Thursday, November 30, 2017

A Xunta propón a recollida colectiva toponimia cun novo programa

Cultura Galega

Toponimízate inclúe unha aplicación para móbil e conferencias


A Secretaría Xeral de Política Lingüística presentaba esta mesma mañáToponimízate, unha nova campaña que se desenvolverá nos concellos adheridos á Rede de Dinamización Lingüística. A Coruña, Arteixo, Boqueixón, Lousame, Melide, Miño, Vedra, Palas de Rei, Sober, Viveiro, O Carballiño, Ourense, Cangas, O Grove e Silleda acollerán, no seo deste proxecto, conferencias do filólogo Vicente Feijoo, especialista en toponimia e membro do Seminario de Onomástica da Real Academia Galega. Nas mesmas abordaranse cuestións xerais sobre a toponimia galega e a súa importancia como patrimonio inmaterial canda a explicacións sobre os nomes de lugar de cada concello.

Ademais, o proxecto desenvolve unha aplicación para teléfono móbil que permitirá a calquera usuario recoller e localizar topónimos contribuíndo así á base de datos sobre toponimia do país. A iniciativa ten entre os seus obxectivos "a chegarlle á cidadanía de cada concello valiosa información sobre a historia do galego falado na súa contorna e sobre os modos de vida dos seus antepasados" a través dos nomes de lugar, "fomentar o uso da lingua galega entre a xente máis nova" ao empregala para se comunicar na recollida de topónimos, fomentar o emprego da nosa lingua nas novas tecnoloxías ou "fornecer os técnicos municipais das ferramentas necesarias que lles faciliten a tramitación de expedientes relacionados coa planificación e xestión do territorio", segundo recolle o web de Política Lingüística.


Obxectivos

Os obxectivos deste programa son múltiples e atinguen tanto á veciñanza coma aos técnicos municipais:

 • Achegarlle á cidadanía de cada concello valiosa información sobre a historia do galego falado na súa contorna e sobre os modos de vida dos seus antepasados, os feitos hisóricos que foron relevantes para eles e as características da paisaxe no momento en que se bautizou cada anaco da súa terra ou cada braza do seu mar. Porque en Galicia todo está nomeado e cada nome ten unha historia que contar, un anaco de historia local que non figura nos libros e que aos veciños e veciñas lles gustará coñecer.
 • Fornecer os técnicos municipais das ferramentas necesarias que lles faciliten a tramitación de expedientes relacionados coa planificación e xestión do territorio do termo municipal, nos que deben empregar os topónimos normalizados, así como a posta en valor e promoción turística da paisaxe e dos elementos do patrimonio material e inmaterial que posúen.
 • Fomentar o uso da lingua galega entre a xente máis nova, pois promoverase que sexa esta a lingua en que interactuen cos seus avós e veciños para preguntarlles polos nomes de lugares e as lendas a eles asociados. Tamén empregarán o galego coas novas tecnoloxías para subir toda esa información a internet. Os topónimos naceron en galego e así deben usarse, tal como se manifesta no artigo 10 da Lei 3/1983 de normalización lingüística.
 • Fomentar a presenza do galego nas tecnoloxías da información e da comunicación. A toponimia moderniza a nosa lingua, porque a imos traballar cunha APP que presentará as últimas novidades en sistemas de información xeográfica e porque abriremos unha ventá ao mundo a través de internet para dar a coñecer a singularidades de cada concello.
 • Xerar dinámicas de traballo que promovan as relacións entre a sociedade, entre as asociacións veciñais e culturais e as administracións. Trátase de buscar a participación de toda a comunidade nun proxecto cultural común, facendo un traballo cooperativo entre varias xeracións, poñendo en valor a sabedoría dos máis vellos, a intrahistoria de cada concello e a conservación do patrimonio inmaterial (tradicións, folclore, coplas, lendas... asociadas aos topónimos). Isto creará un sentimento de identidade colectiva compartida e de continuidade.


DN gratulerar: Katharina Leibring, namnsdagsbarn och namnforskare


El filólogo Vicente Feijoo ofrecerá una charla de toponimia

La Opinion Coruna

El filólogo Vicente Feijoo, especialista en toponimia y miembro del Seminario de Onomástica da Real Academia Galega, estará el próximo sábado en Arteixo para hablar de toponimia gallega y de cómo los vecinos pueden colaborar para registrar y subir a la red tanto los microtopónimos. 

La cita será a las 12.00 horas en el auditorio del centro cívico de Arteixo. La entrada es libre y gratuita.

PhD Scholarship for 2018-19 Place-Names on the Rocks


LKAS INTERDISCIPLINARY PHD SCHOLARSHIPS 

Place-Names on the Rocks: To what extent, and in what ways, do place-names reflect underlying bedrock geology?


Keywords - Place-names, toponymy, geology, Gaelic, Scots, Old Norse, Scotland
Project Description -                                                                                               Photo - ShinyPhotoScotland                                                                                          
The project intends to test the proposition that place-names reflect, and might even be used to predict, aspects of underlying geology in the landscape. This will be achieved by subjecting Scottish place-name data to a rigorous examination underpinned by geological expertise. Fieldwork will contextualise place-name data in a geological framework to strengthen the candidate’s research linking these two features. The project proposes that the link between place-names and geology is not confined to only one language or area, and so the research will encompass different parts of Scotland, and involve investigating names originally coined in Gaelic, Scots and Old Norse. 
Project Team - 
The project is a collaboration among the subjects of Celtic & Gaelic, Earth Sciences, and English Language & Linguistics.
The primary supervisor will be Prof. Thomas Owen Clancy, based in Celtic & Gaelic, School of Humanities, joined in the supervisory team by Dr John MacDonald from Earth Sciences and Prof. Carole Hough from English Language & Linguistics. The successful candidate will be based in Celtic & Gaelic, joining a strong and dynamic cohort of place-name researchers within the College of Arts. Training in the basics of geology will be given at the start of the project and through this the candidate will be encouraged to also become part of the postgraduate cohort in Earth Sciences. 
Person Specification - 
This studentship is open to candidates of any nationality – UK, EU or International.
Applicants should demonstrate the following:
 • Academic qualifications: 1st class or good 2.1 degree in a relevant subject area (e.g., Celtic, English Language, Linguistics) and a postgraduate master’s degree in a relevant subject area.
 • Experience: Ideally, some exposure to place-name studies at undergraduate or postgraduate level. Evidence of previous engagement of landscape and geology would be beneficial.
 • Skills/Attributes: Knowledge of one or more of the historical languages of Scotland, and in particular Gaelic.
In the first instance, applicants should contact Prof. Thomas Owen Clancy (thomas.clancy@glasgow.ac.uk) to discuss the project and eligibility.
Once eligibility is confirmed, the deadline for formal applications is: 12noon, Friday 12 January 2018
Please submit applications to: gradschool.arts@glasgow.ac.uk and state the name of the project in the subject of the email.
The following documentation will be required from applicants if they are invited to submit a full application:
 • LKAS Interdisciplinary Scholarships Application Form
 • 2 references in support of your application. (The references relevant to the application for admission to Glasgow for PhD study may be submitted to this process – they do not need to be tailored to this process.)
 • Degree transcripts in English (Undergraduate and Masters, if relevant)
 • Candidates whose first language is not English must show evidence of appropriate competence in English in the form of an IELTS certificate or similar.

Le vocabulaire corse de l’élevage ovin et caprin : aspects lexicaux et onomastiques

Universita Di Corsica

Soutenance de thèse: François-Marie LUNESCHI (11 décembre 2017)

Le vocabulaire corse de l’élevage ovin et caprin : aspects lexicaux et onomastiques

Résumé vulgarisé

Cette thèse s’insère dans le cadre du programme Nouvel Atlas Linguistique de la Corse-Banque de Données Langue Corse (NALC-BDLC) et en particulier dans la réalisation d’un volume d’atlas linguistique relatif à l'élevage (ouvrage comprenant notamment les données concernant l'élevage des bovins, des équidés, des porcins, de la volaille, des abeilles et des animaux de compagnie). Une partie de cette thèse pourra aussi faire l'objet d'une extraction thématique consacrée à l'élevage ovin et caprin. De part l’ancienneté de ces activités et leur perpétuel développement, les bergers corses se sont appropriés des savoir-faire et des savoir-dire riches et variés.
Le corpus est constitué d’enquêtes de terrain réalisées auprès de locuteurs natifs exerçant de préférence une activité d’élevage. Les thématiques abordées avec nos informateurs sont celles de l'élevage ovin et caprin ainsi que de la fabrication des produits laitiers. La campagne a été orientée par la réflexion sur les problématiques de l’enquête de terrain et par notre expérience héritée dans l'univers des bergers corses. Celles-ci révèlent des dynamiques évolutives du lexique spécialisé de l’élevage dans les communautés d'éleveurs.
Le dépouillement intégral des données concernant les atlas linguistiques publiés ainsi que des principales sources lexicographiques dialectales pour le corse, propose par le prisme de l'élevage une synthèse concernant ces recueils lexicaux de première importance pour la documentation du corse.
À partir du corpus constitué, le vocabulaire corse de l'élevage ovin et caprin est analysé d’un point de vue variationnel (variation dans l'espace et dans le temps), tout en prenant ponctuellement une orientation typologique et motivationnelle.
Cette description qui s'inscrit plus largement dans le cadre italo-roman et en lien avec la Sardaigne, permet de mettre en évidence le continuum avec les aires linguistiques voisines ou bien la rupture avec celles-ci.
L’analyse lexicale et sémantique d’une partie du corpus nous a conduit à mettre en relief certains processus taxinomiques reflétés par la langue, tant dans les noms communs que dans les noms propres. Outre l’enquête lexicale stricto sensu, il a été réalisé un relevé des noms propres des animaux (caprins et autres animaux domestiques à titre comparatif). La constitution d'un référentiel des robes variées des races locales comme la capra corsa, à partir de l'observation des troupeaux, aura permis la collecte d'adjectifs permettant de décrire notamment la couleur des animaux, la disposition des couleurs sur la robe, ainsi que les formes de cornes.
La dimension onomastique explore les processus conduisant du nom commun au nom propre. Par exemple pour nommer une chèvre, le berger peut s'appuyer sur une des caractéristiques de l'animal. Ainsi une chèvre sans cornes et de couleur rousse pourra s'appeler Coccia Rossa littéralement “sans cornes rousse”.
Du point de vue des sciences du langage, les données recueillies et analysées contribuent au développement des études scientifiques sur la langue corse en enrichissant bases de données, atlas ainsi que travaux de lexicographie et d’onomastique.
 
Face aux enjeux de revitalisation de la langue corse et de l'élevage insulaire, le vocabulaire des bergers des quatre coins de l'île, regroupé dans cette recherche, constitue un lexique technique important tant du point de vue patrimonial que pratique, qu'il convient désormais de restituer à la société qui l'a généré.
 
Mots-clés : dialectologie, onomastique, langue corse, élevage, ovin, caprin, produits laitiers 

Tuesday, November 28, 2017

Northern Names – regional aspects of the names of places and people

Regional Heritage Centre

Date: Saturday 03 February 2018 Time: 10.00-16.00

Venue: Management School Lecture Theatre 3 (marked MAN on campus maps, in area G), Lancaster University

 
The academic area of Names Studies encompasses the history and development of first names, surnames and place-names – with lots of potential for interchange between the three! This event will enable us to explore the depth and richness of some of the recent work in this field which casts light on our developing understandings of the cultural significance of names of places and people.

9.30 a.m.              Assemble Management School Lecture Theatre 3 (tea/coffee is not served at beginning of the day – but is available to purchase on campus*) 10.00 – 10.30      History and Names: Introduction to the Day Dr Fiona Edmonds, Director, Regional Heritage Centre, Lancaster University
10.30 – 11.00     Recent work of the Lancashire Place Names Society – Peter Iles, Lancashire Place Names Survey
11.00 – 11.30      Coffee/tea & biscuits

11.30 – 12.30        Exploring language and dialect in North-West England through minor place-names – Dr Eleanor Rye, Institute for Name-Studies, University of Nottingham
12.30 – 1.30        Lunch*

1.30 – 2.30          Field-Names in the Lake District – Angus Winchester, Emeritus Professor of Local and Landscape History, Lancaster University
2.30 – 3.00           Tea/coffee & biscuits

3.00 – 4.00          Every Tom, Dick and Harry: the significance of personal names – Dr George Redmonds, author of titles including Names and History (Hambledon, 2007) and A Dictionary of Yorkshire Surnames (Paul Watkins, 2015)
4.00 p.m.      Close of Study Day
 
Fee for this event: £26 (£23.40 for Friends and Patrons of the Centre) (fee includes coffee/tea & biscuits)
Lunch: *Sandwiches/coffee/tea can be bought on the University campus (either at SPAR supermarket, Juicafe, Gregg's or Costa Coffee).  Hot and cold snacks and drinks are also available at Café Republic - or you are welcome to bring your own lunch.
Parking: On Saturdays free parking is available on campus.
How to Book: please book for this event through the University's Online Store here.

Printer friendly details of this event will be available shortly.

Contact: rhc@lancaster.ac.uk

Who can attend: Anyone
Our events are extremely popular and many book up within the first few weeks. We strongly recommend that you book early to avoid disappointment. If you do have to cancel your booking please give us five full working days’ notice and we will happily arrange a refund. Please note that refunds can now only be made via electronic means.  Should you require a refund we will need a note of your account name, account number and sort-code.  Payments originally made by credit card can be reimbursed via the same card details.


The Main entrance to the Management School (LUMS) has been blocked by construction works. Please look out for large signs (with arrows) directing you to the temporary side entrance around the corner, down Grizedale Avenue.
You will now enter the Management School via the Hub Café and proceed up the ramp towards Lecture Theatre 3 (signposted).
We apologise for any inconvenience. Parking on the university campus remains free of charge on Saturdays, but please allow extra time to make your way to the venue - we will start promptly with the first presentation commencing at 10:00 am.
Campus Maps are available online at: http://www.lancaster.ac.uk/contact-and-getting-here/maps-and-travel/maps/

MSRG Winter Seminar 2017 "Animals in Medieval Settlements"

medieval-settlement

Animals in Medieval Settlements, MSRG Winter Seminar 2017

The 2017 Winter Seminar will be hosted by the Centre for English Local History at the University of Leicester, on Saturday 9th December 2017′, on the theme of ‘Animals in Medieval Settlements’. This Seminar will, as usual, be preceded by our AGM, to which all members are cordially invited. The full Seminar programme is available here.

Registration can be made online by clicking here or, for those preferring to pay by cheque, please complete the attached registration form.

If you have any questions, please contact Dr Susan Kilby by email at sk565@le.ac.uk

Saturday, November 25, 2017

Conferencia del Museo de la Ciudad aborda la historia de Móstoles a través de su toponimia

Mostoles

La Concejalía de Cultura, Bienestar Social y Vivienda, presentará el próximo día 3 de diciembre, a las 12 horas, en el Museo de la Ciudad, una conferencia sobre "La historia de Móstoles a través de su toponimia", impartida por Jesús Rodríguez. La entrada es gratuita, hasta completar aforo, previa recogida de invitaciones en el Museo de la Ciudad, desde el martes 28 de noviembre.

La toponimia es la ciencia que estudia los nombres de los lugares su origen y significado. Por ello, según el autor, "a través del estudio de la rica toponimia de Móstoles nos proponemos aclarar algunos aspectos poco conocidos de su historia".

Jesús Rodríguez Morales es geógrafo, historiador y arqueólogo, profesor del IES Juan Gris y de la Universidad Antonio de Nebrija. Ha dedicado gran parte de su carrera investigadora (más de 100 libros y artículos) a Móstoles, con cuyo Ayuntamiento colaboró en la creación del Museo de la Ciudad y en el monumento del Miliario de Cuatro Caminos, entre otros trabajos.

Gobierno regional ha recuperado o revisado casi 90.000 topónimos

link

Gobierno regional ha recuperado o revisado casi 90.000 topónimos con actuaciones en un total de 254 municipios de C-LM


La Consejería de Fomento del Gobierno regional ha recuperado o revisado, hasta la fecha, un total de 88.869 topónimos, habiendo actuado en 254 municipios de toda Castilla-La Mancha, según ha dado a conocer el director general de Planificación Territorial y Sostenibilidad, Javier Barrado.

Esta iniciativa está enmarcada dentro del Plan Cartográfico diseñado por el Gobierno regional con un horizonte entre 2017 y 2020, como una herramienta fundamental para una planificación territorial sostenible. 

Para estas labores se ha desarrollado el proyecto de recuperación y mantenimiento de la toponimia en Castilla-La Mancha. Durante la presente legislatura se ha dado un "giro importante" a los trabajos iniciados, enfocándolos a las zonas con menos densidad de población, en contraste con lo que se programó en el mandato anterior, cuando este esfuerzo de conservación de toponimia se destinó a las localidades más pobladas. 

Esto se traduce en la recuperación de los nombres tradicionales de zonas o parajes, pertenecientes a pequeños pueblos, que de otra forma se perderían dado que solo los mayores del lugar tienen memoria de esos nombres originarios, ha informado la Junta en nota de prensa. 

NO HABÍA TOPONIMIA 

Antes de la puesta en marcha de esta iniciativa no existía toponimia normalizada en la Comunidad Autónoma a escalas mayores de 1:25.000, también llamada micro-toponimia, cuya mayor parte no está escrita ni registrada y solo se conserva en la memoria colectiva de los pueblos. 

Estos nombres se están perdiendo con el paso del tiempo conforme van desapareciendo las generaciones que los han conservado en su cultura, por lo que "se hacía urgente el abordar la recuperación y normalización de este patrimonio intangible que de otra forma se podría perder", ha expresado Barrado. 

Ya se han llevado a cabo tres fases de este proyecto con un equipo de trabajo en cada una de las zonas abordadas de Castilla-La Mancha. Cada uno de estos grupos estaba a su vez formado por una persona experta en geografía/topografía y otra persona experta en lingüística. 

El trabajo técnico ha consistido en contactar desde la Dirección General de Planificación Territorial y Sostenibilidad de la Consejería de Fomento con los ayuntamientos para solicitar su participación en el proyecto localizando a las personas del municipio y que se entendiesen como mejores conocedores de su término, como por ejemplo las personas más mayores, agricultores y ganaderos, agentes o técnicos medioambientales, entre otros. 

A este tipo de personas se les denomina 'informantes' y, una vez establecidos los contactos, el equipo de campo se desplaza a los ayuntamientos a trabajar con estas personas para revisar y corregir, si procede, la toponimia escrita en fuentes documentales (mapas topográficos y Catastro) y para recuperar de la memoria la toponimia no escrita. 

Los consistorios han acogido el proyecto con gran interés y disposición facilitando el acceso a estos 'informantes', en su mayoría los mayores de los pueblos, que han dedicado mucho tiempo a colaborar con el Gobierno regional en estas labores. 

Mediante estos trabajos se ha concluido que "los topónimos son testigos mudos de la historia de los pueblos, de sus costumbres, de sus fiestas, de sus tradiciones y de sus creencias; en una sola palabra, del modo de vida y el conocimiento de los antepasados de la zona", ha resumido el director general. 

El Plan Cartográfico da cumplimiento al Plan Nacional en el que las comunidades autónomas tienen participación y se desarrollan conjuntamente diversos proyectos. Incorpora como principal novedad respecto al anterior el establecimiento de una tarifa plana del software profesional necesario para trabajar con Sistemas de Información Geográficos y que permitirán la extensión del uso y manejo de esta potente herramienta a todos los servicios técnicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Esta iniciativa va en la línea de continuar con todas las políticas del Gobierno regional en materia de planificación territorial para dotar a Castilla-La Mancha de los últimos avances tecnológicos y de estudio del territorio. Con respecto al anterior plan cartográfico, se ha incrementado un 32 por ciento el presupuesto de inversión.

Friday, November 24, 2017

Conférence sur la toponymie bretonne

Abers Tourisme

Conférence de Michel Priziac sur la toponymie bretonne.

Dates : 7 décembre 2017
Horaires : 19:00
Entrée : Gratuit
 Sémaphore 
29870 Landéda
 02 98 04 94 66 

Wednesday, November 22, 2017

XXI Международная и всепольская ономастическая конференция

UMCS

ПРИГЛАШЕНИЕ
на XXI Международную и общепольскую ономастическую конференцию 
„Ономастическая терминология – Образование имен собственных”,
Казимеж Дольны, 4-6 октября 2018 года


Организаторы:
Университет Марии Кюри-Склодовской в Люблине (Гуманитарный факультет)
Ономастическая комиссия при Комитете по лингвистике Польской академии наук
Комиссия по славянской ономастике при Международном комитете славистов
Люблинское отделение Общества любителей польского языка

El lingüista Ignasi Muntaner fa una xerrada sobre “La toponímia de Ribes”

CPNL

Muntaner va reivindicar la riquesa que ens aporten els topònims i la connexió que tenen amb la nostra història i la dels nostres avantpassats.El 14 de novembre passat, alumnat dels cursos de català i de l'Escola de Persones Adultes, participants en el programa Voluntariat per la llengua (VxL) i públic en general de Sant Pere de Ribes van poder gaudir de la xerrada "La toponímia de Ribes".
Ignasi Muntaner, membre de l'Institut d'Estudis Penedesencs, lingüista i escriptor va ser l'encarregat d'explicar  per què alguns indrets, masies i carrers de Ribes es diuen com es diuen i quin n'és l'origen.  En la xerrada va explicar que alguns d'aquests noms es poden documentar des de fa 1000 anys  i que d'altres són molt més recents.
Muntaner va reivindicar la riquesa que ens aporten aquests topònims i la connexió que tenen amb la nostra història i la dels nostres avantpassats. Sens dubte, un patrimoni que cal conèixer i conservar.
L'acte va tenir lloc al Centre Cultural El Local, de Sant Pere de Ribes, que ha estat remodelat i reobert enguany, i estava organitzat per la regidoria de Cultura, el Servei de Català i l'Escola de Persones Adultes, amb la col·laboració de l'Institut d'Estudis Penedesencs.

Tuesday, November 21, 2017

Plädoyer für eine Gender-Onomastik

Uni Innsbruck

Gastvortrag Damaris Nübling

Personennamen und Geschlecht(erordnung): Plädoyer für eine Gender-Onomastik

Kurzbeschreibung: Personennamen dürften den größten sprachlichen Beitrag zur Herstellung von Geschlecht leisten. Indem Vornamen so geschlechtssegregiert sind wie sonst nur Toiletten, prozessieren sie auch die Geschlechterordnung. Merkwürdigerweise korreliert diese enorme Funktionsfülle in keiner Weise mit dem Interesse, das Linguistik, Onomastik und Soziologie den Personnenamen bislang gewidmet haben. Der Vortrag skizziert drei Fälle: 1. das derzeitige phonologische Degendering von Vornamen (Luca, Noah); 2. die Überschreitung der Geschlechtergrenze bei Kosenamen (Alex, Schatz); 3. Geschlechtsklassenwechsel von Transgender-Personen.

Zeit: Montag, 27. November 2017, 10:15 Uhr

Ort: UR 40432

Gastvortrag im Rahmen der LV Feministische Linguistik - Studierende und Interessierte sind herzlich eingeladen

Saturday, November 18, 2017

Viana do Bolo quiere que Internet respete la toponimia oficial

La Voz de Galicia


El pleno debatirá instar a las empresas tecnológicas que usen el nomenclator correctamente

Los topónimos mal escritos en aplicaciones de Internet como los mapas son un caballo de batalla para el gobierno de Viana do Bolo, que quiere que las empresas tecnológicas respeten el nomenclator oficial y dejen de poner cosas como Viana del Bollo. Que no existe, y está mal, por mucho que a veces se defienda la construcción apelando al «eso es en castellano». Pero no. Viana do Bolo es Viana do Bolo aquí y en China, y así quiere el gobierno local que se respete cuando alguien busca la localidad en la red. Es por eso que al pleno de esta tarde irá una propuesta de la alcaldía en ese sentido, para pedir a las empresas tecnológicas que respeten la toponimia. La petición no se ciñe únicamente al nombre del municopio, sino también a todos los pueblos del territorio.


En la sesión también se debatirá una propuesta de aceptación de la donación de 7.000 libros para la biblioteca municipal. Es una propuesta del abogado Nemesio Barxa, natural del pueblo de Caldesiños, que quiere firmar la cesión de su colección privada, que pasaría a ser propiedad del Concello de Viana tras su fallecimiento. Son libros en varios idiomas, así diversas publicaciones literarias, que el abogado ha ido sumando a lo largo de los años.

También se elegirá en el pleno, que comenzará a las ocho de la tarde, al juez de paz sustituto.

Thursday, November 16, 2017

Call for papers: "Names in Writing" Conference in Sweden

University of Gothenburg

NORNA:s 48th symposium


29–30 November 2018, University of Gothenburg and Institute for Language and Folklore, Gothenburg

Call for papers


The study of writing has gained increasing importance within linguistics and culture studies in recent years. The field has widened substantially focusing not only on graphemics and spelling principles, but also on the mediality of writing, writing practices and social dimensions of writing. Within name studies, the study of writing has not yet been recognized as a field in its own right, even though written names have been a recurring subject of analysis. At the same time, there are studies outside the traditional field of name studies that focus on written names from several of the above named perspectives.
The theme of this symposium is names in writing. It will give scholars a chance to reflect on the significance of writing in the study of names and provide a platform to discuss approaches from different fields.

Topics could include, but are not limited to:

 • The graphemics of names, names and orthography
 • Nomenclature
 • Names in different writing systems
 • Language development in written names
 • Written names in language contact
 • Typography and graphics of names
 • Written name and identity
 • Written name and authority
 • Written names in the public sphere

We invite proposals for 20-minute paper presentations or for posters on any topic related to names in writing, from both modern and historical contexts. Please send an abstract of up to 300 words (excluding references) to namniskrift@sprak.gu.se by 20 February 2018. Include your name, email address and affiliation in your abstract. Feedback and letters of acceptance will be provided by 30 April 2018.

Invited speakers (confirmed):


 • Johan Järlehed (University of Gothenburg)

      • Damaris Nübling (University of Mainz)
        

Conference languages

Nordic languages, English

Publication

We plan to publish conference proceedings using a peer review process. An invitation for submission of contributions will be sent out separately after the conference.

Practical information

Practical information on organizational matters will be published here by January 2018.
The conference is arranged by the Department of Languages and Literatures, Gothenburg University, and Institute for Language and Folklore, Gothenburg. Venue: Olof Wijksgatan 6, Gothenburg ("Gamla hovrätten").

Contact information

Organizing committee

Maria Löfdahl, Institute for Language and Folklore, Gothenburg
Michelle Waldispühl, Department of Languages and Literatures, University of Gothenburg
Lena Wenner, Institute for Language and Folklore, Gothenburg

Contact address

Wednesday, November 15, 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ 21ου ΤΟΜΟΥ «ΟΝΟΜΑΤΩΝ»


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας βρίσκεται στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους αξιότιμους εταίρους της, τους συνεργάτες-συγγραφείς καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, για την πραγματοποίηση της έκδοσης του 21ου τόμου του περιοδικού «Ονόματα», τέσσερα χρόνια μετά την τελευταία έκδοση του 20ού.

Ο τόμος -ο οποίος αποφασίστηκε ομόφωνα να αφιερωθεί στη μνήμη του προσφάτως εκλιπόντος πρώην Προέδρου της Εταιρείας μας Χρ. Οικονομόπουλου- περιέχει τα Πρακτικά των δύο τελευταίων ονοματολογικών εκδηλώσεων της Εταιρείας μας, οι οποίες είχαν πραγματοποιηθεί πριν από 7 χρόνια (κατά το 2010) στην Αθήνα.
Συγκεκριμένα, πρόκειται αφενός για την επετειακή Ημερίδα της Τριακονταετηρίδος, επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 30 ετών από την ίδρυση της Εταιρείας μας (1980-2010) από τον αείμνηστο Ιωάννη Θωμόπουλο, η οποία διεξήχθη στις 27 Ιανουαρίου 2010 και αφετέρου για τη Διημερίδα που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του Καθηγητή Γλωσσολογίας και πατέρα των εν Ελλάδι γλωσσολογικών σπουδών Γεώργιο Ν. Χατζιδάκι, η οποία διεξήχθη στις 11 και 12 Νοεμβρίου 2010. Εκτός από τα προαναφερθέντα πρακτικά, στον τόμο περιέχονται επίσης υπό μορφή παραρτήματος τα περιεχόμενα των 20 πρώτων τόμων των «Ονομάτων» καθώς και ένα ακόμα ονοματολογικό άρθρο.

Toponymy as landscape descriptor element. The case of the Ribera del Júcar

University of ValenciaDate:14 november 2017 at 19:00 to 20:30. Tuesday.
Place:Casa de la cultura de Alzira
Description:
Conference of the “UNIVERSITAT I SOCIETAT” programme of Alzira, by professor Joan Carles Membrado Tena.
The Office of the Vice Principal for Territorial Projection and Participation continues with the conference cycle “UNIVERSITAT I SOCIETAT” (University and Society) of Alzira Open to the general public.
This cycle aims to complement the training offer of UNISOCIETAT.
The “UNIVERSITAT I SOCIETAT” programme arises from the commitment of the City Council of Alzira, with the support of the University of Valencia, to lifelong learning. This lecture is targeted to people over 30 years old resident in this town and Ribera Alta region who are interested in learning and are motivated by culture.
Organized by:
Office of the Vice Principal for Territorial Projection and Participation in collaboration with the City Council of Alzira..
More information:

Monday, November 13, 2017

Conférence "Au coin des rues de Saint-Lô : genèse et philosophie d'un ouvrage d'odonymie"

SFO

La prochaine conférence de la SFO se déroulera le lundi 20 novembre, à 15 h, à la salle d’Albâtre du CARAN (Centre d’accueil et de recherche des Archives nationales), 11 rue des Quatre-Fils, Paris 3e (Métro Rambuteau).

Stéphane Laîné, Normandie Université, (Unicaen)
"Au coin des rues de Saint-Lô : genèse et philosophie d'un ouvrage d'odonymie"

Durant douze ans, des membres de l’Université inter-âges de Saint-Lô ont consacré leur temps libre à la recherche de l’origine des noms des rues et des lieux-dits de leur ville. D’abord seuls, puis sous la direction de Stéphane Laîné, auteur d’une thèse consacrée à la prononciation des noms de communes du Nord-Cotentin et chargé de cours à Unicaen et à Rennes 2, ils ont fouillé les archives anciennes et récentes pour retrouver les dénominations passées, les changements intervenus au cours des siècles, les tendances qui ont présidé au choix des noms des artères. Au coin des rues de Saint-Lô est aussi un ouvrage original et novateur, parce qu’il met pour la première fois en application une typologie conçue par un chercheur du CNRS, Pierre-Henri Billy. Il se démarque ainsi de la plupart des autres livres consacrés à l’odonymie, conçus comme des abécédaires, et démontre la pertinence d’un classement thématique.