Tuesday, November 29, 2022

Many happy returns to Prof. Dieter Kremer on his prestigious 80th birthday

 It's not every day that an outstanding onomatologist turns the grand age of 80, so many happy returns to Prof. Dieter Kremer on this very prestigious birthday !

Just in time for his birthday in Berlin, he was able to receive the new volume of "his" series on Romance personal names. 

We look forward to his blog contributions and to the interesting Festschrift that will be published on this occasion.
Kremer earned his doctoral degree at the University of Cologne in 1967 with the prize-winning thesis "Die germanischen Personennamen in Katalonien". He was Professor of Romance Linguistics at the University of Trier from 1976 to 2008. The main focus of his research is (in continuation of the work of his teacher Joseph M. Piel) the onomastics of the Romance languages. Professor Kremer initiated a pan-Romance research project (PatRom) in 1987, the results of which we may enjoy since 2004.

Dieter Kremer was awarded with the Henning Kaufmann Prize (1977) and the Prix Chavée of the Institut de France (2005). He is a corresponding member of the Academia Portuguesa da História and the Real Academia Galega and, since 2011, Chairman of the German Society for Onomastics. Between 1993 and 1996, and in 2008 and 2011, he served as Vice President of the International Council of Onomastic Sciences.

Monday, November 28, 2022

3 researchers are sought to work on The Northern Ireland Place-Name Project

 Research Fellow 1    Research Fellow 2    Research Assistant

Exciting news! The Northern Ireland Place-Name Project is hiring not one, but THREE researchers to work on The Northern Ireland Place-Name Project. The vacancies are live now and will close on 5th December.The School of Arts, English and Languages (AEL) at Queen’s University Belfast, is currently seeking to appoint an exceptional candidates to the post of two Research Fellow and one Research Assistant. 

  

The successful applicant will be an active member of the project OS200: Digitally Remapping Ireland’s Ordnance Survey Heritage jointly funded by the Irish Research Council and the UK’s Arts and Humanities Research Council. The post holder will conduct research for OS200 on behalf of the Northern Ireland Place-Name Project.   

   
The successful candidate must have, and your application should clearly demonstrate you have:

 • A primary degree in Irish language and literature.
 • Obtained, or be about to obtain, a PhD in Irish or cognate discipline.
 • At least 3 years' relevant research experience to include a knowledge of relevant areas of Irish language and linguistics.
 • Demonstrable research ability as evidenced by, for example, publications, national/international conference papers, research awards, future scholarly output (working papers, research proposals, ability to outline a research project).
 • An understanding of the operational requirements for a successful research project.
 • Contribute to the School’s outreach programme by links with learned societies, community groups etc
 • Experience with information technology.
 • Sufficient breadth and depth of specialist knowledge in Irish language and linguistics and of research methods and techniques to work within established research programmes.
 • Fluency in Irish.

   

Please note the above are not an exhaustive list. For further information about the role including the essential and desirable criteria please click Candidate Information Below.

  
Fixed Term 7 months. Fixed term contract posts are available for the stated period in the first instance but in particular circumstances may be renewed or made permanent subject to availability of funding.
   

At Queen’s our people are at the heart of everything we do. As a staff member you will become part of a vibrant organisational culture, which will provide you with the opportunity to achieve your full potential and enhance your career through a continuous focus on learning and development.

   

We offer an excellent employment package that includes:

 • Great terms & conditions
 • Pension schemes
 • Flexible working by enabling you to design your working week in collaboration with your manager through a blend of remote and office working                              
 • Family-friendly initiatives
 • Career development opportunities
 • Support for health & mental wellbeing
 • Generous holiday entitlement of 8.4 weeks a year (made up of 23 days annual leave, 10 closure days and 9 bank holidays)

Friday, November 25, 2022

Областной семинар ономастической комиссии в Павлодаре


Ономастика всегда вызывает бурный интерес у павлодарской общественности. В этом году в нашем регионе работа ономастической комиссии была очень активной , в результате переименованы населенные пункты и улицы. Дальнейшие направления развития обсудили на областном семинаре в Павлодаре.

Monday, November 21, 2022

The Referential Mechanism of Proper Names

 link 

Cross-cultural Investigations into Referential Intuitions

Friday, November 18, 2022

Gender-Neutral Names in America

 link

Over the course of the last three decades, gender-neutral names have become more common across the United States. 


This graphic by
 Georgios Karamanis uses data from the U.S. Social Security Administration to show over 168,000 names, and how the ratio of boys versus girls with each of those names has changed since 1880.

The data examines names that have been given to both genders, so any gender-specific names have been excluded from the dataset.

And it looks like after initially becoming more common in the early 20th century, gender-neutral names became more common after 1990.

Thursday, November 17, 2022

XXIII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna

 link

Szanowni Państwo,

zbliża się termin XXIII Międzynarodowej i Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej, która odbędzie się w dniach 19-21 października 2023 roku w Opolu. Jej współorganizatorem i gospodarzem jest tym razem Uniwersytet Opolski.Cykliczna Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna daje zawsze możliwość wymiany doświadczeń onomastów z Polski i zagranicy (z krajów słowiańskich i pozasłowiańskich). Kolejne spotkania wpisują się w nurt najbardziej aktualnych zagadnień językowych dotyczących zarówno aspektów teoretycznych, jak i badań materiałowych.

Tematem najbliższej konferencji uczyniliśmy Onomastykę kulturową. W ostatnich latach obserwuje się zwrot w onomastyce w kierunku badań interdyscyplinarnych, ujmujących język jako zwierciadło procesów historycznych, politycznych i kulturowych. Onomastyka, podobnie jak lingwistyka kulturowa, mieści się w nurcie lingwistyki antropologicznej, u podstaw której leży przekonanie o kulturowym charakterze języka – źródle wiedzy o sposobie myślenia człowieka o świecie. Odchodząc od autonomicznego spojrzenia na język i opisu języka samego dla siebie, wyznacza ona badaczowi poszerzone pole zainteresowań.

Proponujemy skoncentrowanie się wokół następujących problemów badawczych:

 • zwrot kulturowy w badaniach onomastycznych; metodologia kulturowych badań onomastycznych; nazwy własne w świetle etnolingwistyki, lingwistyki kulturowej i antropologicznej, językowego obrazu świata;
 • nazwy własne na pograniczach kulturowych, etnicznych, językowych, religijnych, geograficznych;
 • kognitywne ujęcie onimii: punkt widzenia twórcy i użytkownika nazwy, nazwy własne jako nośniki wartości, kategoryzacja i klasyfikacja nazw własnych, stereotypy a nazewnictwo;
 • nazwy określonych desygnatów w różnych kulturach i językach;
 • nazwy własne w dyskursie; wtórne funkcje nazw własnych: m.in. kulturotwórcza, ludyczna, pragmatyczna, marketingowa, perswazyjna;
 • nazwy własne a wytwory kultury: komiks, film, muzyka, książka, plakat, sztuka, moda itp.

Do udziału w konferencji zapraszamy nie tylko językoznawców, lecz także przedstawicieli innych dyscyplin podejmujących refleksję naukową na temat nazw własnych. Języki XXIII MiOKO to – poza słowiańskimi – także język angielski, niemiecki i języki romańskie.

Zapraszamy serdecznie Gości z kraju i zagranicy. Jesteśmy przekonani, że konferencja stanie się ważnym wydarzeniem naukowym i będzie okazją do prezentacji osiągnięć naukowców zajmujących się problematyką nazw własnych, a także do dyskusji oraz wymiany doświadczeń pomiędzy badaczami z różnych krajów.

Organizatorzy

 

Komitet organizacyjny:

dr hab. prof. UO Danuta Lech-Kirstein (przewodnicząca)
dr hab. prof. UO Katarzyna Łeńska-Bąk (z-ca przewodniczącej)
dr hab. prof. UO Anna Tabisz (z-ca przewodniczącej)
dr Julia Piotrowska (członkini)
dr Daniel Borysowski (członek)
dr Radosław Marcinkiewicz (członek)
dr Anna Andrzejewska (sekretarz)
mgr Katarzyna Preuhs (sekretarz)

Wednesday, November 16, 2022

The Ulster Place-Name Society's Annual Autumn Lecture 2022

link

We are delighted to be able to announce details of the Ulster Place-Name Society's Autumn Lecture in memory of Seán Mac Airt. This year's talk is on Thursday 1st December at 7pm and will given by Dr Frances Kane in person . Register:Book "Encountering Toponymic Geopolitics"

 link Place Names as a Political Instrument in the Post-Soviet States

Edited BySergei Basik
Edition1st Edition
First Published2022
eBook Published1 November 2022
Pub. LocationLondon
ImprintRoutledge
Pages204
eBook ISBN9781003293057
SubjectsGeography, Politics & International Relations

ABSTRACT

This book provides cutting-edge insights on contemporary geopolitical toponymic policy and practice in post-Soviet countries. It examines the political features of place naming as a reflection of contemporary political discourse.

With multidisciplinary insights from leading scholars, chapters explore a range of topics drawing on critical political toponymy and traditional methods. Contributions examine how the toponymic system can act as a symbol of national identity, the regional geopolitics of toponymy, and geopolitical patterns in contemporary renaming. The historical roots of toponymic decolonization are analyzed, as well as indigenous toponymy and politics, and toponymic aspects of people's daily lives. The book explores a wide range of processes in the post-Soviet realm, including power, identity, economy, social order, and how political power is changing/transforming. It considers how these processes are distributed through various geopolitical and political-economic technologies.

Offering empirically rich research from a variety of regions to give insights beyond "Western" perspectives, this book is the first to provide an in-depth exploration of post-Soviet place naming. It will appeal to students and researchers in human geography, politics, sociology, Eastern European studies, onomastics and cultural studies.

Chapter 1|28 pages

Encountering Toponymic (Geo)politics in the Post-Soviet States

Introduction
BySergei Basik

Chapter 2|20 pages

The "Ultimate Toponym" and National Imaginaries in Georgia and Azerbaijan

Inhibiting Imaginaries of Borchali Among Georgia's Azeri-Turks
ByKarli-Jo T. Storm

Chapter 3|17 pages

Nation-Building by Virtue of the Local Renaissance

"Exemplary" Decommunization of Street Names in Vinnytsia, Ukraine
ByOleksiy Gnatiuk

Chapter 5|19 pages

Communist Markers in the Information Space of Post-Communist Society

The Case of Ukraine
ByAleksander Kuczabski

Chapter 6|19 pages

Toponymic Transformation in the Capital Centers of the North Caucasus

The Politics of Identity and Memory
ByValeri Thakahov

Chapter 7|17 pages

Naming the Arctic and Siberia

The Role of Cartographic Agencies in the Soviet Toponymic Policy and Practice
ByNadezhda Mamontova

Chapter 8|16 pages

Radical Memorialization in Kazakhstan

Spaces, Places, and Capitals
ByKulshat Medeuova, Zhomart Medeuov

Chapter 9|20 pages

Onomaturgies of Toponymic Commodification in Minsk, Belarus

ByJani Vuolteenaho, Sergei Basik

Chapter 10|8 pages

Conclusion

Toward the Future Post-Soviet Political Toponymies
BySergei Basik