Sunday, December 25, 2016

Gerrit Bloothooft en David Onland schrijven beste artikel 2016 in Names

https://www.uu.nl/nieuws/gerrit-bloothooft-en-david-onland-schrijven-beste-artikel-2016-in-names

Een onafhankelijke commissie heeft besloten de jaarlijkse prijs voor het beste artikel in tijdschrift Names: A Journal of Onomastics voor 2016 toe te kennen aan dr. ir. Gerrit Bloothooft en David Onland MA (Utrecht Institute of Linguistics OTS). Ze ontvingen de prijs voor hun artikel 'Multiple first names in the Netherlands (1760-2014)' dat verscheen in editie 64 (1).

Het artikel beschrijft hoe de meernamige voornaam zich gedurende de afgelopen 250 jaar heeft ontwikkeld, op basis van een analyse van 26 miljoen voornamen. In die periode is de populariteit van de meervoudige voornaam sterk gegroeid. Het artikel toont in dat proces de geografische verschillen onder invloed van religie, de effecten van een wetsvoorstel voor een voornaambelasting in 1915, lange koninklijke namen, de inmiddels weer verdwenen populariteit van Maria, en topnamen waaruit de moderne voorkeur voor vernoeming in de tweede voornaam zichtbaar wordt.
Het wetenschappelijke tijdschrift Names: A Journal of Onomastics is verbonden aan de American Name Society (ANS), een organisatie die onderzoek naar namen en naamgevingspraktijken stimuleert, zowel in de Verenigde Staten als internationaal. De commissie die het winnende artikel koos, bestond uit Michael McGoff, Kemp Williams en Dorothy Dodge Robbins.

No comments:

Post a Comment