Friday, May 31, 2024

Submission to the 5th Aleksandras Vanagas Conference extended till August 30

 


Dear Colleagues,

We invite you to participate in the 5th International Scientific Aleksandras Vanagas’ Conference “Language and Culture Dialogue in 21st Century Onomastics”.

The Conference will be held on November 7–8, 2024. Venue: The Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio St. 5, LT-10308 Vilnius and in Zoom platform.


Suggested Topics

Onyms as a research object in Lithuanian, Baltic, and Indo-European studies ▪ Onyms at the intersection of languages and cultures ▪ Signs of national identity in onyms ▪ Between old onomasticon and the written ▪ Links between the historical onomasticon and cultural context ▪ The current coverage of traditional and modern onomastic research ▪ Naming tendencies of people, places, and other entities.


Keynote Speakers

Dr. hab. prof. UŁ Artur Gałkowski (University of Lodz, Poland), Assoc. prof. dr. Olena Fomenko (Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine), Dr. Sanda Rapa (Institute of Latvian Language, University of Latvia, Latvia), Dr. Christian Zschieschang (Leibniz Institute for the History and Culture of Eastern Europe (GWZO), Germany).


Conference languagesLithuanian, Latvian, English.  Duration of plenary session reports – 30 mins. Duration of reports – 20 mins.

 

Conference fee:

80 EUR, before October 1, 2024. 100 EUR, before November 4, 2024. Online participation is free of charge.

 

Please transfer your participation fee to the following account: 

Lietuvių kalbos institutas

Vileišio Str. 5, LT-10308 Vilnius, Lithuania

Reg. no 111955023

„Swedbank" AB

BIC: HABALT22

IBAN: LT58 7300 0100 0245 3597

Please indicate: AVK2024, conference fee, Name, Surname 

Conference fee includes cultural events.


Important Dates

The deadline for submission of participant forms and abstracts  – is August 30, 2024. Notification of acceptance – September 20, 2024. Publication of the conference program – October 15, 2024.

 

Abstract

1500–2000 characters with spaces.


Scientific Committee

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė, Institute of the Lithuanian Language (chairperson), Dr. Laimutis Bilkis, Institute of the Lithuanian Language, PD habil. dr. Harald Bichlmeier, Saxon Academy of Sciences and Humanities, Leipzig, Germany, Assoc. prof. dr. Katharina Leibring, Uppsala University, Sweden, Prof. dr. Aleksandr Iliadi, K. D. Ushinsky South Ukrainian National Pedagogical University, Ukraine, Doc. habil. dr. Ilja Lemeškin, Institute of the Lithuanian Language, Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson, Vilnius University, Dr. Anta Trumpa, Institute of Latvian Language, University of Latvia, Latvia.


Organizing Committee

Dr. Darius Ivoška, Institute of the Lithuanian Language  (chairperson), Dr. Pavel Skorupa, Institute of the Lithuanian Language (vice-chairperson), Dr. Alma Ragauskaitė, Institute of the Lithuanian Language, Dr. Dovilė Tamulaitienė, Institute of the Lithuanian Language, Mgr. Alisa Stunžaitė, Institute of the Lithuanian Language, Mgr. Dalia Sviderskienė, Institute of the Lithuanian Language, Dokt. Marius Glebus, Institute of the Lithuanian Language, Povilas Bialoglovis, Institute of the Lithuanian Language


Contacts

Please submit participant forms and abstracts here: https://forms.gle/72PmSywhbVWiW5hr8

For more information, please visit https://avk.lki.lt/  or contact darius.ivoska@lki.lt


Pagarbiai / Sincerely

Konferencijos organizatoriai / Conference Organizers 


Gerbiamieji Kolegos,

Maloniai kviečiame dalyvauti 5-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Kalbos ir kultūros dialogas XXI amžiaus onomastikoje“.
Konferencija vyks 2024 m. lapkričio 7–8 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius ir Zoom platformoje.

Siūlomos pranešimų temos

Tikriniai žodžiai kaip lituanistikos, baltistikos ir indoeuropeistikos tyrimų objektas ▪ Tikriniai žodžiai kalbų ir kultūrų sandūroje ▪ Tautinio tapatumo ženklai tikriniuose žodžiuose ▪ Tarp senojo vardyno ir raštijos ▪ Istorinio vardyno ir kultūrinio konteksto sąsajos ▪ Šiandieninių tradicinės ir moderniosios onomastikos tyrimų aprėptis ▪ Žmonių, vietų ir kitų realijų įvardijimo polinkiai.

Kviestiniai pranešėjai

Dr. hab. prof. UŁ Artur Gałkowski (Lodzės universitetas, Lenkija), Assoc. prof. dr. Olena Fomenko (Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina), Dr. Sanda Rapa (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija), Dr. Christian Zschieschang (Rytų Europos Leibnico istorijos ir kultūros institutas (GWZO), Vokietija)

 

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų.   Plenarinio posėdžio pranešimų trukmė – 30 min. Pranešimų trukmė – 20 min.

Konferencijos dalyvio mokestis:

80 EUR, jeigu mokama iki 2024 m. spalio 1 d., 100 EUR, jeigu mokama iki 2024 m. lapkričio 4 d. Dalyvavimas nuotoliniu būdu – nemokamas.

Dalyvio mokestį prašome pervesti į šią sąskaitą:

Lietuvių kalbos institutas

Vileišio Str. 5, LT-10308 Vilnius, Lithuania

Reg. Nr. 111955023

„Swedbank" AB

BIC: HABALT22

IBAN: LT58 7300 0100 0245 3597

Mokėjimo paskirtyje, prašome nurodyti: AVK2024, konferencijos mokestis, vardas, pavardė

 Į dalyvio mokestį įskaičiuota: kultūriniai renginiai.


Svarbios datos

Pranešėjų anketos ir  tezės – iki 2024 m. rugpjūčio 30 d. Patvirtinimas apie priimtas tezes – iki 2024 m. rugsėjo 20 d. Konferencijos programos paskelbimas – iki 2024 m. spalio 15 d.

 

Pageidavimai dėl tezių

Apimtis – 1500–2000 spaudos ženklų.

Mokslinis komitetas

Akad. prof. dr. Grasilda Blažienė, Lietuvių kalbos institutas (pirmininkė), Dr. Laimutis Bilkis, Lietuvių kalbos institutas, PD habil. dr. Harald Bichlmeier, Saksonijos mokslų akademija Leipcige, Vokietija, Assoc. prof. dr. Katharina Leibring, Uppsalos universitetas, Švedija, Prof. dr. Aleksandr Iliadi, Pietų Ukrainos nacionalinis pedagoginis K. D. Ušinskio vardo universitetas, Doc. habil. dr. Ilja Lemeškin, Lietuvių kalbos institutas, Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson, Vilniaus universitetas, Dr. Anta Trumpa, Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas.

Organizacinis komitetas

Dr. Darius Ivoška, Lietuvių kalbos institutas  (pirmininkas), Dr. Pavel Skorupa, Lietuvių kalbos institutas (pirmininko pavaduotojas), Dr. Alma Ragauskaitė, Lietuvių kalbos institutas, Dr. Dovilė Tamulaitienė, Lietuvių kalbos institutas, Mgr. Alisa Stunžaitė, Lietuvių kalbos institutas, Mgr. Dalia Sviderskienė, Lietuvių kalbos institutas, Dokt. Marius Glebus, Lietuvių kalbos institutas, Povilas Bialoglovis, Lietuvių kalbos institutas.

Kontaktai

Pranešėjų anketas ir tezes prašome pateikti čia: https://forms.gle/72PmSywhbVWiW5hr8

Daugiau informacijos https://avk.lki.lt/ ir e. paštu darius.ivoska@lki.lt

No comments:

Post a Comment