dr. Grace Gomashie (ggomashi@uwo.ca) by April 15, 2022.

Accepted proposals will be developed into 8,000-word chapters (including notes) and full-length chapters will be due in October 2022, with publication estimated later in 2023.


Contact Email: lbeck@mta.ca

Podcast: "Scotland’s Names and Places"

 listen by following this link

In this episode of Scotichronicast, Kate talks with Matthew Hammond to discuss his work on names and places in Medieval Scotland, including how the surname prefix of Mac originated.

Dr Matthew Hammond is a Research Associate at King’s College London, a former lecturer at the University of Edinburgh, and co-creator of the People of Medieval Scotland database. You can find more about his research at Research GateAcademia.edu, or The ‘community of the realm in Scotland’ project (COTR)

Scotichronicast is hosted by Kate Buchanan. She received her Ph.D. from the University of Stirling in 2014, with her primary research is on medieval Scottish castles and their landscapes. She co-edited and contributed to Medieval and Early Modern Representations of Authority in Scotland and the British Isles, which was published by Routledge in 2016. Kate is also an adjunct instructor for the history program at Southern New Hampshire University. Follow her on Twitter at @k8_buchanan.

Sunday, March 13, 2022

Appel à contributions pour La Revue algérienne des sciences du langage (RASDL)

 lien 

La Revue algérienne des sciences du langage (RASDL) lance un appel à contribution pour son numéro qui va paraitre en juin 2022. C'est une revue semestrielle à comité de lecture international qui offre un espace numérique d'échange de travaux menés dans les disciplines pertinentes pour les sciences du langage telles que la linguistique, la sociolinguistique, la didactique des langues, l'analyse du discours (médiatique, littéraire, scientifique, etc), la psychologie cognitive, la sociologie du langage, le traitement automatique des langues (TAL), la traduction, la traductologie, la terminologie, la lexicographie, la lexicologie, l'onomastique, les études interculturelles et les TICE.

Présentation

La Revue algérienne des sciences du langage (RASDL) lance un appel à contribution pour son numéro qui va paraitre en juin 2022. C'est une revue semestrielle à comité de lecture international qui offre un espace numérique d'échange de travaux menés dans les disciplines pertinentes pour les sciences du langage telles que la linguistique, la sociolinguistique, la didactique des langues, l'analyse du discours (médiatique, littéraire, scientifique, etc), la psychologie cognitive, la sociologie du langage, le traitement automatique des langues (TAL), la traduction, la traductologie, la terminologie, la lexicographie, la lexicologie, l'onomastique, les études interculturelles et les TICE.

Modalités de contribution

Date limite : 10 mai 2022

La revue Revue Algérienne des Sciences du langage (RASDL) accepte uniquement les soumissions électroniques envoyées via la plateforme ASJP(Algerian Scientific Journal Platform). Les manuscrits doivent être sous forme d'un seul fichier Word. Les langues de publication sont le français, l’anglais et l’arabe.

Les manuscrits soumis à la Revue Algérienne des Sciences du langage (RASDL) doivent comprendre en français et en anglais, un titre, un résumé, 5 mots-clés suivis du corps de l’article en français ou en anglais et des références bibliographiques.

Dans le cadre du processus de soumission, les auteurs sont tenus de respecter les étapes suivantes:

 1. Avant la soumission, si l’auteur utilise la plateforme pour la première fois, il doit s’inscrire et créer un compte sur la plateforme ASJP. Cliquez sur « connexion » pour créer un compte sur la plateforme.
 2. L’auteur est doté d’une adresse mail et d’un mot de passe qu’il utilisera dans toutes les opérations effectuées sur la plateforme.
 3. L’auteur doit chercher la revue Revue Algérienne des Sciences du langage sur la plateforme ASJP en cliquant sur « revues ».
 4. Pour soumettre un article, il faut cliquer sur « soumission d’article » se trouvant à droite de l’espace réservé à la revue par la plateforme ASJP.
 5. L’auteur doit lire attentivement les documents fournis par la revue : « instructions aux auteurs » et « guide pour les auteurs ».
 6. L’auteur doit respecter la feuille de style (Template) fournie par la revue et qui est disponible dans les deux langues, français et anglais. Elle est téléchargeable à partir du fichier « instructions aux auteurs » se trouvant à droite de l’espace réservé à la revue par la plateforme ASJP.
 7. L’auteur doit suivre les instructions dictées par la plateforme.
 8. L’article doit être original, n'avoir pas été publié auparavant ou soumis simultanément à une autre revue.
 9. Le fichier de soumission doit respecter le format exigé par la plateforme.

Site de la revue pour toute information complémentaire (Processus d'évaluation, Comité éditorial, éthique de publication: http://www.radsl.univ-alger2.dz/index.php/en/

Évaluation

L’évaluation de chaque article respectera les étapes suivantes :

 1. L'éditeur en chef de la revue vérifie l’adéquation de l’article avec les thématiques et les domaines de la revue ainsi que son originalité avant de le soumettre à l’expertise.
 2. Chaque article reçu sur la plateforme est évalué anonymement par deux experts, nationaux et/ ou internationaux, figurant dans le comité éditorial de la revue et qui possèdent la compétence requise dans le domaine de référence de l’article.
 3. Les experts, et après expertise, se réservent le droit de demander des modifications majeures, des modifications mineures ou de refuser l’article.
 4. Les  experts annotent et commentent les articles des auteurs afin de justifier la décision finale de leur expertise.

La revue suit une politique d'évaluation rigoureuse. Chaque article soumis est d'abord évalué pour sa cohérence stylistique et son adéquation avec le sujet, après avoir été vérifié pour détecter tout plagiat. S'il est jugé défectueux ou inapproprié, l'article est renvoyé à l'auteur qui doit le retravailler et le soumettre à nouveau.. Une décision finale est prise quant au statut de l'article, sur la base des réactions des membres du comité et des évaluateurs anonymes au rédacteur en chef. La décision finale (qui prend la forme de : Accepter tel quel ; Accepter avec des modifications mineurs ; Accepter avec des modifications majeurs ; et Rejeter) sera ensuite communiquée à l'auteur correspondant par le rédacteur en chef. L'équipe de la revue s'efforce de maintenir un processus d'examen aussi court et raisonnable que possible et les auteurs sont censés recevoir une décision dans les 4 à 6 mois suivant la soumission (au plus tard).

Les articles acceptés seront placés dans une file d'attente pour être publiés dans un numéro. Étant donné le grand nombre de soumissions que nous recevons et la file d'attente des articles acceptés, les auteurs doivent savoir qu'ils devront peut-être attendre jusqu'à une année après l'acceptation de leur article avant qu'il ne soit publié dans un numéro. Les auteurs qui recherchent une chance de publication rapide sont encouragés à soumettre leur travail ailleurs.

Pour les articles acceptés, en acceptant de publier leurs articles dans la RASDL, les auteurs accordent à l’université d’Alger 2 le droit exclusif de publier leurs articles en ligne sur le site Web de la revue. Les articles publiés peuvent être téléchargés gratuitement et utilisés par les lecteurs à des fins académiques ou de recherche.