Sunday, June 12, 2022

Conference "Transformation and Transposition of Onomastic Categories in Slavic Languages”

 link 

Original title "Transformácia a transpozícia onomastických kategórií v slovanských jazykoch"

On May 25, 2022, the conference was held at the Institute of Ukrainian Studies. It is titled: Transformation and transposition of onomastic categories in Slavic languages.
The conference is an output of the project of Professor Svitlana Pachomová (Director of SIC Slovakistics, Head of the Department of Slovak Studies, member of the Ukrainian Committee of Slavists)
This event is part of the celebrations of the 25th anniversary of the University of Preshov.

       

25. mája 2022 sa konala na Inštitúte ukrajinistiky medzinárodná vedecká konferencia na tému: Transformácia a transpozícia onomastických kategórií v slovanských jazykoch.
Konferencia je výstupom z projektu profesorky Svitlany Pachomovej VEGA, č. 1/0575/20.

Toto podujatie je súčasťou osláv 25. výročia vzniku Prešovskej univerzity v Prešove.


Organizačný výbor konferencie: prof. Svitlana Pachomová, doc. Halyna Kuz, doc. Peter Karpinský a doc. Oľha Madyar.

No comments:

Post a Comment