Wednesday, February 26, 2020

Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics!


Nordisk tidskrift för socioonomastik / Nordic Journal of Socio-Onomastics publicerar vetenskapliga artiklar som behandlar egennamnens roll i samhället och i social interaktion. Alla slags namn tas upp. Tidskriften är tvärvetenskaplig och välkomnar bidrag från olika discipliner. Det innebär att författare tillåts använda en bredd av teorier, metoder och perspektiv för att analysera namn liksom att kombinera olika typer av data. Rent teoretiska artiklar är också välkomna. Även om tidskriften i första hand fokuserar på Norden, kan artiklar från hela världen publiceras om de är av nordiskt eller internationellt intresse.
Tidskriften ges ut av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och utkommer årligen med en volym som kan vara antingen tematisk eller öppen. Slutdatum för att skicka in artiklar är den 15 augusti (för publicering i den volym som ges ut året därpå). Samtliga bidrag måste följa tidskriftens författaranvisningar och sänds i två versioner (en originalversion och en anonymiserad version) via epost  till: noso@gustavadolfsakademien.se Artiklar kan skrivas på något av de skandinaviska språken (danska, norska, svenska) eller på engelska. Alla artiklar publiceras med ett engelskt abstract.
Insända artiklar granskas av redaktörerna och i anonymiserad form av två oberoende och anonyma vetenskapliga experter.
Redaktörer:

Docent Linnea Gustafsson, Halmstad, linnea.gustafsson@hh.se
Fil.dr Emilia Aldrin, Halmstad, emilia.aldrin@hh.se
Fil.dr Lennart Ryman, Uppsala, lennart.ryman@isof.se
Redaktionsråd 2020-2024:

Prof. Terhi Ainiala, Helsinki, Finland 
Prof. Gunnstein Akselberg, Bergen, Norway             
Dr Laura Calabrese, Bruxelles, Belgium
Associate Prof. Elwys De Stefani, Leuven, Belgium
Prof. Lars-Erik Edlund, Umeå, Sweden
Prof. Damaris Nübling, Mainz, Germany
Dr Adrian Pablé, Hongkong, China
Associate Prof. Reuben Rose-Redwood, Victoria, Canada
Dr Jani Vuolteenaho, Helsinki, Finland
Redaktionens adress:
Högskolan i Halmstad Akademin för lärande, humaniora och samhälle
Box 823
SE-301 18 Halmstad

No comments:

Post a Comment