Sunday, July 12, 2020

Конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“

ссылкаВ чест на 100-годишнината от рождението на проф. Йордан Заимов (1921 – 1987) Секцията по ономастика на Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ при Българската академия на науките има честта да организира научна конференция на тема „Антропоними и антропонимни изследвания в началото на XXI век“. Форумът се организира в рамките на проект „Личните имена в България в началото на ХХІ век“ № КП-06-Н-40/10 от 10.12.2019 г., финансиран от ФНИ.

Обхват на конференцията:
Целта на конференцията е да се даде възможност за представяне на широк кръг проблеми, свързани с антропонимията. Съвременното състояние на антропонимните системи, прагматиката и граматиката на личните имена, диахронната антропонимия, изследванията, насочени към антропонимията в топонимията, са част от проблемите, с които ще бъде отбелязан юбилеят на един от стожерите на българската ономастика, проф. Йордан Заимов – автора на „Български именник“ (1988).
Поканени лектори:
Проф. д. ф. н. Уршула Бияк – Институт за полски език, Полска академия на науките, Полша, вицепрезидент на Международния комитет по ономастика
Проф. д-р Оливиу Фелекан – Технически университет, Клуж-Напока, Северен университетски център, Бая Маре, Румъния, гл. редактор на сп. „Онома“ – орган на Международния комитет по ономастика
Примерни секции:
І. Съвременна антропонимия
  • Лични, бащини, фамилни имена; прякори в началото на ХХІ век
  • Мода на имената в глобалния свят
ІІ. Историческа антропонимия
  • Историята на езика и диалектите и именната традиция
  • Исторически паметници; диалектоложки изследвания
ІІІ. Антропонимите в топонимията (ойконимията, хидронимията, хрематонимията)
IV. Литературна ономастика

Дата и място на провеждане

20 и 21 април 2021 г., гр. София, Институт за български език

Срокове

1 февруари 2021 г.: краен срок за подаване на докладите
1 март 2021 г.: уведомяване на авторите за резултатите от оценката на докладите
20 март 2021 г.: краен срок за подаване на окончателния вариант на докладите
20 април 2021 г.: начало на конференцията
31 май 2021 г.: публикуване на електронния вариант на сборника с доклади

За контакт

Имейл адрес: confzaimov2021@gmail.com

Уебстраница на конференцията

Езици

Работни езици на конференцията са: български, английски или руски.

No comments:

Post a Comment