Saturday, April 29, 2023

Scottish Place-Name Society's Annual General Meetind and Spring Conference 2023

 link 

                                    SPRING CONFERENCE

Saturday, 13th May 2023
William Elder Building
56-58 Castlegate, Berwick-Upon-Tweed, TD15 1JT

The Society’s 2023 AGM & Spring Conference will take place on Saturday, 13th May 2023, at William Elder Building, 56-58 Castlegate, Berwick-Upon-Tweed, TD15 1JT.

The Conference will offer an exciting programme of talks by leading place-name experts and researchers.

Tickets are available for £25 and include a seat at the conference, tea, coffee, and a buffet lunch. Student tickets are available at concession price of £15 (for full-time students). Spaces are limited – if you are interested in attending, please book your tickets promptly to avoid disappointment.

To book your ticket, please follow the instructions below. 

Membership of the Society is not required in order to attend the conference, however please consider taking advantage of the Society’s special offer – Conference Ticket + 1-year Membership for the price of £30. Ordinarily, membership costs £7 a year or £18 for 3 years. Life membership is also available at a cost of £90. For more information, please https://spns.org.uk/membership.

XXIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

 link 

Szanowni Państwo,

zbliża się termin XXIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2023 roku w Opolu. Jej współorganizatorem i gospodarzem jest tym razem Uniwersytet Opolski.Cykliczna Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna daje zawsze możliwość wymiany doświadczeń onomastów z Polski i zagranicy (z krajów słowiańskich i pozasłowiańskich). Kolejne spotkania wpisują się w nurt najbardziej aktualnych zagadnień językowych dotyczących zarówno aspektów teoretycznych, jak i badań materiałowych.

Tematem najbliższej konferencji uczyniliśmy Onomastykę kulturową. W ostatnich latach obserwuje się zwrot w onomastyce w kierunku badań interdyscyplinarnych, ujmujących język jako zwierciadło procesów historycznych, politycznych i kulturowych. Onomastyka, podobnie jak lingwistyka kulturowa, mieści się w nurcie lingwistyki antropologicznej, u podstaw której leży przekonanie o kulturowym charakterze języka – źródle wiedzy o sposobie myślenia człowieka o świecie. Odchodząc od autonomicznego spojrzenia na język i opisu języka samego dla siebie, wyznacza ona badaczowi poszerzone pole zainteresowań.

Proponujemy skoncentrowanie się wokół następujących problemów badawczych:

 • zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych; metodologia kulturowych badań onomastycznych; nazwy własne w świetle etnolingwistyki, lingwistyki kulturowej i antropologicznej, językowego obrazu świata;
 • nazwy własne na pograniczach kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych, geograficznych;
 • kognitywne ujęcie onimii: punkt widzenia twórcy i użytkownika nazwy, nazwy własne jako nośniki wartości, kategoryzacja i klasyfikacja nazw własnych, stereotypy a nazewnictwo;
 • nazwy określonych desygnatów w różnych kulturach i językach;
 • nazwy własne w dyskursie; wtórne funkcje nazw własnych: m.in. kulturotwórcza, ludyczna, pragmatyczna, marketingowa, perswazyjna;
 • nazwy własne a wytwory kultury: komiks, film, muzyka, książka, plakat, sztuka, moda itp.

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko językoznawców, lecz także przedstawicieli innych dyscyplin podejmujących refleksję naukową na temat nazw własnych. Języki XXIII MiOKO to – poza słowiańskimi – także język angielski, niemiecki i języki romańskie.

Zapraszamy serdecznie Gości z kraju i zagranicy. Jesteśmy przekonani, że konferencja stanie się ważnym wydarzeniem naukowym i będzie okazją do prezentacji osiągnięć naukowców zajmujących się problematyką nazw własnych, a także do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami z różnych krajów.

Organizatorzy

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. prof. UO Danuta Lech-Kirstein (przewodnicząca)
dr hab. prof. UO Katarzyna Łeńska-Bąk (z-ca przewodniczącej)
dr hab. prof. UO Anna Tabisz (z-ca przewodniczącej)
dr Julia Piotrowska (członkini)
dr Daniel Borysowski (członek)
dr Radosław Marcinkiewicz (członek)
dr Anna Andrzejewska (sekretarz)
mgr Katarzyna Preuhs (sekretarz)

ZAPROSZENIE W WERSJI PDF DO POBRANIA

Friday, April 28, 2023

Науковий семінар, присвячений памʼяті професора катедри української мови Редька Юліана Костянтиновича

 ссылка 


Шановні колеги, катедра української мови ім. професора Івана Ковалика Львівського національного університету ім. Івана Франка запрошує на науково-методичний семінар, який відбудеться у середу, 3 травня, о 14:00, присвячений памʼяті професора катедри української мови Редька Юліана Костянтиновича

Програма семінару:Біографічна довідка Професора (Мосур О.С)
Редько Ю.К. як письменник і літературознавець (Криса Б.С.)
Ономастичний доробок вченого (Купчинська З.О.)
Редько Ю.К. як перекладач (Назаркевич Х.Я.)
Презентація книги Редька Ю.К. “Сучасні українські прізвища” (2023)
Спогади


Зустріч відбудеться у змішаному форматі – наживо (авд. 231) та дистанційно на платформі Zoom

Підключитися до конференції Zoom можна буде за покликом:

https://us02web.zoom.us/j/4059050287?pwd=cXFyU2pYekQ5bzFvLy93S09hdUp1UT09

Ідентифікатор конференції: 405 905 0287

Код доступу: 9105R

Как у татар и тюрков появились фамилии

Как появились татарские имена (часть 1): Булгары, Ислам и Советский Союз

Wednesday, April 26, 2023

English Place-Name Society is 100 years old!

 


They're celebrating their centenary this year, and are holding an event in Nottingham on 9 September 2023 featuring a range of speakers, including a public lecture by Prof. David Crystal. 

Mark your diaries, and watch this space for registration!: https://twitter.com/The_EPNS

Names and borders. Proceedings of The 17th Nordic Name Research Congress are now available online

 link 

Names and borders. Proceedings of The 17th Nordic Name Research Congress, 8–11 June 2021. 

Edited by Väinö Syrjälä, Terhi Ainiala & Pamela Gustavsson. 

The 17th Nordic Name Research Congress was held online in June 2021 and arranged by the University of Helsinki in cooperation with The Society of Swedish Literature in Finland, Institute for the Languages of Finland and Södertörn University. These proceedings contain fourteen articles based on papers presented at the congress, discussing different perspectives on the congress theme or other issues with personal names, place names or other types of proper names. Summaries in English are included. 

Keywords: onomastics, name research, congress proceedings, names and borders, personal names, place names, other names 

Nyckelord: namnforskning, kongressrapport, namn och gränser, personnamn, ortnamn, övriga namn

Sunday, April 23, 2023

Zelenskyi signs law banning toponyms related to Russia

 link

President Volodymyr Zelenskyy has signed a law "On the Condemnation and Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy in Ukraine and the Decolonisation of Toponymy", establishing a ban on the distribution of symbols of Russian imperial policy throughout Ukraine.

Source: Verkhovna Rada [Ukrainian parliament] website

Details: As of 21 April, Zelenskyy signed draft law No. 7253 "On Amendments to the Law of Ukraine "On Geographical Names" regarding the decolonisation of  toponymy and streamlining the use of geographical names in settlements of Ukraine".

Corrected: The original version of the news said that Zelenskyy signed the law "On Geographical Names", which "prohibits geographical names associated with Russia."

In fact, we are talking about the final version of the law entitled "On the Condemnation and Prohibition of Propaganda of Russian Imperial Policy in Ukraine and the Decolonisation of Toponymy".

The news also discussed the essence of the draft law adopted in the first reading, after which it was significantly expanded and changed.

Updated: The law comes into force three months after its publication, during which time the Cabinet of Ministers must prepare a regulatory framework to implement its provisions.

Under the adopted law, the production, distribution and public use of symbols of Russian imperial policy in Ukraine are prohibited. 

The symbols of Russian imperial policy include, in particular:

 • monuments dedicated to persons who held senior positions in government and administrative bodies, political organisations, parties, armed formations of State entities of Russia and who participated in or contributed to the implementation of Russian imperial policy;
 • monuments dedicated to individuals who publicly supported, glorified or justified Russian imperial policies, called for Russification or Ukrainophobia;
 • names of geographical objects and objects of local toponymy in honour of the persons mentioned above or names in honour of Russian cities and other geographical, historical and cultural objects of Russia;
 • flags and anthems of Russian state entities.

In order to comply with the requirements of this law, state authorities and local self-government bodies must remove from public spaces monuments dedicated to persons involved in the implementation of Russian imperial policy, as well as rename streets, squares, parks, squares, and geographical objects that contain symbols of Russian imperial policy. 

Legal entities, political parties, and other associations of citizens with symbols of Russian imperial policy in their names or statutory documents must bring their founding documents, names, and/or symbols into compliance with this law within one month from the date of entry into force of the law.

In addition, the law provides that geographical features with Russified names (in particular, Yuzhne, Sievierodonetsk, Yuzhnoukrainsk) must bring their names in line with Ukrainian spelling or return the historical name. 

Friday, April 21, 2023

Заочный конкурс научных разработок для молодых ученых «Концептуализация имени собственного»

 ссылка 

Кафедра русского языка филологического факультета Адыгейского государственного университета в рамках проведения Международного форума «Русский язык в поликультурном образовательном пространстве Юга России и Северного Кавказа» - обучающего семинара по лингвокультурологии для студентов, молодых ученых «Концептуализация имени собственного» -  объявляет заочный конкурс научно-исследовательских работ «Концептуализация имени собственного».Цель и задачи мероприятия

В целях стимуляции научно-исследовательской деятельности студентов филологических специальностей, повышения интереса студентов, магистрантов и аспирантов к изучению имени собственного, разработки теоретических и практических аспектов современной ономастики и когнитивной лингвистики. Перед участниками ставится задача представить оним в дискурсивном пространстве СМИ, рекламы, фольклора и/или художественной литературы, что сопровождается «семиотической или номинативной плотностью» и характеризуется большим диапазоном языковых синонимов релевантных аксиологической составляющей лингвокультурного концепта.

 

 

Участники конкурса

К участию в конкурсе принимаются научно-исследовательские проектные работы отдельных студентов или творческих групп обучающихся образовательных организаций высшего образования в электронном варианте.

Форма, сроки и место проведения

Конкурс конкурс научно-исследовательских работ проводится в заочной форме на базе Адыгейского государственного университета. Сроки проведения: с 15 февраля 2023 г. по 30 апреля 2023 г. Для участия необходимо в срок до 30 апреля 2023 г. прислать на электронный адрес elensokur@mail.ru заявку участника и выполненную работу. Подведение итогов заочного конкурса работ «Концептуализация имени собственного» состоится 23 мая 2023 г. в конференц-зале Адыгейского государственного университета.

Требования к содержанию и оформлению работ

Исследовательские работы должны быть выполнены в печатном виде (шрифт Times New Roman 14 размера, поля – по 2 см., формат А4) до 15 страниц. Приветствуется систематизация материала с помощью схем и таблиц, презентаций в формате Power Point. Представляемые работы должны отличаться самостоятельностью исследования, актуальностью тематики, новизной и отражать структуру, предложенную в качестве модели анализа имени собственного.

 

Примерная структура концептуального портрета имени

(доктор филологических наук, профессор Воркачев С.Г.)

 

А. Общеноминативные характеристики

1. Вариативность и дискурсная принадлежность (области бытования);

2. Семантические составляющие:

а) предметная/понятийная;

б) образная (метафорическая, перцептивная/ассоциативная, прецедентная);

в) ценностная;

г) вербальная/значимостная (этимология, словообразовательная активность и пр.)

 

В. Характеристики имени собственного

1. Семантический разряд (топонимы, личные имена и пр.);

2. Символьность как способность становиться символом;

3. Другие.


UPNS Spring Lecture ‘Microtoponymy in the Ordnance Survey Memoranda — a case study from the Dublin glens’

 


For this year's UPNS Spring Lecture we will be welcoming Aindí Mac Giolla Chomhghaill (Placenames Branch) who will be talking about ‘Microtoponymy in the Ordnance Survey Memoranda — a case study from the Dublin glens’. Register here eventbrite.co.uk/e/the-deirdre-

Thursday, April 20, 2023

Международная конференция по общей и региональной ономастике «II НАМИТОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»

 ссылка 

Адыгейский государственный университет в III МЕЖДУНАРОДНОМ ФОРУМЕ «РУССКИЙ ЯЗЫК В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ ЮГА РОССИИ И СЕВЕРНОГО КАВКАЗА», который состоится с 22 по 24 мая в Майкопе.

Организаторы форума - Адыгейский государственный университет, филологический факультет АГУ (кафедра русского языка и Лаборатория ) и Научно-исследовательская лаборатория «Дагестанская ономастика» Дагестанского государственного университета. Информационную поддержку мероприятия оказывает Российское общество преподавателей русского языка и литературы (РОПРЯЛ) и Международная ассоциация преподавателей русского языка и литературы (МАПРЯЛ).

Форум предусматривает мероприятия для представителей разных уровней образовательной системы - ученых-преподавателей, учителей, аспирантов, студентов. На них будут обсуждаться актуальные научные, методологические и методические проблем. Планируются пленарное и секционные заседания, семинар, открытые лекции, дискуссионные площадки, подведение итогов заочных конкурсов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ФОРУМА

 • Пленарное заседание. 

 • Международная конференция по общей и региональной ономастике «II НАМИТОКОВСКИЕ ЧТЕНИЯ»
Направления работы конференции: 

- Актуальные проблемы теории ономастики 
- Проблемы региональной топонимики, микротопонимики и урбанонимики 
- Литературная ономастика 
- Имя собственное в рекламе и новые объекты ономастики 
- Фольклорная ономастика народов Юга России и Северного Кавказа: теонимы и мифонимы в различных этнокультурах 
- Онимное и отонимное словообразование: динамика развития системы и способов номинации 
- Социолингвистический аспект в исследовании современного русского языка 
- Русский язык и язык СМИ

Для участия в конференции и других мероприятиях Форума можно скачать Заявку и требования к оформлению материалов статьи по ссылке https://disk.yandex.ru/i/oAhr3A6FrmAypA , затем прикрепить файлы и выслать на kafruagu@mail.ru

Заявка на участие принимаются (по прилагаемой форме) – до 25 апреля.

По результатам конференции планируется издание сборника научных статей (РИНЦ), сборника лучших конкурсных работ, которое осуществляется за счет организаторов. 

Подробности в информационном письме

Monday, April 17, 2023

Place-names and emotional landscapes in medieval Icelandic narratives

 link

Digital NORNA-föreläsning med Emily Lethbridge


Inom ramen för NORNA:s öppna digitala föreläsningsserie kommer Emily Lethbridge, associate research professor at the Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies, Reykjavík, att hålla föredrag den 26/4 kl. 15.00-16.00 (svensk tid) med titeln: Place-names and emotional landscapes in medieval Icelandic narratives (se även abstrakt nedan). Emily kommer att tala engelska under föredraget. Studenter, kolleger och andra intresserade är välkomna att delta via zoomlänken, som alltså kan spridas vidare, nedan:

https://hh-se.zoom.us/j/67603463886

In this talk, Emily will present some findings from her research on the role of place-names (and the anecdotal, narrative etymologies that sometimes accompany them) in the medieval Icelandic literary corpus (especially the Íslendingasögur and Landnámabók). After a broad overview, attention will turn to the subject of emotional landscapes, with analysis of what range of emotions are evoked by a selection of place-names and etymologies found in narratives under focus. In conclusion, the extent to which emotional responses to place-names might have an impact on the reception of the sagas in different contexts will be considered.

Datum: 
onsdag, april 26, 2023

Sunday, April 16, 2023

Writing Names in Medieval Sacred Spaces

 link 


Estelle Ingrand-VarenneElisa PallotiniJanneke Raaijmakers † (eds)

This volume proposes a framework for reflection on practices of writing personal names in medieval sacred spaces, by focusing mainly (but not solely) on inscriptions from the Latin West, from the Late Antiquity to the Early Middle Ages.

This volume proposes a framework for reflection on practices of writing personal names in medieval sacred spaces, uniting historians, art historians, and specialists in written culture (both epigraphers and palaeographers). It traces the forms and functions of names that can be found within the space of early medieval churches and cemeteries, focusing mainly, but not solely, on inscriptions. By examining names written in various kinds of media, from liturgical books to graffiti and more formal inscriptions, the contributors investigate the intentions and effects of the act of writing one’s own name or having one’s name written down. Their interest resides less in the name itself than the interactions it had with its spatial, iconographic, linguistic, ritual, and cultural context, and what this indicates about medieval graphical practices. What is a name from a graphic point of view? What are the specificities of the epigraphic manifestations of names? By whom were names written, and for whom were they intended (if they were even meant to be accessed)? Addressing these and other questions, this volume shows the importance of inscriptions as historical sources and the contribution they give to the study of medieval societies at the intersection of history, anthropology, archaeology, linguistics, and semiology.

TABLE OF CONTENTS

Introduction — VINCENT DEBIAIS

Le nom et l’être: De la théorie aux mises en forme épigraphiques — ESTELLE INGRAND-VARENNE

Graver son nom dans la pierre: Aspects techniques et culturels — THIERRY GREGOR

Topographie du nom du saint dans l’église: L’exemple des inscriptions brèves de dédicace — ANNICK GAGNÉ

Le nom, marque dans l’image et marqueur de l’objet — VINCENT DEBIAIS

Le nom à l’oeuvre: Les signatures épigraphiques d’artistes et de commanditaires entre quête de gloire et perspectives eschatologiques — EMILIE MINEO

Hic fuit: Scratching Names on Sacred Walls — CARLO TEDESCHI

Saints’ Names and Relics: The Evidence of Church Inscriptions — ELISA PALLOTTINI

Ces morts dont on inscrit le nom dans la pierre ... — CÉCILE TREFFORT

Et breve in exigo marmore nomen ero: Un seul nom pour épitaphe (Gaule, Aquitaine, VIe-VIIIe s.) — MORGANE UBERTI

The Memory of a Person’s Name — JANNEKE RAAIJMAKERS

The Social Meaning of Names — JANNEKE RAAIJMAKERS

Naming as a Liturgical Act — ELS ROSE

Beyond the Pale? Those Who Were Not Worthy to Be Named — MARCO MOSTERT

Conclusions — ESTELLE INGRAND-VARENNE, ELISA PALLOTTINI, and JANNEKE RAAIJMAKERS

Bibliography • Pages: xx + 386 p.
 • Size:156 x 234 mm
 • Illustrations:94 b/w, 26 col., 4 tables b/w., 3 maps color
 • Language(s):English, French
 • Publication Year:2023

Saturday, April 15, 2023

II Congreso Toponomasticon Hispaniae "Claves en la investigación toponímica"

 link

Tras el Primer Congreso Toponomasticon Hispaniae. Interterritorialidad e interdisciplinariedad, que tuvo lugar en Lérida, entre los días 27 y 29 de junio de 2022, como sección especial del congreso internacional “International Medieval Meeting”, el II Congreso Toponomasticon Hispaniae. Claves en la investigación toponímica tendrá lugar en Miraflores de la Sierra y Alcalá de Henares (Madrid) entre los días 2 y 4 de octubre de 2023.El congreso reunirá a miembros de los seis proyectos coordinados en el Toponomasticon Hispaniae y a otros investigadores en las distintas facetas de la toponimia. Será una gran ocasión para compartir ideas, discutir algunas cuestiones de detalle en la coordinación de los proyectos y seguir avanzando en la página de resultados, que está ya activa. Servirá, en definitiva, para dar un impulso notable al proyecto integrado cuando se alcanza precisamente el ecuador de su duración temporal.

La residencia universitaria "La Cristalera" de la UAM nos ofrece una posibilidad magnífica para este congreso con unas instalaciones de gran calidad, a un precio muy competitivo. Por ello mismo, al celebrarse en su mayor parte  en una residencia universitaria y en este entorno privilegiado, este congreso está concebido también como unas jornadas de convivencia estrecha en las que el intercambio y contraste de pareceres y conocimientos tendrán lugar no solo en las sesiones científicas, sino antes y después de ellas en la medida en que cada uno de los participantes así lo estime oportuno. Por esta razón, la organización ruega encarecidamente a los participantes que su estancia se prolongue durante todas las jornadas.

El comité científico del congreso está integrado por los siguientes miembros:

Emilio Nieto Ballester (Universidad Autónoma de Madrid),  Jairo Javier García Sánchez (Universidad de Alcalá), Ana Boullón Agrelo (Universidade de Santiago de Compostela), Emili Casanova Herrero (Universitat de València), Toribio Fuente Cornejo (Universidad de Oviedo), Javier Giralt Latorre (Universidad de Zaragoza), Patxi Xabier Salaberri Zaratiegi (Universidad Pública de Navarra, Nafarroako Unibersitate Publikoa), Francisco Javier Terrado Pablo (Universitat de Lleida).

Lenguas oficiales: todas las de España y Portugal.

Tendrá lugar en la Residencia Universitaria "La Cristalera", en el municipio de Miraflores de la Sierra los días 2 y 4 de octubre, y en la Universidad de Alcalá el día 3.

Todos los participantes y asistentes podrán obtener un certificado de presentación de comunicación y de asistencia.

Justizminister Buschmann will mehr Auswahl beim Familiennamen

 Link 

Da das deutsche Namensrecht bislang relativ wenig Spielraum lässt, hat Justizminister Marco Buschmann am Dienstag einen Entwurf zur Modernisierung des Namensrechts vorgelegt. Künftig sollen gemeinsame Doppelnamen erlaubt sein, mit oder ohne Bindestrich. Doch die Reform sieht noch weitere Änderungen vor.

Auch ein nicht-verheiratetes Paar soll die Möglichkeit erhalten, gemeinsamen Kindern einen Doppelnamen, also die Namen beider Elternteile, zu geben.

Eine Aneinanderreihung beliebig vieler Namen soll hingegen nicht möglich sein.

Das Verschmelzen von Nachnamen, wie es die Grünen vorgeschlagen haben, ist nicht Teil des Entwurfs.

Wer sich für einen Doppelnamen entscheidet, soll künftig nicht mehr zum Einfügen eines Bindestrichs gezwungen werden. Das Bundesjustizministerium hat dazu am Dienstag in Berlin einen Gesetzentwurf vorgelegt. Tritt die Reform in der von seinem Ministerium vorgesehenen Fassung in Kraft, bliebe es Eheleuten von Januar 2025 an selbst überlassen, ob sie ihre Namen mit oder ohne Bindestrich hintereinandersetzen wollen.

Länder und Verbände können nun bis zum 26. April zu dem Gesetzentwurf Stellung nehmen.

Beispiel: Schmitz und Koppe

Ein Beispiel: Herr Schmitz und Frau Koppe könnten nach der Eheschließung dann beide Schmitz-Koppe, Schmitz Koppe, Koppe Schmitz oder Koppe-Schmitz heißen. Die Möglichkeit, dass beide nur Koppe oder nur Schmitz heißen, bleibt ebenso weiter bestehen wie die Variante, dass jeder seinen Nachnamen behält und kein gemeinsamer Familienname festgelegt wird.

Doppelnamen sollen auch für Kinder nicht-verheirateter Paare möglich sein

Entscheidet sich ein Paar für einen Doppelnamen als Ehenamen, führen diesen auch die gemeinsamen Kinder. Nach den Vorstellungen des Bundesjustizministeriums soll künftig auch ein nicht-verheiratetes Paar die Möglichkeit erhalten, dem gemeinsamen Kind einen Doppelnamen aus den beiden Nachnamen der Elternteile zu geben.

Der Zwang zur Namensänderung nach einer Erwachsenenadoption soll dem Gesetzentwurf zufolge aufgehoben werden. Die angenommene Person soll den bisherigen Familiennamen behalten können, den Namen der annehmenden Person erhalten können oder eine Kombination aus dem bisherigen und dem Namen der annehmenden Person wählen können.

Beispiel: Hoff und Binz

Heißen die unverheirateten Eltern etwa Hoff und Binz, könnte das ihre Tochter Luise, für die beide sorgeberechtigt sind, demnach mit Nachnamen Hoff-Binz, Binz-Hoff, Hoff Binz oder Binz Hoff heißen. Die herkömmliche Variante, das Kind Luise Binz oder Luise Hoff zu nennen, bleibt daneben erlaubt.


Einfachere Beantragung für Scheidungskinder

In dem Entwurf wird außerdem festgelegt, dass eine Aneinanderreihung beliebig vieler Namen nicht möglich sein wird. "Eltern mit Doppel- oder Mehrfachnamen können damit keinen Dreifach- oder Vierfachnamen zum Geburtsnamen des Kindes bestimmen, sondern müssen sich für je einen der bisher geführten Namen entscheiden", heißt es.

Zudem ist vorgesehen, Stief- und Scheidungskindern in bestimmten Fällen die Änderung ihrer Namen zu erleichtern. So soll bei Scheidungskindern eine Erklärung gegenüber dem Standesamt ausreichen. Voraussetzung ist, dass der die Namensänderung anstrebende Elternteil das Sorgerecht hat und das Kind in dessen Haushalt lebt. Bisher musste bei der zuständigen Verwaltungsbehörde eine öffentlich-rechtliche Namensänderung beantragt werden.

Beispiel: Schmitz Koppe und Müller-Lüdenscheid

Wenn Manfred Schmitz Koppe eine Marina Müller-Lüdenscheid heiratet, sollen sie zwar aus je einem Bestandteil des Namens einen neuen Doppelnamen bilden können, also zum Beispiel Schmitz-Lüdenscheid oder Müller Koppe. Mehr als zwei Namensbestandteile dürfen es aber nicht sein.


Grünen-Vorschlag des "Meshing" abgelehnt

Eine aus den Reihen der Grünen ins Gespräch gebrachte Verschmelzung von Nachnamen findet sich nicht in dem Entwurf. Für eine solche Möglichkeit hatte sich kürzlich der rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion, Helge Limburg, ausgesprochen.

Beispiel: James und Harrison

Die Verschmelzung von Nachnamen ist etwa in Großbritannien bereits Praxis. Heiratet dort Herr James seine Partnerin Harrison, könnte das Paar über das sogenannte Meshing den gemeinsamen Namen Jamison tragen. 


Geschlechtsangepasste Familiennamen für Minderheiten möglich

"Das geltende deutsche Namensrecht ist in etwa so zeitgemäß wie ein Kohleofen und so flexibel wie Beton", erklärte Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP). Mit der Einführung "echter Doppelnamen" werde dem Wunsch vieler Paare entsprochen.

"Und wir werden geschlechtsangepasste Familiennamen ermöglichen, wo eine besondere Namenstradition dies vorsieht – so etwa bei den Sorbinnen und Sorben", sagte Buschmann.

Beispiel für geschlechtsangepasste Familiennamen

Herr Kral und Frau Konzack heiraten. Das Ehepaar wählt den Familiennamen des Mannes zum Ehenamen. Die Ehefrau möchte diesen ihrer sorbischen Tradition entsprechend in der geschlechtsangepassten Form Kralowa führen.