Saturday, April 9, 2022

«Els topònims de s’Arenal sorgits arran del boom turístic i la nova toponímia» (2022)

 link 

Ja s'ha publicat la comunicació que vàrem fer n'Omar Trujillo i jo a la XXIX Jornada d'Antroponímia i Toponímia de la UIB (2019): «Els topònims de s'Arenal sorgits arran del boom turístic i la nova toponímia»

Trujillo Hernández, Omar i Martorell Paquier, Dídac (2022): «Els topònims de s’Arenal sorgits arran del boom turístic i la nova toponímia», a XXIX Jornada d’Antroponímia i Toponímia. Casal Pere Capellà, Algaida, 4 d’octubre de 2019: 209-272. Palma; Universitat de les Illes Balears. Servei Lingüístic

No comments:

Post a Comment