Monday, May 11, 2020

O projektu „Živá jména“

Website and FacebookVíte, kde v Liberci je Wolkerák, Rušička nebo Tajch? Máte i další neoficiální pojmenování, která pro orientaci ve městě používáte?
Zapojte se do projektu Živá jména a doplňte je do interaktivní mapy http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena
Aplikace „Živá jména“ je společným výzkumným projektem Katedry českého jazyka a literatury a Katedry aplikované matematiky Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické, Technické univerzity v Liberci. Navazuje a rozšiřuje dříve prováděné výzkumy toponym (například Toponyma v krajině, jejich struktura a proměny). Výzkum probíhá ve třech na sebe navazujících fázích:
  1. sběr (podzim 2019 – jaro 2020) – získání maximálního počtu používaných toponym a jejich variant spolu s jejich přibližnou polohou
  2. znalost (předpoklad podzim 2020 – jaro 2021) – šetření mající za cíl ověřit, do jaké míry jsou toponyma sebraná v první fázi mezi obyvateli Liberce známá a používaná
  3. prostorová fixace (předpoklad podzim 2021 – jaro 2022) – šetření mající za cíl zjistit u toponym s vyšší mírou znalosti/používání (např. nad 50 %) jaký konkrétní prostor popisují
Sběr živých jmen má svůj praktický potenciál. Budeme-li vědět, jaké objekty obyvatelé města používají pro svou orientaci, mohou se stát podkladem pro pojmenování nových ulic, zastávek hromadné dopravy, rezidenčních celků, parků i jiných veřejných prostranství. Nemusela by tak vznikat umělá, nepříliš nápaditá jména, jako je například Sídliště / Park Nové Vratislavice, v jehož případě se nabízelo „zavedené“ lidové označení Rušička. Informace o živých jménech lze ale použít také pro doplnění map operačních středisek IZS, historických studií apod.

Cílem výzkumu je získat komplexní představu o skutečně používaných místních a pomístních jménech v Liberci. Výstupem bude prostorová databáze „živých jmen“ vizualizovaná formou interaktivních i statických map. Výsledky výzkumu jsou dostupné na adrese http://mapy.fp.tul.cz/zivajmena
Za skvělým projektem stojí doktor Václav Lábus z Katedry českého jazyka a literatury a doktor Daniel Vrbík z Katedry aplikované matematiky (Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL).

No comments:

Post a Comment