Monday, August 20, 2018

Invitasjon til NORNA:s 49. symposium

website

Invitasjon til NORNA:s 49. symposium

Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden

24.–25.4.2019 i Guovdageaidnu (Kautokeino), Norge

 NORNA:s 49. symposium arrangeres midt i det nordsamiske området i Guovdageaidnu (norsk Kautokeino) i Nord-Norge 24.–25. april 2019. Symposiet planlegges å vare to arbeidsdager med oppstart kl 9.00 den 24.4.2019 og avslutning kl 16.00 den 25.4.2019. Etter symposiet, den 26.4.2019, arrangeres det en frivillig ekskursjon omkring symposiestedet Kautokeino.

​NORNA-symposiet arrangeres i samarbeid med Sámi allaskuvla | Samisk høgskole og          Sámediggi | Sametinget i Norge. Symposiet holdes i vitenskapsbygget Diehtosiida i lokalene til Samisk høgskole og språkavdelingen i Sametinget.
Symposiets tema
Det sentrale temaet på symposiet er å drøfte minoritetsspråklige navn utfra forskjellige navnefaglige og tverrfaglige perspektiver. Presentasjoner kan dreie seg om forskjellige typer navnekategorier, som f.eks. minoritetsspråklige stedsnavn, personnavn, administrative navn, kommersielle navn eller navn på dyr og artefakter.
NORNA-symposiets tema handler om både muntlige og skriftlige kontekster av minoritetsspråklige navn, og derfor kan presentasjonenes tematikk dekke forskjellige aspekter som f.eks.​minoritetsspråklige
  • navn i muntlig bruk i forskjellige språklige og kulturelle miljøer;
  • navn og språkkontakter i to- og flerspråklige miljøer;
  • navn og identitet;
  • navn i skriftlige og offentlige sammenhenger;
  • navn i språklige landskaper;
  • navns rettsvern og rolle i navnepolitikken.

No comments:

Post a Comment