Monday, September 17, 2018

La Comissió de Toponímia de Catalunya actualitzarà el 'Nomenclàtor oficial de toponímia major'

La Comissio de Toponimia

El segon ple de 2018 de la Comissió de Toponímia de Catalunya, que s’ha reunit el 13 de desembre en la 45a sessió plenària, ha tractat l’actualització prevista per a aquest 2018 del Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya, l’obra de referència per a l’edició de cartografia, retolació, guies de viatge, etc. Aquesta important obra, que recull més de 52.000 topònims oficialitzats, s’actualitzarà per segona vegada des que es va publicar, l’any 2003.
Entre les tasques de més transcendència també s'ha posat sobre al taula l’estat dels treballs d’elaboració del Nomenclàtor mundial. L’objectiu d’aquest projecte és elaborar un corpus normativitzat en català de topònims situats fora de l’àrea lingüística catalana que s’adreça a un públic general. Paral·lelament, s’està elaborant un document de criteris que ha de servir per recollir les pautes que s’han aplicat en la realització d’aquest nomenclàtor i alhora per ajudar els professionals que hagin d’emprar la toponímia no catalana en textos en català, perquè puguin seleccionar la forma més adequada en els noms de lloc en què s’hi han incorporat formes secundàries.
Adscrita al Departament de Cultura des de 2012, la Comissió de Toponímia va ser creada l’any 2001 pel Govern per vetllar per la toponímia major de Catalunya i és l’òrgan d’assessorament, consulta i proposta en matèria de fixació oficial dels topònims de Catalunya. Entre les funcions que li han estat encomanades, té la missió de proposar criteris i regles d’escriptura per a l’ús dels topònims en rètols, cartografia, publicacions i mitjans de difusió audiovisual, sempre d’acord amb la normativa lingüística de l’Institut d’Estudis Catalans i de l’Institut d’Estudis Aranesi. Els topònims també formen part del patrimoni lingüístic i cultural de Catalunya, per això la Comissió de Toponímia també és l’encarregada d’adoptar les mesures pertinents per tal de difondre la toponímia oficial i estudis de toponímia en general que es duguin a terme.
La Comissió actua com a òrgan coordinació entre les entitats o institucions que tenen competències en el camp de la toponímia. La directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, n’exerceix la presidència i els directors de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans n’exerceixen les vicepresidències.

No comments:

Post a Comment