Tuesday, October 6, 2020

Zoom Seminar "Stedsnavns plass i norsk arkeologi"

 link


Hvilken rolle spiller stedsnavn og stedsnavnforskning i norsk arkeologi i dag? 

Forskningsseminar ledet av arkeolog og postdoktor Sofie Laurine Albris.

20.10.2020 09.0015.00   Zoom

På dette seminaret skal det utforskes hvilken rolle stedsnavn og stedsnavnforskning spiller i norsk arkeologi i dag, hvilke spørsmål stedsnavn kan være med på å besvare, og hvilke problemer som er med deres anvendelse. Det vil bli diskutert hvordan grunnlaget for arkeologers bruk av stedsnavn kan forbedres og hvordan fremtiden ser ut for anvendelsen av arkeologi og stedsnavn i samspill i Norge.


No comments:

Post a Comment